Emoties, een valkuil opgezet door de archonten


 December 2013

Zeevogels bedekt met olie, dode walvissen en dolfijnen, uitstervende ijsberen en zeehonden, dode bijen en vleermuizen. Overal ter wereld lijkt een stervensproces gaande. Voor degenen onder ons, die leven vanuit het hart kan de zichtbare destructie van deze planeet diep raken en leiden tot zware, zelfs depressieve gevoelens. Ik ken deze emotionele reacties maar al te goed daarom wil ik hierbij een andere visie met je delen die dieper inzicht geeft in de gevoelens en emoties die opgeroepen worden. Omdat ik dierenleed van dichtbij ken, in de zeventiger en tachtiger jaren ben ik betrokken geweest bij de groepering die de jacht op vossen met honden saboteerde (the Hunt Saboteurs Association), heb ik innerlijk kennis gemaakt van de negatieve emoties die erbij hoorden. 

Op een van die dagen dat we actie voerden zat er een haas vast in een heg en toen de honden dichtbij kwamen, schreeuwde ze als een kleine baby. Hartverscheurend was dit geluid, een schreeuw vanuit het diepst van een ziel, die mij raakte in mijn eigen ziel en ik herkende als een herinnering aan mijn eigen sterfelijkheid. Ik kende aan de schreeuw van pijn en angst een diep menselijke emotie toe en zag dat ook gebeuren bij mijn vrienden die aanwezig waren. Na de tranen en het verdriet om wat er gebeurde volgde een pijnlijke en agressieve confrontatie met de jagers. Later besefte ik dat mijn reactie energetisch niet anders was dan die van de dieren doders die ik zo verachtte. Mijn woede werd als een bliksembol van negatieve energie, een giftige pijl in het aards magnetische veld. Geweld blijft geweld en blijft dus ook een negatieve ontlading. Ik was even schuldig als de jagers. 

Enkele maanden later kwam ik in het bezit van een jagersfluitje dat ongeveer hetzelfde geluid maakt als dat van dieren in diepe nood. Het geluid ging me door merg en been. Toen realiseerde ik me ook dat deze gil ook verbonden is met het vragen van de prooi om nu echt gedood te worden zodat er een einde komt aan de pijn en angst. De verhoudingen tussen jager en prooi in allerlei vormen hond/haas, leeuw/ gazelle, spin/vlieg enz zijn allemaal voorbeelden van polariteiten die elkaar aanvullen in deze duale wereld. De natuur hier bestaat ook uit bloed en klauw en komt op ons heel gemeen over. Toch is dat een subjectieve manier van denken.

Degenen onder ons die verwikkeld zijn in een morele strijd van protest tegen het idiote gedrag van de sociopaten die werken voor hun inhalige multinationals en bedrijven, weten vanuit hun innerlijk dat het vrijwel onmogelijk is om niet emotioneel  betrokken te raken bij hun zielenzaak. Toch blijft het feit, hoe moreel juist de zaak waar we voor opkomen ook is, we trappen in de val van negatieve emotie, en ook onze rechtsgeldige emotie is een aanval op het aard magnetische veld. Het ene blijkt niet beter dan het andere.  

In het hele proces kwam ik tot de conclusie dat het menselijke bestaan een emotionele val is die zeer zorgvuldig is opgezet. Het is een frequentie-gevangenis die voor ons exclusief ontworpen is en gericht is op het uitlokken van de emotionele reacties zodat het ik bewustzijn daarin blijft hangen. 

Valkuil opgezet door archonten 

Mensen zijn bij uitstek de ego wezens van deze planeet. Goed of slecht gedrag, levend vanuit het hart of vanuit egoïstische verlangens maken we deel uit van deze dualiteit. Iedere keer dat we geraakt en gepakt worden door emotionele zaken die niet vanuit het hart komen, zijn wij net als zoveel anderen een negatieve kracht in het grote geheel. Goed beschouwd lijkt het erop dat we allemaal energetisch een bedreiging zijn voor deze levende planeet.

Wat is onze taak op deze Aarde? 

