Denkend buiten de tijd


Het leven in tijdservaring is een subtiel spanningsveld, zeker als je weet dat alles gebaseerd is op het perspectief van waaruit je kijkt en ervaart. Het is duidelijk dat hier allerlei vormen van manipulatie spelen, de illusie van cycli die voortrollen en waardoor wij ons beperkt en ingepakt voelen. Dat is nu precies waarom de tijd bestaat en ons vasthoud, de tijd wordt ons ingeprent en maakt ons tot een prooi voor jagers die het insluiten gebruiken als middel om vast te houden. Als we het gevoel hebben niet uit de tijd te kunnen ontsnappen, passen we ons aan aan de mogelijkheden die men ons daarbinnen biedt. Slimme zet van machten die dit uitgedacht hebben. Maar deze val is enkel effectief als je niet wakker en bewust bent. 

Wanneer je wezens in een afgesloten omgeving vasthoudt leidt dat tot een bepaald gedrag, dat is wetenschappelijk keer op keer aangetoond. Tijd is daarin slechts een controlefactor maar wel een heel belangrijke omdat het een van de meest subtiele manieren is om angst te creëren. Tot nu toe zijn we enkel bezig heen en weer te rennen binnen het tijdschema van dagen jaren enz. terwijl daarbinnen nergens een werkelijke oplossing te vinden is. Als je er van buitenaf naar kijkt is het zo knap opgezet, we kennen niet meer anders dan de ratrace die men ons dagelijks voorhoudt.

Deze ingebouwde misleidingen kunnen we niet langer tolereren, we moet uitbreken want de mensheid is toe aan een nieuwe weg. Die weg bestaat uit bewustwording, kennis nemen van het veel grotere waar we deel van uitmaken en waarin we bestaan. We moeten opnieuw een beeld krijgen van het alomvattende, het Ene. 

De spelregels

Het leven wordt ook bepaald door spelregels, het links-rechts in de politiek, het waar en niet waar in de wetenschap enz. Inmiddels zijn we geïnjecteerd en gedrogeerd met zoveel regels en wetten dat het tot een complexiteit is uitgegroeid die we niet meer van afstand kunnen bezien. Daarin liggen zoveel aannames besloten die we klakkeloos over nemen en waar we naar leven en handelen. Men schotelt ons de illusie voor dat we zelfstandig denken met de ons geven informatie die we als juist beschouwen maar niets is minder waar. 

We zijn in dit labyrint genoodzaakt zelf diep op zoek te gaan naar wat werkelijk waar is en wat echt is en wat niet. Op dat pad kom je van alles tegen en steeds weer opnieuw en opnieuw zullen we alles op inzicht en waarheid moeten onderzoeken.

We hebben als mensheid onszelf gevangen in een zelfregulerende autoriteit die steeds maar grenzen vastgelegd en vaststelt wat wel en niet kan. Dat is ons geloofssysteem. Daarbij hebben we de grote kracht van de grenzeloze menselijke geest uitgeleverd aan de heersende machten. Er bestaat immers geen rechts en links, geen waar en niet waar, alles is slechts onderdeel van het Ene waarbinnen we ons bewegen. Willen wij ontsnappen uit deze hypnotische beperktheid dan moeten we op een nieuwe, grenzeloze wijze leren kijken. 

Waar bevinden we ons nu?

Moeilijk te zeggen, we kunnen de omstandigheden benoemen en daar onze ontwakende ideeën naast plaatsten. Als we daar aan toe zijn gaan we ons realiseren dat we in een wonderlijk spirituele onafhankelijkheid kunnen bewegen in dit leven. We kunnen ons losmaken en buiten de gestuurde gedachtestroom begeven. Van dat moment af is er eindeloze mogelijkheid tot groei en inzicht. De wereld om ons heel transformeert, we gaan alles op een geheel nieuwe wijze onderzoeken en waarnemen. Onze invloed op de omgeving en op de gehele wereld zal veranderen. We spelen niet meer mee met de schaapskudde maar hebben een eigen vrijheid verworven. 

Nu mag de tijd voortgaan, het zand door de zandloper bewegen en de klok tikken zoveel hij wil, wij kunnen het leven zien los van die gevangenis.

 

Daarin ligt de oplossing, koppel je los van de heersende ideeën en kennis en zoek je eigen weg via eigen waarneming en inzichten. Het lijkt op het afkicken van een slaapmiddel of ander medicijn. Het is benauwend en beangstigend in het begin en zo nu en dan zal je even terugvallen in de oude angsten maar je gaat ervan loskomen omdat je niet meer anders kunt. Je zult de zaken nemen zoals ze komen en je zult handelen naar wat zich voordoet vanuit je nieuwe vrije bewustzijn. 

