Is de mensheid klaar voor vrijheid?

Naast het pure bestaan van de mens en zijn uitzonderlijke link met de bron van alles kent de mensheid de gave van vrije wil. Wij kunnen kiezen. Wij maken zelf onze keuzen in het leven. Jammer genoeg lijkt dit gegeven geheel begraven te zijn onder de dikke laag onwetendheid en sociale structuren die de mens gevangen houden in zijn huidige bestaan. Dit is geen gemakkelijke materie om over te schrijven want het leven met al zijn indrukken en ervaringen is zeer complex en die complexiteit is bepalend voor ons proces van beslissingen nemen.

En hoe zit het dan met vrijheid en de vrije wil van de mens? Binnen ons bestaan zijn die naar de zijlijn gemanoeuvreerd, niet langer onderdeel van de politieke arena maar ergens ondergebracht in de filosofische hoek en ondergebracht bij de idealen van idealisten. Zo zijn zij in een hokje gesopt waar ze het bewustzijn van het dagelijks leven vooral niet te veel beïnvloeden.

Velen zeggen dat het vandaag de dag niet meer mogelijk is zelf beslissingen te nemen vanuit vrijheid. Dat we zelfs geen vrije wil bezitten als je terug gaat kijken in de menselijke historie. Dat raakt meteen de wortel van het probleem. We zijn gaandeweg geheel ontkracht omdat ons altijd voorgehouden wordt dat we toestemming nodig hebben in plaats van dat we beslissingen nemen vanuit het ware innerlijk dat pure vrijheid is. Het lijkt alsof deze vrijheid ons ontnomen is. De vrije wil lijkt serieus beperkt te zijn en wordt dagelijks ontkend, het leven overkomt je. 

Is dat echt waar, is dat onze keuze, die beperking of komt het voort uit een aantal draconische maatregelen waardoor we het zo gaan voelen? Een groot deel van de mensheid lijkt zich niet eens te beseffen dat er enige vrijheid mogelijk is laat staan er naar op onderzoek te gaan of het uit te leven.De kracht van het kiezen

Wij zijn als mensen begiftigd met een autonome geest die een eigen bewustzijn heeft. We kunnen ieder moment kiezen welke woorden we uitspreken, hoe we handelen, waar we onze geest op richten en waar we energie in stoppen. De maatschappij als geheel lijkt het tegendeel te beweren als je het volgzame gedrag van mensen observeert. Dat is geen toeval maar een bewust ingebouwde structuur. Toch klinken in de verte de klokken in ieders hart dat er nog van alles mogelijk is in het leven los van de structuren die ons lijken te beheersen. 

Het lijkt erop dat we aan ruilhandel hebben gedaan, we hebben onze vrijheid opgegeven ten bate van iets anders maar wat? Is het omdat we dan veiligheid denken te kennen? Acceptatie? Of kwam het simpelweg voort uit gemak?

Wie heeft ons eigenlijk voorgehouden dat er iets te kiezen was? Hoe is dit zo gegroeid?
Of is het met voorbedachten rade ontwikkeld om de mens in een rol van slaafsheid en ondergeschiktheid te houden?
De politieke- en economische structuren van deze planeet zijn steeds meer op controle gericht geraakt. Maar als je naar de belabberde toestand kijkt waarin veel van de aardbewoners verkeren zie je dat er iets grondig mis is. Zeker als je daarnaast een open blik werpt op de ‘boven’klasse die meedogenloos voortgaan over de ruggen van diegenen die de productie van geld en goederen tot stand moeten brengen.

 

Gooi die boeien weg

Wij zijn on ze spirituele bron kwijtgeraakt, we realiseren ons niet meer wat dat is en dat die in ons aanwezig is als een onlosmakelijk deel van ons zijn. Als we opnieuw tot inzicht komen dat we dat hebben, dat dat is wat we werkelijk ZIJN, gooien we onze boeien ver weg en kan niets ons nog vasthouden.  Zeker niet als je werkelijk gaat inzien hoe we gemanipuleerd zijn geraakt en geloven in onze ondergeschiktheid, men noemt ons niet voor niets ‘onder’danen.

Ware vrijheid terugvinden via de spirituele weg kan ons werkelijk vrij maken van de boeien die we via het systeem geadopteerd hebben en waar we ons mee geïdentificeerd hebben. We zijn verwikkeld geraakt in een spirituele oorlog die draait om geest en ziel, dat alles om onze her-innering te blokkeren en we niet meer weten dat de weg naar binnen de ware weg is i.p.v. die naar buiten via de zintuigen.

