Rumi: Op een dag wanneer de wind perfect waait…

 

Op een dag waarop de wind perfect waait
hoeft het zeil slechts geopend te worden om een wereld vol schoonheid te zien.
Vandaag is zo’n dag.
 
Mijn ogen zijn als de zon, vol beloften.
De belofte van het leven die zich iedere ochtend opnieuw ontvouwt.
Het gevende, levende hart en die bal van licht
strelen de Aarde met intense tederheid.
Een zachte bries raakt de ziel.
Ik herken deze liefde, dit trommelend ritme.
Ik voel het als armen om me heen;
Is dit het zelf in mij, die schoonheid die hier staat?
Vrede is heerlijk
Maar een extatische dans is vol vreugde en minder zelfgericht:
In samenzijn beroert Hij onze lippen.
 
Als het een dag is waarop de wind perfect waait
hoeft het zeil slechts geopend te worden
en de liefde is daar.

Vandaag is zo’n dag.
 
Rumi
Bron: http://youtu.be/9s_UNNG0QGQ

 

 

On a day
when the wind is perfect,
the sail just needs to open and the world is full of beauty.
Today is such a day.

My eyes are like the sun that makes promises;
the promise of life
that it always
keeps each morning.
The living heart gives to us as does that luminous sphere,
both caress the earth with great
tenderness.
This is a breeze that can enter the soul.
This love I know plays a drum. Arms move around me;
who can contain their self before my beauty?
Peace is wonderful,
but ecstatic dance is more fun, and less narcissistic;
gregarious He makes our lips.

On a day when the wind is perfect,
the sail just needs to open
and the love starts.

Today is such
a day.

~ Rumi ~