Stel vragen en neem aangeboden antwoorden niet zomaar aan


Onderzoek doen, echt onderzoeken, is zeer leerzaam. Het vraagt om een open blik en om tijd waarbij je moet leren vertrouwen op je hart en mee durven gaan in de kleine duwtjes die je krijgt, ook al lijken ze naar onwaarschijnlijke antwoorden te leiden. Ik zeg dit terwijl u als lezer al tot de onderzoeksgroep behoort hoewel er altijd nieuwelingen zijn die hier een klein beetje wijsheid op kunnen doen en met een nieuwe blik de wereld in kunnen gaan kijken. 

Hoe dieper je graaft, hoe eenzamer de weg lijkt te worden die je bewandeld. Dat gaat natuurlijk niet op in je verhouding tot het grote kosmische geheel maar je merkt dat je los komt te staan van de groep die van oudsher om je heen bewoog. Je leven verandert drastisch omdat zich een nieuwe waarheid ontvouwd die je nooit meer kunt ontkennen. 

Gooi ze allebei buiten, de baby en het badwater 

En dan worden we vreemdelingen op deze wereld. Gelukkig maar. Het eerste ontwaken is het moeilijkst omdat alles in een nieuw perspectief wordt geplaatst en niets nog ooit hetzelfde zal zijn. Je kunt niet meer vasthouden aan je oude overtuigingen en waarden en normen, je zult ze moeten laten gaan omdat ze in je geplant zijn vanuit de algemeen heersende mentaliteit en die is niet langer betrouwbaar. O ja, sommige ideeën kunnen nog wel even mee op het pad dat je bewandeld maar ze zullen nooit meer dezelfde lading hebben. 

De wereld om je heen zal zich anders aan je voordoen en je zult het geheel gaan waarnemen als een continu proces van wonderlijke verandering, bewegend en creatief van nature. De Kwantumfysica geeft hier een mooie verklaring voor door aan te geven dat we in mogelijkheden leven, dat er niets is wat werkelijk vaststaat behalve datgene wat wij in ons brein vastzetten door er richting en aandacht aan te geven. Theoretisch kun je zeggen dat het ‘bestaat’ maar het blijft een hoeveelheid mogelijkheden die via gedachten aangestuurd wordt als energie en bestaat vanuit onze intentie die het geheel stuurt. Dit komt natuurlijk over als een droge technische verhandeling terwijl jij degene bent die de grote verandering ondergaat en de wereld met nieuwe ogen bekijkt. De materiele realiteit lijkt anders als je er in leeft.

Moeten we het wel weten? 

Als we op zoek zijn naar een totaaltheorie op oplossing kan dat alleen maar leiden tot frustratie. Zeker, het is de moeite waard om er naar te zoeken maar die zoektocht zal langzaamaan in zichzelf oplossen. De oceaan zal nooit in één kopje passen en wij zullen nooit de hele oneindigheid in een eindig bestaan kunnen overzien. 

De kwantumfysica zet alles op zijn kop, Newton ’s zwaartekracht en alle andere breinkennis gaan hierin op de helling. We kunnen de breinkennis net zo goed buiten bij het vuil zetten. Al die natuurkundige wetten zijn begripsconstructies. Ook de psychologie kent deze begrippen b.v. de Jungiaanse archetypen die door verschillende ogen verschillend bekeken worden. Zo kan men het collectief onderbewuste in kwantumperspectief zien als in het universum ronddobberende sterrenschepen of als constant veranderende weefsels of webben van fijne draden die door het heelal zweven en zich hier en daar even bundelen tot iets wat een moment lang mode wordt.

 

We weten het niet maar hebben wel onze bewustzijnservaringen die wonderlijk genoeg dichter bij de waarheid liggen dan alle fysieke ervaringen. 