Wanneer iemand werkelijk wakker wordt in bewustzijn wordt duidelijk dat het bewustzijn zelf nooit sliep, altijd wakker wachtte op ons ontwaken naar binnen. En dan gebeurt het wonder, de gestarte ontwikkeling is niet meer te stoppen. We herstellen, al is het maar met een dun draadje, de verbinding met de bron, dé bron van oneindige mogelijkheden, gevuld met ware creativiteit en intensiteit en die bron laat ons niet meer los. Hier ontmoet spiritualiteit het metafysische het mentale en psychologische deel van de mens waar de wetenschap en kennis huist van het oneindige dat via synchroniciteit als levenskracht met ons gaat samenwerken.

Uiteindelijk is alles EEN. Er is geen verdeling, er bestaan geen vakjes of hokjes. Het Ene kent geen diversiteit of onderdelen en alles is gewoon zoals het is. De ervaring van het Ene brengt je tot een kunnen laten gaan, weten dat alles slechts gezien wordt vanuit perspectieven terwijl die er niet echt zijn. Daarin hoef je niet iemand of iets te zijn, je bent alles en daar is alles goed. Er ontstaat een helderheid in de geest die ongekend is.

In de manifestatie van leven die wij ervaren kennen we verschillen, en het is deze verschils-ervaring die tot conflicten leidt op talloze niveaus. Vindt je echter je ware soevereiniteit als ziel dan ben je op weg naar je bestemming, het is je geboorterecht als mens om alles te kennen, te ZIJN.

Het spel van onechte keuzenDit is een essentieel onderdeel van ons zijn als mens, de gevangenis van de mind controle. Het was een meesterlijke zet van de machten die de wereld beheersen dat ze ons een gevoel geven van keuze. Ze kwamen tot de ontdekking dat mensen harder werken en zich meer betrokken voelen wanneer ze het gevoel hebben dat ze mee kunnen beslissen over hun gevangenis. Denk hier maar eens goed over na, dit is een cruciaal punt. De  groep die beslist geeft ons de illusie van mee te mogen denken en beslissen en zo hebben wij deelgenomen aan de vormgeving en bouw van onze eigen gevangenis.  Daarbij gaf men ons ook nog het gevoel dat we vrij waren in die keuze en we zijn er dik ingetuind. 

Als je deze lagen doorziet weet je dat democratie slechts een namaakvrijheid is en een gemakkelijk te manipuleren spelletje via het toekennen van geld, media aandacht enz. aan de betrokkenen. Al deze namaakspelletjes worden dagelijks in stand gehouden door religie, misleidende wetenschappelijke kennis, onderwijs dat niets leert over waar het in het leven werkelijk om gaat, sociale druk, mode en de media. We krijgen dagelijks dezelfde kost voorgeschoteld aan gemeenplaatsen over verandering, veiligheid en hoop terwijl de media ons volpompt met amusement, materialisme, modetrends en allerlei andere vormen van geaccepteerde conditionering die de bevolking tam en rustig in hun huishokjes houdt en hun geest in comateuze toestand van genot en gemakzucht laat verblijven.

Daarnaast is kapitalisme, in welke vorm dan ook, het einddoel dat ons voorgeschoteld wordt. Dat zal jouw persoonlijke leven moeten bevredigen, wat de gevolgen ook zijn voor wie ook. Winst is een god geworden die anderen in kan zetten om zijn doel te bereiken. Of anderen daarvoor moeten slaven komt niet in het brein op, als jij maar krijgt wat je hebben wilt.

Angst, de vijand van vrijheid

Waarom blijven mensen hangen aan corrupte systemen die vaak zelfs hun eigen pijn veroorzaken? Angst voor het onbekende is ons ingepeperd, zeker als je onwetend bent. Je wilt weten of je volgende maaltijd wel verzekerd is, angst voor verlies van wat je hebt, angst voor eenzaamheid, angst voor agressie, angst voor de dood. Dat zijn nog eens machtige krachten.Bange mensen nemen geen bewuste beslissingen maar reageren vanuit instinct. Natuurlijk kennen we allemaal de vecht- of vluchtreacties die we nodig hebben om te overleven maar vaak wordt deze reactie al opgeroepen door woorden en televisiebeelden en zijn we daardoor onbewust in onze reacties in plaats van bewuste beslissingen aan het nemen. 

Misschien heb je op school ook geleerd over de proeven die Maslow  deed met dieren om hun reacties te leren kennen, een fascinerende materie. Er zit veel waarheid in het feit dat als je eerste levensbehoeften niet vervuld worden, je niet verder kunt nadenken of bezig kunt zijn met je spirituele zijn. Dit was hoe de primitieve volkeren overleefden in vroeger tijden wordt ons geleerd. Het zit in de mens zegt men. Men verteld er nooit bij dat deze volkeren dankzij hun spirituele connectie met het hogere ook bijzondere dingen tot stand konden brengen. Die kracht was een gevaar voor de controlerende parasieten die de wereldmacht willen hebben en dus moesten deze volkeren verdwijnen. Deze volkeren kenden namelijk vaak ook een levende wijsheid. Zij kenden de natuur der dingen en waren zich bewust van alles om zich heen waardoor ze samenwerkten, deelden als groep en niet meer namen uit de natuur dan ze nodig hadden. Dat staat haaks op onze productiemethoden, het gaat om veel en meer. Ook in de landbouw waar gewassen grootschalig worden verbouwd en de grond leeg wordt getrokken omdat de regeringen dit verordonneren.
Controle is het sleutelwoord en niets anders. Persoonlijke ontwikkeling op een dieper vlak is niet in hun belang en moet kost wat kost afgeremd worden.

