Misschien ben je wel wakker… maar kom je ook uit bed?


 

Een ieder van ons is hier met een opdracht. Dat is één manier van kijken naar het leven maar je kunt ook zeggen dat het allemaal toeval is en geen reden heeft. Als we de verschillen in visies naast elkaar plaatsen resulteert dat grofweg in het onderscheiden van 3 groepen. 

Zij die als atheïsten geloven in het toeval en het universum zien als een hoeveelheid bollen, energieën en vortexen die in een willekeurig patroon terecht zijn gekomen zonder een onderliggende regulerende kracht. Voor deze groep mensen is alles toeval of ontstaan via de menselijke wil. Zelfs als gebeurtenissen op wonderlijke wijze samen vallen noemen ze dat ‘gewoon geluk hebben’. 

Deze groep kan onmogelijk geheel ontwaken omdat ze de grote kracht die ons stuurt ontkennen. De ontkenning daarvan leidt vaak tot allen voelen staan waardoor ze op andere wijze compensatie zoeken om het leven de moeite waard te maken. Tot deze groep behoren veel wetenschappers waaronder er ook zijn die nieuwsgierig zijn naar de aard van het bewustzijn maar vooral bewijzen willen zien en vervolgens via exorbitant dure experimenten op zoek gaan naar ‘het God deeltje’. Het vinden daarvan  hoeft niet te betekenen dat ze een bewuste of innerlijke groei doormaken, zij ervaren dit als externe kennis die niet voorbij een ‘objectieve’ waarneming komt. 

De tweede groep bestaat uit de ‘gelovigen’. Mensen die in een hogere kracht geloven die ver voorbij hun aardse zorgen en noden gaat. Hier spreken we over de religieuze mens die veelal vanuit de (familie-) geschiedenis hierin terecht is gekomen. Dat geeft een veilig gevoel alsof er iets is wat zorg draagt voor jou. Soms komt men tot deze conclusie vanuit een bijna dood ervaring (BDE) en ontstaat er een gevoel dat het leven zin heeft. Deze groep kent een moraal die voortkomt uit de Bijbelse overleveringen. Dat houdt vaak ook een angst voor de ‘wrake Gods’ in. Als je buiten de normale paden loopt kun je wel eens bestraft worden. Deze groep heeft behoefte aan geestelijke leiders zoals priesters en goeroes die hen de weg wijzen.


Voor deze groep is het moeilijk volledig te ontwaken omdat ze een grote behoefte hebben aan sociale aanpassing aan de groep gelovigen waartoe zij behoren en angst kunnen hebben voor datgene wat mogelijk buiten hun denkvermogen ligt. Dat weerhoudt hen een geheel nieuwe weg in te slaan die van binnenuit komt. 

Dan blijft er een relatief kleine groep over die los durven laten en breder durven kijken naar uiterlijke en innerlijke gebeurtenissen. Zij zijn de zoekers en onderzoekers van de binnenwereld en de connectie van binnen- en buitenwereld. Op zoek naar ervaringen die de sluiers van illusie verbreken en de waarheid bloot leggen gaan zij een geheel eigen en eigenzinnig pad. Ze voelen zich wel aangesloten bij iets veel groters dat hen verbindt. Dit zijn de relatief wakkere mensen, zij hebben een grote behoefte aan het blootleggen van waarheid en leugens, niet vanuit psychologisch oogpunt maar vanuit een diepe zoektocht naar de bron. 

Het wordt steeds zichtbaarder dat dit de ‘tijd van de waarheid’ lijkt te zijn, en dat zij die wakker zijn in hun kracht komen vanuit de intentie van waaruit zij leven. Uiteindelijk zal alles zich bewegen in de richting van harmonie en waarheid.


De bestemming is ‘Het Zijn’, de essentie die oprijst als het licht aan het begin van een nieuwe dag. De wetenschap dat wij allemaal deel zijn van en één zijn met ‘Al wat is’. Ieder van ons kan daarin een grote rol spelen door het ware potentieel van het menszijn in dit universum tot uitdrukking te brengen. Wij allen kunnen deze proef doorstaan en worden wat we werkelijk ZIJN. 

De golf van waarheid die ons in deze tijd overspoelt komt vanuit een diepe liefde voor al wat is.

Waarheid is liefde en liefde is waarheid, er is geen verschil daartussen. De grote dorst van de mens kan gelest worden vanuit dat weten. Het voelen en weten dat er een grenzeloze liefde is die ons draagt maar ook in ons diepste wezen huist en naar buiten komt, is het kennen van ons ware potentieel.