Hoewel de huidige toestand ernstig is zal je als een schoon beekje stromen door de wereld en je weg zoeken naar de grote oceaan. Iedere kei op je pad, iedere kloof die je tegenkomt zal je met gemak nemen door rustig verder te stromen en niet dwars te gaan liggen in angst. Je zult alle omstandigheden aankunnen, je bent immers opgestaan voor jezelf en voor wat het leven werkelijk is. Je bent meer levend dan ooit, wakker, bewust, actief en niet langer gevangen in omstandigheden of tijdsplanningen. 

Misschien klinkt dit simplistisch of sprookjesachtig maar jij kunt het ook want velen zijn je voorgegaan.

Wanneer je vrij bent kom je los uit de eindeloze herhaling, het rad kan tot stilstand komen. We gaan niet meer terug in de angst, in onderdanigheid of wanhoop, wij staan en leven en zijn nooit meer bang het leven of wat dan ook te verliezen. In diepste wezen is er immers niets te winnen of verliezen, ook dat is een schijn die ons ingeprent is. 

De omstandigheden waarin de wereld zich bevindt verslechterd zienderogen dat we daarin genoodzaakt zijn die nieuwe weg in te slaan en snel ook. Zo niet dan worden we onvermijdelijk meegesleurd in de oude ideeënwereld van overleven, doden of gedood worden en toegeven aan de grillen van het opgelegde systeem. Stap nooit meer in die valkuil!

 Ons verzet ligt in bewustzijn

Het is van belang goed te kiezen waarin je strijd aan gaat. Onze strijd zal een bewustzijnsstrijd zijn. Daarin kunnen we ons werkelijk onderscheiden van de grote massa die de tijdsgeest zonder pardon volgt en zich innerlijk niets afvraagt. 

Alles is trilling, de gehele schepping is een grote trillingsgolf en de tegenkracht heeft een tegengolf van trilling neergezet waarin we gevangen zijn geraakt. Die tegenkracht veroorzaakt pijn en lijden onder mensen en dieren en vernietigt deze wereld op zoek naar nog meer grondstoffen en consumentisme. Het universum staat dit toe en we kunnen dit ervaren in ons stoffelijk lichaam via het immuunsysteem dat anti-lichaampjes aanmaakt. Zo boven, zo beneden. De laatste eeuwen is de aanval ingezet via de technologische ontwikkelingen. Nano, GMO, transhumanisme en zo voorts zijn de nieuwe invasie die ons afhankelijk maakt en houdt. Ze lijden de geest af terwijl ook zij uit kosmische componenten en mogelijkheden bestaan. Maar de keuze is aan ons. Wij kunnen het waarnemen en zien als problemen of beren die op onze weg geplaatst worden. 

Geen paradigma’s meer

Hier is geen panklare oplossing, er is alleen een individuele weg die ieder van ons moet gaan. Het is de ‘matrix’ die alles in groepen vangt en onderbrengt, rechts, links, ras, geloof, stand enz. Daardoor zijn we allemaal gevangen geraakt in gedragskooitjes die schijnbaar comfort en veiligheid bieden. 

Wakkere zielen rebelleren hiertegen maar moeten oppassen niet op die wijze weer in een nieuw kooitje gevangen te worden. Het is de kracht van de wereldmacht iedereen weer in kooitjes te vangen, nu de kooitjes van de alternatieveling of de conspiracydenker. Maak je ook daar van los.

Jij bent een zielenwezen, je hebt deze hele indeling niet nodig.

Men biedt steeds schijnoplossingen aan die je kunnen vangen in nieuwe systemen van ‘Hope and Change’, hoop en verandering maar de gevangenis blijft hetzelfde. In deze wereld zullen ze aantrekkelijk en vernieuwend lijken maar nooit de ziel bevrijden. Het zal enkel leiden tot nieuwe nog slimmere controlesystemen.

 

Er is geen weg

Het is niet mogelijk een pad te wijzen, iedere ziel moet een eigen pad bewandelen en zoekend zijn weg vinden, onafhankelijk en vrij. Ben nooit bang voor het donker, de zon schijnt altijd achter de wolken en het licht der waarheid is in ons aanwezig als een altijd brandend wegwijzertje. Er is niets dat dit licht kan doven. Zoek oplossingen dichtbij, in je directe omgeving is alles te vinden, je hoeft nergens voor naar het andere eind van de wereld. Alles is er, je hoeft alleen je ogen te openen om het te zien. Alle oefening voor de zielenkracht ligt voor je voeten. Werk en deel, stel vragen en heb een luisterend oor. Ontwikkel je mededogen en respect naar al wat leeft. Het oude zal verdwijnen en het nieuwe als een ochtendzon aan de horizon verschijnen en alles verlichten.


Laat gaan, laat de oude wereld los.

Wij zijn zelf het licht waar we op wachten.

Ben dat licht, maak je vrij!

 

Vrij naar http://www.wakingtimes.com/2013/11/29/thinking-outside-hourglass/