De romance van de ziel


In den beginne was er de religie, een geloofssysteem dat geleid werd door een kleine groep mensen die een boodschap van hoop, vrede en begrip wilde brengen. De bijbel kreeg er een plaats in nadat hij was herschreven en ingedeeld door een groep mannen die richtlijnen opstelden om naar te leven. De teksten die de werkelijke bevrijding van de mensenziel beschrijven werden eruit geschrapt. 

Religie is een groepsgebeuren dat volgens een vast patroon verloopt en steunt op een opeenvolging van teksten, preken, gebeden en gewoonten. Daarin speelt altijd een hiërarchische opzet waarbij de top regeert in naam van God en bepaalt welke leringen voor de ‘gewone’ mens toegankelijk zijn. De top speelt spreekbuis voor Gods wil. In dit kader kun je religie zien als een middel van controle, manipulatie en afleiding van waar het werkelijk om gaat. 

Vanuit religie worden we bezig gehouden met een overvloed aan scheppingsverhalen, historie, parabels en algemeen geaccepteerde levensprincipes. De leidende mannen geven hun versie van de inhoud door aan hun gelovigen en verspreiden de wijsheid van hun gekozen verlossers. Daarbij raakt  de congregatie in een soort van spirituele slavernij. Het middel daartoe is ANGST. Men kan niet tot bevrijding komen zonder hun weg te bewandelen en hun macht te aanvaarden. Dat betekent dat men zich te allen tijde dient aan te passen aan de regels van de groep anders komt men niet tot de hemel, God of verlossing 

In essentie kan men zeggen dat deze wegen afleiden van de zuiver persoonlijke weg naar bevrijding via innerlijke kracht en inzicht. Dat pad, het innerlijke pad, bevindt zich in ieder mens zelf en is niet gebonden aan welke organisatie ook.


Te midden van alle religieuze paden ontstaat een nieuwe weg, meer gericht op individuele ervaring en groei. Dat is het innerlijke pad dat men van binnen gaat en spiritualiteit genoemd kan worden. Er bestaan hierin zoveel wegen als er mensen zijn. Elk pad is authentiek en leidt de mens als een leerling door het labyrint van het leven. Alle ervaringen en mensen die men op het pad tegen komt kunnen als leraar gezien worden. Hier ligt een veel grotere en krachtiger uitdaging dan het volgen van een organisatie met regels en geboden. Er zijn wel richtlijnen maar daar moet je zelf achter komen, je moet ze zelf leren kennen en hanteren. De keuze is altijd vrijwillig en slechts gebonden aan de weg die de ziel wenst te gaan. Leraren kunnen een korte tijd vergezellen maar uiteindelijk moet men los van hen een eigen weg gaan om een eigen en unieke eigen vorm van meesterschap te bereiken. 

Wat van de leerling in het dagelijks leven gevraagd wordt is bereidheid om te leren, en een niet aflatende inzet. Hoe meer we geven en delen van onszelf, hoe meer we in contact zullen komen met het innerlijke pad. Wanneer we ons hiervan bewust worden komt er steeds meer licht naar buiten vanuit de ziel en dat licht wordt als een lamp op ons pad. 

Deze persoonlijke weg is een fikse uitdaging want er is meestal weinig steun te vinden in de directe sociale omgeving. Bovendien is het een pad waarin men genoegen zal moeten nemen met minder omdat dit pad niet, of slechts bij hoge uitzondering, kan leiden tot financieel voordeel, hoge functies of maatschappelijk aanzien.


Het gaan van een eigen spiritueel pad en leerlingschap kan in botsing komen met het ‘normale’ dagelijkse bestaan, laat staan dat het ons van stoffelijke overvloed kan voorzien. Maar… er is een andere, veel grotere winst, we kunnen bijzondere ervaringen hebben, momenten van vervulling, vrede en dankbaarheid. Er kan een verbondenheid gevoeld worden die de ziel diep raakt. Deze persoonlijke ervaringen zijn de onstoffelijke schatten die we meedragen in onze zielen.

 

Hoewel er duizenden video’s te bekijken zijn, boeken en artikelen te lezen zijn van leraren die als gids de weg willen en kunnen wijzen in persoonlijke transformatie en ontwaken, moet men het pad uiteindelijk zelf en alleen gaan. Al deze leraren spreken vanuit hun eigen ervaring en hun eigen weg zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen maar wanneer het luisterend publiek de zaal verlaat (de veilige omgeving waarin men zich kan voelen als in een warm bad) zal men opnieuw alleen zijn in denken, spreken en handelen en de wereld tegemoet moeten treden. Ware spiritualiteit zetelt in de manier waarop wij denken, spreken en handelen in het leven van alledag.

 

De huidige spiritualiteit zit ook vol misinformatie waarbij we uitgenodigd worden te denken dat de oplossing van buitenaf kan komen. Of het nu engelen of buitenaardsen zijn die het op komen lossen, of de grote meesters uit spirituele broederschappen zijn die hun zegjes doen, al die informatie maakt dat wij onze innerlijke kracht weggeven aan omstandigheden. Dat is niet het pad zelf gaan, dat is je uitleveren aan….
Al deze geromantiseerde oplossingen zullen de ziel niet bevrijden. We raken dan slechts gepopulariseerd, geshamaniseerd en geïndoctrineerd. Dat zou zijn als het inruilen van de ene religie voor de andere. 

Het vraagt een flinke dosis onderscheidingsvermogen om het ware pad te gaan. Het lijkt er wel eens op dat velen deze weg slechts met de mond belijden en vol zijn van eigen ervaringen, inzichten en transformaties. Soms probeert men op die manier aan te geven hoe goed men bezig is. Ook deze mensen hebben hun pad te gaan via hun eigen gekozen weg en verdienen begrip en respect maar het is aan ons los te blijven van de behoefte aan het meten van kwaliteiten en grootsheid van ervaringen en inzichten.

 

Uiteindelijk zijn er slechts enkele essentiële zaken die er toe doen en dan gaat het over onze intentie, het nemen van onze verantwoordelijkheden, onze integriteit en de toewijding aan onze innerlijke weg.

 

Vaak zijn het degenen die niet spreken, stil aanwezig zijn, waakzaam en alert hun stappen zetten in de wereld die de dragers van energie, wijsheid en bewustzijn. Er kan niets of niemand zijn in de wereld die meer kennis, toewijding en inzicht heeft in ons pad dan wij zelf. Onze innerlijke zielenkracht weet en wijst de weg, het is aan ons naar binnen te luisteren. Wat we zijn van binnen laten we zien door onze medemenselijkheid, vriendelijke woorden en de liefde die we verspreiden en delen met anderen. En o wonder, op deze manier zijn we allemaal in staat elkaar te steunen op de weg van ware bevrijding.

 
 

Vrij naar ‘Romancing The Soul’ door Iam Saums
Bron: http://www.zengardner.com/romancing-soul/