De schoonheid ligt daarin dat we gedreven zijn en zoeken tot we ons zelf oplossen. We gedurende dat proces gaan verbindingen aan met van alles in het universum. We hongeren naar kennis en inzicht op zoek naar de oplossing en de bron. Onze zoektocht manifesteert zich in de dagelijkse realiteit omdat onze ziel daaraan verbonden is in het nu. Het eindige observeert terwijl het zich in het niet te vatten oneindige bevindt. 

Wanneer het moment aanbreekt dat we ons bewust worden van het LICHT en de LIEFDE die door ons heen werkt gaat er een poort open en veranderd alles. Dan gaat het niet langer om de reis naar… maar dan is er een aankomst. 

Ons innerlijke wezen, ons hart is het, dat verlangt naar inzicht en ware kennis. Het stuurde al die tijd vragen uit vanuit het diepe innerlijke verlangen naar waarheid. Er komt een moment dat ons hart de misleidingen, die aan de mensheid opgelegd zijn, doorziet. Op dat moment wordt de basis gelegd voor een diepe innerlijke rust en vrede. Je weet dan diep van binnen dat alles goed is zoals het is. 

We kunnen ons hart laten spreken in het leven door de vrije wil,die dagelijks tijdens al onze handelingen bij ons blijft en bepalend is voor onze dagelijkse daden, in woorden en gedachten. 

Wonderlijk maar hier zijn we dan… 

Op het moment dat je het wonder ervaart kan de verleiding toeslaan achterover te leunen en niets meer te doen. Maar er woedt een oorlog, hier en overal, over de gehele wereld en de hele mensheid is erbij betrokken. Er is angst, er is honger, er is de wens op overleven en dat alles is veroorzaakt door wezens die machtige posities hebben opgeëist en de massa misbruiken en inzetten voor eigen gewin. 

Hierin ligt de uitdaging, wat doen we eraan, kunnen we iets doen? 

Daarin ligt ieders persoonlijke uitdaging en die wordt gevoed door het nieuwe bewustzijn dat geboren is. Nu wordt van iedereen gevraagd van daaruit te handelen. 

Een angsthaas vraagt of dat wel veilig is
Eigenbelang vraagt zich af of het wel politiek verantwoord is
IJdelheid vraagt zich af of het wel mode is
Maar bewustzijn stelt zichzelf innerlijk de vraag of het goed is
We mogen ons afvragen waar wij staan in deze.
Op de plaats van angst, eigenbelang, ijdelheid of zijn wij de bewuste mens die doet wat GOED is?

(Naar een tekst van Martin Luther King) 

Stel jezelf de juiste vragen 

Er liggen antwoorden genoeg voor het oprapen zoals ’s morgens in de krant op de mat. Die antwoorden zijn opiniegericht, veranderlijk, vaak niet ter zake doende, en vloeien mee met een onderstroom die gevoed wordt door andere belangen dan het goede te doen. Zoveel schijnbaar rationele waarheden die rond dwarrelen in een wereld waar de wind continue verandert. 

Maar jij, jij moet jezelf de juiste vragen blijven stellen en steeds innerlijk onderzoeken of de antwoorden de waarheid dienen die over liefde en goedheid gaat. De algemeen bekende wereld zal zich opblazen voor je ogen als je dit doet. 

Het gaat immers niet om een maatschappelijk gewenste uitkomst. Het gaat om het onderzoek naar alles, werkelijk alles, zowel in de innerlijke als in de uiterlijke wereld. Dat vraagt om emotionele afstand zodat je werkelijk kunt zien wat er gebeurt in jou en in de wereld. Wanneer je die stap durft te zetten en vooral ook je er werkelijk aan verbindt, ben je een held. 

De meeste mensen durven dit niet aan omdat zij zich in een onbekende wereld begeven waar zij geen invloed meer op hebben. Zij zijn gevangen in de afhankelijkheid van het systeem of opgeslokt door hun sociale omgeving, zonder welke ze niet denken te kunnen bestaan. Jezelf losmaken omvat alles; familie, culturele achtergrond, religie, maatschappelijke positie enz. Geloof me, het is niet gemakkelijk. Je kunt het alleen wanneer je de verbinding met waarheid en bewustzijn hoger op waarde schat dan familiebanden, cultuur e.d. Hier is het niet mogelijk van twee walletjes te blijven eten, de keuze moet gemaakt worden. Het besluit moet op vele vlakken genomen worden en je moet de consequenties dragen. 