Even terug naar deze tijd op de Aarde. Zijn we eenmaal wakker en weten we dat we deel zijn van dat grote geheel en die liefde dan hebben we een grote eerste stap gezet. Het inzicht dat alles onlosmakelijk verbonden is kan overweldigend zijn en we kunnen ons er heerlijk in wentelen. Maar dan… dan zijn we hier en nu nog gewoon mens en liggen er taken voor ons die we vanuit dit nieuwe perspectief kunnen vervullen. Dan gaat het over hoe we deze inzichten in de wereld zetten vanuit onze dagelijkse handelingen.

Daarom deze zin: ‘Je bent wakker….maar kom je nu ook uit bed?’ 

Als alles mooi en rozig lijkt vanuit de nieuwe inzichten en verworvenheden is het als liggen tussen een paar warme dekens daarvan te genieten. Fijn, het wordt ons gegund.

Hierna echter wacht ons de grootste uitdaging, de hoofdmaaltijd wordt ons voorgezet na het verwarmende soepje. Nu is het zaak naar binnen te blijven kijken maar daarbij ook naar buiten te handelen vanuit de verworvenheden die we hebben opgedaan. De droom en het ochtendsoezen zijn voorbij, zij waren het voorgerecht van het grote inzicht. Daar kunnen we in verblijven en ons in wentelen maar er wordt nu iets extra’s van ons verwacht. Deze wereld wacht op diegenen die bereid zijn de dingen die scheefgegroeid zijn recht te zetten. En dan gaat het over de liefde. Alles wat niet vanuit de liefde gebeurd is scheefgroei. We zullen nooit of te nimmer een nieuwe wereld realiseren als we de oude niet aanpakken en verandering in gang zetten. 

Wekelijke verandering kan enkel plaatsvinden op een ander niveau. Wakker zijn betekent ook aanpakken, de drempel over stappen en de wereld in gaan en het nieuwe realiseren door het zelf te zijn en te verspreiden in het klein of in het groot. Hiermee roepen we iedereen die wakker is op de stap naar buiten te maken en vanuit de binnenwereld te handelen in de buitenwereld. Zie waar iets van je verwacht wordt en handel vanuit je beste en diepste intentie. Dit is de ware liefde die de wereld zal veranderen.


Hoe eerder we er mee beginnen hoe sneller de aarde en mensheid een transformerende stap kunnen maken. We hoeven geen dag langer de medewerkers van de krachten van hebzucht en verdriet te zijn. We zijn werkelijk in staat samen een einde te maken aan de vampierkrachten die deze wereld in hun greep houden door de wereld in te gaan en de wereld vanuit liefde en mededogen tegemoet te treden. Liefde is de enige waarheid waaraan we gehoor hoeven geven. Zij is geen waarheid die vanuit dialoog of onderzoek ontstaat, die vormen van waarheid zijn slechts richtingaanwijzers en niet de waarheid in zichzelf. 

Als je jezelf herkent in deze woorden is het aan jou je weg te zoeken waarin jij liefde en mededogen in de wereld kunt zetten. Dat kan overal en altijd, iedere handeling doet ertoe. De liefde is de grootst denkbare hulp en hij is in en om je heen als je intentie erop gericht is. Dan kan de Aarde als een prachtige tuin opnieuw tot bloei komen.

Laat ons dit tot het jaar maken waarin we geen verhaaltjes meer vertellen aan elkaar maar waarin we zelf het verhaal zijn, deel nemen aan de acties die het verhaal bouwen en veranderen. We kunnen de ingegane weg wijzigen, aanpassen, door niet op te geven, bestaande plannen te openbaren en pareren, de toekomst te wijzigen door zaden te zaaien van vrede en verdraagzaamheid en zelf op een krachtige wijze vrede en verdraagzaamheid te zijn. 

Dit is het jaar waarin wij mensen ons lot terug in eigen handen nemen en ons samensmeden tot een kracht die alles wat gebroken is begint te helen. Dan zijn wij de beheerders en de beschermengelen waarop we gewacht hebben.
 

Vrije vertaling van een artikel door Julian Rose, een pionier op het gebied van biologisch tuinieren in GB, internationaal activist, acteur en schrijver die de waarden van het leven verdedigt. Green Wisdom herstellen zie informatie op www.julianrose.info

Bron: http://www.changingcourseforlife.info/2014/01/you-may-wake-up-but-will-you-get-out-of-bed/