Het ontwaken, botsing binnen de beschaving


Ondanks de koortsachtige pogingen van de Machiavellische wereldvernietigers begint de mensheid te ontwaken. We zien nu een belangrijke vooruitgang in het openbaar maken van de gewelddadige uitroeiing die in Gaza plaats heeft, het niet meer weg kunnen schuiven van de massale besproeiing door chemtrails en andere ‘wetenschappelijke’ ingrepen, de effecten van straling worden meer en meer zichtbaar in de gezondheid van mensen, de gevolgen van genetische manipulatie komen boven tafel, de massale vorm van technologisch afluisteren en meekijken en als brandpunt het ontlokken van conflicten, oorlogen, de wapenhandel die winsten maakt door alle partijen wapens te leveren. 

We zitten er midden in. 

Ga niet mee in de verdelende ideologieën. Laat ze je niet meer over halen mee te doen in het welles nietes spelletje en voor iets zijn en tegen iets anders. Het leven als een wedstrijdveld van ‘ik heb gelijk of ongelijk’, mag niet meer afhankelijk zijn van de propaganda die over ons uitgestort wordt. Luister er niet meer naar, luister in plaats daarvan naar wat je hart je te vertellen heeft.

Het voornaamste wapen dat de machten hanteren is onze instemming met hun leugenachtige werkwijze. Gekleurde en verwrongen informatie dient meerdere doelen en de belangrijkste daarvan is het zaaien van twijfel zodat de stem van het hart tot zwijgen wordt gebracht en het hoofd het overneemt. Als je gebeurtenissen bekijkt voel dan wat er gebeurt met de personen die dit overkomt, voel wat er wel en niet goed is aan de situatie. Verplaats je in degenen die het overkomt, voel de pijn die voortkomt uit verdeeldheid en geweld.

De programmering is erop gericht de mens in het nauw te blijven drijven zodat er polarisatie plaatsvindt, ik tegenover de ander in plaats van naast en met elkaar. 

Waarom doen we daar nog aan mee? Als we werkelijk massaal ontwaken en de waarheid van de gebeurtenissen onder ogen zien zouden we niet langer meewerken aan hun misleidende spelletjes en hen door SAMEN te leven buiten spel zetten, en dat weten ze. 

Zichtbare tekens van ontwaken 

Zoals bovenaan genoemd zijn er steeds meer tekenen dat de mens zich bewust wordt van wat er gaande is in de wereld. Het menselijke bewustzijn kan de waarheid niet langer negeren. Wat we daar collectief mee doen is een kant van de zaak; wat we er individueel mee doen is de sleutel tot verandering. We worden actief of we sluimeren verder. Wanneer steeds meer mensen individueel opstaan in bewustzijn, groeit het ontwaken in de massa. Of de massa nu meewerkt of niet is feitelijk niet van belang, het ontwaken van jou, nu, is er en dat is wat telt. Dat is de ongelofelijke spannende en opwindende realiteit van dit moment. Wat de twijfelaars en vertragers ook doen, dat is en blijft hun zaak, de gevolgen van hun keuzen dragen zij zelf. 

Wanner de Israëli’s op hun heuveltje zitten met drankjes in hun handen en juichen bij iedere Israelische bominslag die Palestijnen doodt zou iedereen tot in zijn ziel moeten raken. Dat een ingesloten bevolkingsgroep massaal wordt vernietigd, op welke gronden dan ook, zou zelf de koudbloedigste onder ons moeten doen smelten. Toch spreken de media in hun berichten niet tegen deze agressor en noemen deze genocide en hun landjepik ‘zelfverdediging’!!! 

Wat dit gedrag betreft zijn de Israëli’s gelijk aan die zielige Amerikanen en Europeanen die ook juichend de straat op gaan wanneer er een overwinning gevierd wordt ten koste van anderen. Wat wordt er eigenlijk gewonnen? Wat is de winst van strijd? Vernietiging en slachting onder welke bevolking dan ook levert toch slechts pijn en haat op, redden voor weer nieuwe strijd. De aanzet hiertoe kan alleen plaatsvinden door psychopaten die uit zijn op wereldheerschappij. Zij staan boven alles en iedereen en de bevolking buigt voor hen en juicht hen toe. Ze zien het bloed aan hun handen niet en zien ook niet dat zij even goed de volgende kunnen zijn die verdrukt en vertrapt worden. En waar het wel zichtbaar is durft men er niet tegen op te treden of ze tot de orde te roepen. Wie van de machthebbers roept Israël tot de orde? Vraagt u zich niet af waarom dit zo gaat? Waarom die zionisten kunnen doen wat ze willen in de wereld van vandaag?
En dat terwijl de waarheid van deze slachting dagelijks zichtbaar is. Het is een aanval op de menselijkheid en het alternatief wordt ons, als we wakker zijn, steeds duidelijker.


