Rumi, Een mens die de ware liefde dientVier mooie soefigedichten van Rumi,