Het geeft je kracht 

Zelf heb ik vrijwel alles verkocht wat ik niet nodig heb voor mijn dagelijkse bestaan. Ik leef zo simpel en matig mogelijk en probeer mijn uren te vullen met dingen die ik graag doe. Van daaruit schrijf ik ook deze stukken in de hoop dat ze waarheid en liefde doen ontwaken in de lezers die ik bereik.

Wanneer ik deze wereld bezie, zie ik een zinkend schip dat achteruit vaart. Ik probeer gaten te slaan in de vaste overtuigingen die deze wereld in hun greep houden. Door die gaten kan vervolgens waarheid en de liefde binnen komen. Wanneer ik anderen oproep vragen te stellen, bevraag ik tegelijkertijd mijzelf steeds weer in de richting van een gezonde, bewuste menselijkheid.


Niet hechten aan het resultaat 

Ja, dat is een van de belangrijkste tips die ik kan geven en komt voort uit het bovenstaande. Hecht niet aan het resultaat of het nu gaat om een geplande korte activiteit of over het willen bereiken van een einddoel in je leven. Wanneer je afhankelijk bent van het resultaat heb je jezelf helemaal vastgelegd in eigen gemaakte ketenen.
Het lijkt erop alsof de hele maatschappij zich heeft vastgelegd in doelen en dat alles ten dienste moet staan in het bereiken van die doelen. Als je dieper kijkt zie je dat de doelen opgelegd zijn en dat jij persoonlijk de prijs moet betalen als ze niet gehaald worden. 

Houd je doelen klein en laat veranderingen toe waar nodig. Als wij grote dingen najagen kunnen we de kleine tekens, de duwtjes in de rug en het wonder van synchroniciteit niet meer zien. Als we ons vastzetten in grote doelen is het alsof we voor een stoplicht vastzitten in de auto, er stoom uit onze oren als we niet op tijd zijn om te halen wat we ons zelf voorgeschreven hebben. Snel, sneller, meer, nog meer, duwen en trekken, het is de idiotie van de wereld om ons heen.
Dit alles leidt ons af van waar het werkelijk om gaat. Men houdt ons in een constante vorm van spanning vast, de kleine wereld van de beperkte geest. 

Maak je los en vrij 

Laat het leven vloeien, laat dingen voorbij gaan, blijf niet hangen. Laat energie vretende bindingen gaan. Maak je los door te leven, te leren en lief te hebben. Ben alert op wat je geest bezig houdt. Wat zijn de zorgen die je vast houden door de ‘wat als’ spelletjes te spelen of door steeds maar te blijven hangen in spijt en treurnis uit het verleden. Onderzoek je verlangens en kijk waar ze uit ontstaan zijn.

Doe dagelijks wat je kunt en probeer mee te stromen met de richting die Grote Geest, het universum of het Ene je aangeeft. Verbind je aan je acties. Houd grip op de essenties van het leven en maak je los van massa media hypes, slecht voedsel, verslavingen van welke vorm ook en alle andere mogelijke soorten van energie vampirisme. 

Doe het en het ene zal tot het andere leiden en je maakt je vrij!
Ben eerlijk en oprecht naar jezelf en naar je verlangen om Liefde en Waarheid in je leven te realiseren. Het universum zal je helpen en je antwoord geven.
Ja, het universum is de enige universiteit die de mensheid nodig heeft.
 

Geniet van dit moment!

Liefs, Zen

www.zengardner.com

Bron: http://beforeitsnews.com/alternative/2013/11/its-the-questions-not-the-answers-2828168.html