In essentie zijn wij liefdewezens, multi-dimensionele wezens die millenia geleden ten val kwamen onder wat men de archonten of de gevallen wachters noemt. Deze vrijwel zielloze wezens hebben ons bewustzijn gekaapt door ons te vangen in biologische, gecomputeriseerde lichamen met menselijke vorm. Na een aantal experimenten en bijstellingen die miljoenen jaren in beslag namen, hebben ze het menselijke wezen geperfectioneerd tot wat we nu zijn. Voor hen zijn wij emotievoer. Als parasieten leven ze van onze emoties en pijnen en dat terwijl wij ons onbewust zijn van wat er gaande is op dat niveau. Homo Sapiens, het voer voor de archonten is als kippen in een kippenhok, eieren leggend en op weg naar de slacht.


De genetische veranderingen die aangebracht zijn door onze overheersers hebben ertoe geleid dat 95 % van onze natuurlijke informatie niet langer beschikbaar was voor onszelf. Wetenschapppers noemen dit junk-DNA. Junk betekent rommel, rotzooi, afval.

En wat als junk-DNA nu eens geen afval is? 

Dat is iets waar ik ten volle in geloof omdat wij niet langer in ons innerlijk kunnen zien en voelen, we zijn afgesloten geraakt van de bron die ons zou moeten leiden. Onze waarneming is geheel op de buitenwereld gericht geraakt en dat zijn we de natuurlijke wereld gaan noemen. Als we het op dualistisch niveau gaan bekijken zijn de binnen- en buitenwereld slechts 2 polariteiten van één geheel. We zijn geprogrammeerd en geconditioneerd in het geloof dat de planeet en wij twee verschillende dingen zijn. Dat is een grote leugen en een van de bronnen van onze problemen als mensheid. 

De archonten creëerden deze misleidende ‘scheiding’ en hebben ons blind gemaakt voor de werkelijkheid. De planeet, het zonnestelsel, is met ons verbonden. Het is in ons wezen dat alles aanwezig is. 

Dit is een bevrijdende openbaring voor iedereen die dit kan bevatten in zijn grootsheid. Dat is de ware betekenis van : ‘Gij zijt Dát!’ 

Alle manifestaties op het fysieke vlak vormen een valkuil voor het goddelijke bewustzijn dat de mens in werkelijkheid is. De diversiteit die wij waarnemen op deze planeet is gebonden aan het software programma dat het gemaakt heeft. Zowel mens als dier, plant en mineraal, wijzelf en onze geliefde huisdieren, wilde dieren, bomen, zelfs de bloemkool en de boon maken deel uit van het grote programma. Het is een sub-creatie, een misleidend beeld van het ware zijn. 

Wij zijn namelijk alles, wij zijn verbonden met alles, en wanneer wij oorlog voeren op en met deze planeet, fysiek of energetisch via emoties, doen we een aanval op het geen we in wezen zelf zijn. Het grootste verdriet is dat we dit zelf niet eens weten, ons bewustzijn kent deze werkelijkheid niet meer. 

Natuurlijk zijn we verbonden met het leven en daar moeten we in handelen en zijn maar we hoeven niet langer in boosheid, pijn, angst of verdriet te verkeren. De emotionele ladingen die de archonten in ons inbrachten en niet uit LIEFDE voortkomen en bestaan vormen voedsel voor deze zielloze wezens.Intentie 

Wat kunnen we doen?
Met onze diepste intentie kunnen we ons losmaken van negatieve emoties en gedachten. We kunnen ze vervangen door begrip en liefde. Wat het ook is dat er op ons af komt wij kunnen er anders in staan. We kunnen het goede proberen te zien en te banaderen in alles om ons heen. Onze spirituele kern zal deze verandering oppakken en toejuichen en ons helpen die kracht vast te houden in alle omstandigheden. Natuurlijk moeten we om ons heen blijven zien wat er gebeurt en daar kennis van hebben om onderscheid te kunnen maken in ons dagelijkse doen en laten maar als we ons laten leiden door begrip, mededogen en LIEFDE zijn we niet langer prooi voor de duistere krachten. Dan zetten we grote stappen op weg naar ons werkelijke zijn, een thuiskomst. 

Dan gaan we de zin: ‘Gij zijt Dát’, werkelijk begrijpen.

 

Vrije vertaling van: http://www.zengardner.com/emotions-archonic-trap/#sthash.WbWV19LQ.dpuf