Wakker worden als persoonlijk proces


Wakker worden is een individueel proces dat als het in je gebeurd niet meer teruggedraaid kan worden. Als je deze in elkaar gedraaide ‘werkelijkheid’ gaat doorzien is er geen weg terug meer mogelijk. 

Deze weg bewandelend mag je eenzaam toeschijnen maar weet dat je niet alleen bent in dit gebeuren. Of het nu de bankier zelf is of de lokettiste, iedereen die zich vrij maakt uit de matrix levert zijn bijdrage aan het ontwaken van de mensheid. Het doet er niet toe wat het is waardoor je de wereldgebeurtenissen gaat doorzien en je vrij maakt van deze dualistische opiniewereld. Als je gaat graven komt de onderste steen boven en krijg je een geheel nieuw zicht op deze wereld, de machthebbers en zelfs de machten die achter dit wereldtoneel staan en de poppen tegen elkaar uitspelen… 


Anderen vragen vaak: ‘Wie zijn ZIJ, bestaan ZIJ wel?’
 

Deze vraag te kunnen beantwoorden is vaak een grote doorbraak voor de geest van de mens. Als het hele gebeuren zich begint uit te kristalliseren in je geest kan het niet anders of je komt tot de ontdekking dat er een groep (ZIJ) bestaat die dit alles orkestreert. Een machtige groep die de mens in minderwaardigheidsgevoelens en onderdrukking probeert vast te houden. ‘Geef ze brood en spelen’ is hun devies en zo houden ze ons kleinheid door de gezondheid aan te tasten, televisie programma’s te voeren en ons te voeren met geweld, emotie en seks. 

Men moet wel voor ogen houden dat niet alles zo zwart-wit is als het soms lijkt.

Er kunnen goede mensen in dienst zijn van slechteriken. Deze mensen doen hun best veranderingen aan te brengen en willen alleen het goede doen binnen de beperkte mogelijkheden die ze hebben.

Deze mensen verdienen ons respect in tegenstelling tot hen die willens en wetens hun destructieve krachten inzetten om de mens klein, zwak te houden en geheel ondergeschikt aan deze elite.

 

Ze moeten het wel als moeilijk ervaren
Zij die autoriteit als waarheid naar buiten brengen
In plaats van waarheid als autoriteit

G. Massey
 

De weg is ín ons 

Niemand kan de weg voor ons vrijmaken, dat moeten we helemaal zelf doen. Dat is een essentieel onderdeel van het proces. Een van de belangrijkst controle mechanismen is dat we geloven in autoriteit. Als de autoriteit het zegt (leraar, minister, koning, krant en televisie) zal het wel waar zijn.

Vrij worden van informatie die de media over ons uitgestort is een grote stap voorwaarts en kan intern een flinke schok teweeg brengen.

Laat niemand je nog vertellen wat de waarheid is maar onderzoek zelf met je hoofd en hart wat zich aan je voordoet. Los van de propagandastroom vind je een verfrissend nieuwe kijk op de wereld die helemaal van jouzelf is.

Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid.
Loesje


Als de schok voorbij gaat
 

Wanneer we de leugens kennen en onderzocht hebben blijven we vragen stellen bij alles wat zich aan ons voordoet. Dat is nog eens een gezonde houding! Waarschijnlijk zal je geen bijval ondervinden van je omgeving maar gelukkig is er nog steeds het internet waar je vrij onderzoek kunt doen en nieuwe bronnen kunt raadplegen ter informatie. Als je via die weg op zoek bent, kom je er achter dat je niet alleen staat in dit gebeuren, er zijn er miljoenen die je zijn voorgegaan en actief werken om jou en anderen wakker te maken. Zij kunnen je steun en toeverlaat zijn op je nieuwe weg. We zitten samen in deze zandbak en we kunnen via vele wegen elkaar steunen en aansporen door te gaan. 

De moeilijkheden die je op je pad tegenkomt kun je gaan beschouwen als het proces van verpoppen, de tijd waarin de rups zich inwikkelt in zijn eigen draden om zich, herboren als vlinder, aan de wereld te tonen. De vlinder is de nieuwe ziel, de wakkere ziel die tot grote hoogten kan stijgen. 

De diepe spirituele ziel in jezelf ervaren is een ware bewustzijnsverandering. Het ervaren van de wereld zal mede daardoor geheel veranderen, het diepe voelen zal toenemen net zoals de liefde en het medegevoel naar anderen. Pas dan kun je werkelijk zien dat dit wereldgebeuren een echte spirituele oorlog is die tegen de ziel van de mensheid gericht is.

Vanuit dit inzicht wordt een nieuwe weg ingeslagen die gericht is op innerlijke vrede en handelen vanuit juiste inzichten en intentie. Ons bewuste gewaarzijn zal meegroeien in de mate waarin we waarheid en liefde uitdragen en delen. We krijgen nieuwe ogen vol licht waarmee we anderen kunnen aanraken. 

Wakker maar niet alleen 

We zullen de wereld eerst ervaren als vreemd omdat hij zich niet meer verhoudt tot wat we eerder leerden en dachten. De schok die het hart daarin te verduren kreeg is niet gering, onderschat dit niet. Maar als we erdoorheen komen raken we op een geheel nieuwe manier verbonden met de wereld en de levende wezens daarop omdat we delen in mededogen en samen-gevoel. 

Krijg je de mogelijkheid om van hieruit een gemeenschap op te bouwen doe dat dan. Samen staan we sterk en kunnen we veel voor elkaar krijgen. Zoek naar gelijkgestemde zielen en verbind je op een losse manier met hen. Maak je zorgen en je wensen voor de toekomst kenbaar en zichtbaar. Dan kan er overgeschakeld worden naar een volgende versnelling.

Je zult ervaren dat de start, de schok en de gevolgen daarvan hard aan kunnen komen, maar sta je op voor jezelf en open je je ziel met liefde voor de wereld dan gebeuren er wonderlijke dingen en sta je nooit alleen.Geloof in je hart, vertrouw erop.

De duisternis kan nooit het licht uitdoen.

Maak je vrij en voel je licht.

Deel deze inzichten met al diegenen die deze reis met je maken.

 

Vrij naar Zen Gardner:  http://www.zengardner.com/introduction-awakening/