 

Financiële, bestuurlijke en wetenschappelijke systemen onder de loep 

Het is duidelijk dat de verscheuring van het Midden-Oosten en de Oekraïne vooraf gepland is. Dit is slechts een van de voorbeelden die de menselijke geest kan waarnemen. In ons brokkelt het geloof in goede bedoelingen van de wereldheersers af. Kijk maar naar wat plaatsvindt in het klimaat, de oceanen, de vervuiling van de aarde als geheel, het is kristalhelder dat de schone varianten geen kans krijgen en de vervuiling doorgaat voor winstbejag. Het komt allemaal boven tafel en voor degenen die willen weten is het alle informatie beschikbaar. 

Het banksysteem, de centrale banken, de manipulatie van geldstromen en de hebberigheid van topmensen, alles wordt zichtbaar. Zittend toekijken is niet langer een optie. Je uit het systeem wegtrekken is een mogelijkheid en wordt steeds vaker gedaan. Niemand die goed kijkt kan nog ontkennen dat deze wereld geregeerd wordt door boeven en bandieten die schietend en niets ontziend de wereld doortrekken.

 Of het nu over chemtrails gaat of over de straling waarmee we omringd worden door de technische snufjes die we als koekjes voorgeschoteld krijgen, het zijn aanvallen op de mensheid onder het mom van veiligheid en zorgen voor…

En dan is er het meekijken in alle informatie die we delen met elkaar per computer en telefoon, de camera’s overal op straat en in gebouwen en daarboven ook nog de satellieten die ons bespioneren.

De slechte voeding die ons aangeboden wordt en reclames die ons overtuigen van allerlei rommel die we zogenaamd nodig hebben of zouden moet opsmeren of innemen. Geen schone biologische producten maar oliederivaten en namaaksmaakjes brengen het geld op en kosten minder dan dat wat goed en gezond voor ons is. Ons bestaan wordt bedreigd, onze ziel is inzet van een wereldspel om geld en macht. 

Gelukkig zijn er ook wat positieve ontwikkelingen zoals Frankrijk dat de WIFI op scholen in de ban heeft gedaan en de Braziliaanse regering die de elektromagnetische straling verminderde en aan banden heeft gelegd. Zij namen de standaard van de Zwitsers over die niet hoger mag zijn als 1.0 microtesla. Inwoners van São Paulo, een van de grootste steden van Brazilië, kwamen in actie. Hun verzoek was om de straling te verlagen zodat die geen gevaar meer zou vormen voor de menselijke gezondheid. Nu is de straling nog slecht een tiende van wat het daarvoor was. (Bron
 

Genetisch gemanipuleerde gewassen 

Al enige tijd komen mensen wereldwijd in actie tegen genetisch gemanipuleerde gewassen en vooral ook de bijbehorende bestrijdingsmiddelen als Glysophaat. De Monsanto dynastie heeft zijn macht gekocht als geldschieter aan regeringen en kan daardoor zijn chemische vernietigende werk straffeloos voortzetten. De lobby van de grote bedrijven die mee de geldstromen beheersen bepalen de wetgeving. Nu die werkwijze door velen doorzien wordt komt men wereldwijd in actie tegen deze giganten en hun vervuilende tirannie. 

Wakkere geesten staan niet toe dat er met hun gezondheid gespeeld wordt. Zij zijn met velen en hun aantal groeit gestaag. 

Daar waar Rusland en China de import van GMO gewassen niet toestaan, wordt in de rest van de wereld gesjoemeld met ingrediënten en etikettering zodat niet meteen zichtbaar is wat er in ons voedsel zit. Het blijft belangrijk hier alert op te zijn. 

Bovenstaande is moeilijk te ontkennen, zelf voor hen die onnadenkend door het leven gaan. Het is als in ‘Brave New World’s “Epsilon” ’ de idiotie ten top. 
 

Maar… het ontwaken gaat voort


 

Heb nog meer aansporing nodig? Kijk om je heen en zie de tekenen. Er zijn vele wegen naar de waarheid, de lagen onder de oppervlakte worden zichtbaar gemaakt door velen. De machten worden ontmanteld en we kunnen zien wat er onder deze mantels schuilgaat. Mensen worden vastgehouden in onderdanigheid, zijn inschikkelijk en werken vrolijk mee aan die leefwijze. Dat is jammer voor hen, zo hoeven we niet te zijn. 

Laat je niet misleiden door de verdorven uiterlijke schijn. Het is een complot, een grote zwendel die gericht is op het ondermijnen van de SAMEN - LEVING en het BEWUST - ZIJN van de mens. 

Maak je los, ben ongehoorzaam, doe je eigen ding en luister naar je hart.

Vaar je eigen koers.

 

Reageer niet langer onbewust maar ben helder en opmerkzaam naar alles wat zich voordoet. Dan zullen de negatieve krachten in jou verschrompelen en wegwaaien in de wind. Wat overblijft is een heldere open blik naar de wereld en de gebeurtenissen die daarin plaats vinden. Ben er los van en laat je hart de wegwijzer zijn in deze turbulente tijd van polarisatie.

Doe het nu, wacht geen moment, het is aan ons om de kansen te pakken en de gevolgen te ontvangen van de keuzes die we maken. 

Laat je hart je wegwijzer zijn.

Hou vol en heb goede moed,

 

Vrij naar Zen Gardner

Bron: http://www.zengardner.com/awakening-clash-civilizations/