De innerlijke vijand- slavernij verkiezen boven vrijheid

Hier ligt een grote vraag, ga jij strijden voor de vrijheid van mensen die deze vrijheid helemaal niet willen? Kun je iemand bevrijden die liever in boeien loopt? Kun je, mag je die verantwoordelijkheid nemen? Dit fenomeen kent verschillende voorbeelden. Olifanten die de hele dag beperkt zijn in hun beweging omdat ze met een touw aan een staak gebonden zijn leren hun beperkingen zo goed kennen dat ze later, ook wanneer het touw losgemaakt wordt niet meer verder gaan dan die kleine actieradius. Dit fenomeen is bij meerdere dieren onderzocht.  Het werkt. Het werkt ook bij mensen. Wetenschappers hebben grootscheeps onderzoek gedaan naar dit soort gedrag onder mensen. De bekendste onderzoeker is Pavlov die hondengedrag koppelde aan voeding. Militaire bevelhebbers waren zeer geïnteresseerd in deze proeven, zij konden er hun voordeel mee doen onder hun manschappen. Vergis je niet, zo ben jij ook geconditioneerd. Denk nog maar eens terug aan de schoolbel tussen de lessen die als een brandalarm klonk en ervoor zorgde dat iedereen meteen zijn boeken sloot en op pad ging naar het volgende lokaal. Met dank aan Pavlov, alles op uur en tijd en iedereen volgt als een mak schaap. Dit zijn de aangeleerde reacties die ook blijken te werken via politiek, religie, reclame en allerlei andere aspecten van sociale controle die op de mens toegepast wordt.

Maar nu de vraag of degenen die diep in coma leven wel wakker gemaakt kunnen worden en zich bewust kunnen worden van een innerlijke vrijheid waardoor ze opstaan? Wie weet. Het is iets waar we nu geen antwoord op weten maar wat wel tot de mogelijkheden behoort. Vergis je niet, de ingesleten volgpatronen zijn moeilijk te doorbreken. Iedereen kan ontwaken, op ieder moment. 

Conclusie

Kan de mensheid door innerlijk ontwaken iets groots tot stand brengen? Kom je op een kruispunt sta niet stil, ga voort en maak je niet te druk over de gekozen weg. Kruispunten genoeg en steeds weer nieuwe mogelijkheden om bewuster te kiezen.Nu staan we met ons allen met de rug tegen de muur als we goed kijken naar de leiders die ons aansturen en de richting bepalen. Iedere dag gaat het stapjes verder en wordt de situatie ernstiger. We zitten in de fuik op politiek vlak, materieel, sociaal, fysiek en spiritueel. Deze planeet gaat naar de knoppen door de opeenstapeling van invloeden die gemanipuleerd werden en waar wij allen dagelijks aan mee doen. Soms lijkt het erop dat we van een afstand in een stoel zitten toe te kijken wat hier gebeurt alsof er een verborgen tribunaal is dat beslist over ons toekomstig lot. 

Wordt wakker, NU!

Weg met het onzinnige idee van toekijken en het over je heen laten komen. De kudde wordt op listige wijze bijeengedreven en de kant op gestuurd die wenselijk is, al is het naar het slachthuis.

Toch zijn er velen die dit zien, met open ogen toekijken en hun schreeuw de ruimte in sturen om wakker te maken. 

Mijn drijfveer? Het gaat er nu om deze uitdaging open tegemoet te treden want het is nooit duidelijker zichtbaar geweest als nu wat er gaande is op de wereld en met de mensen. Er zijn talloze activisten die van zich laten horen, die hun schreeuw de ruimte in sturen en de trein lijkt te gaan rollen. We hebben een groot publiek nodig, groter, en nog groter. We hebben iets bereikt, de oorlog in Syrië kon niet zomaar beginnen omdat de bevolking duidelijk liet horen het er niet mee eens te zijn. Dus, de 99% heeft een stem gevonden, we laten ons niet alles zomaar opdringen.

Vergis je niet, het verschil tussen onbewust en bewust is slechte een hartslag van elkaar verwijderd.
Laat die hartslag ons leiden en naar binnen keren tot wat we werkelijk zijn, vrij en EEN.

Met liefs en hou je hart op koers,

 

25 oktober 2013, Zen  ZenGardner.com

http://beforeitsnews.com/alternative/2013/10/does-humanity-even-want-freedom-2804556.html