Zoektocht van de spirituele krijger

 

De “spirituele krijger” is een term die we steeds vaker horen. Dat klinkt in eerste instantie heldhaftig en nobel.

Een spirituele krijger is iemand die door dagelijkse spirituele beoefening de ziel versterkt en anderen tot inspiratie dient. Op een dieper niveau danst de spirituele krijger tussen de schaduwen van duisternis en het licht, altijd uitkijkend voor donkere broeders in donkere gewaden. Misschien wel de grootste strijd die de spirituele krijger voert, is het gevecht met zichzelf; om in het reine te komen met de dualiteit en de tweedeling van het bestaan.

Voor sommigen staat de spirituele praktijk gelijk met het uitbreiden van de geestelijke horizon, om volledig gerealiseerd te raken op alle niveaus. Als wij streven naar verbetering van onszelf betekent dat niet dat wij beter zijn dan anderen. In feite worden we door de praktijk van geestelijke oefening niet beter of meer, maar leren we juist te verdwijnen, op te lossen in het kosmische bewustzijn. 

Hoe "spiritueler" we worden, hoe kleiner de kans dat we geweld als serieuze optie zien en toch omarmt de weg van de krijger er vaak aan op de een of andere manier. Tot we uiteindelijk zijn uitgegroeid tot de vreedzame krijger waarover Dan Millman schreef.

De weg van de spirituele strijder is een pad van vrede en tolerantie, eerst in het eigen leven en dan in de wereld rondom ons. Wanneer we ons pad hebben gevonden en ons hart beginnen te volgen verhoogt onze vibratie. Dat inspireert ons nog meer, waardoor we een lichtend voorbeeld voor anderen kunnen zijn. Niet dat anderen onze weg dienen te volgen, zij moeten hun éigen pad lopen.

We leven niet in een of dit /of dat universum, het is meer van een plaats van en/en. Er is niet slechts een manier, één juist pad. Sommigen zeggen dat er twaalf paden zijn, anderen zeggen dat er een oneindig aantal wegen zijn. Paden kunnen variëren, maar de kwaliteiten die je opdoet door het pad te volgen zijn universeel en alle paden leiden ze tot dezelfde waarheid.

De spirituele krijger klimt de berg van het bewustzijn, strijdt met eigen demonen, leert om hen te verslaan en keert dan terug naar beneden om te delen wat hij of zij heeft geleerd. Heel soms moet de spirituele krijger zich bezighouden met conflicten en psychische gevechten van de tegenovergestelde polariteit, maar dit wordt meer gezien als daad van evenwicht dan een daad van geweld. 

Spirituele krijgers nemen nooit wraak, zelfs wanneer dat hun ziel dreigt te verscheuren. Zodra een universele waarheid is geleerd kan het niet ongedaan worden gemaakt en dus kunnen ze niet ingaan tegen het Weten. Zoals inde bijbel staat: Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal het vergelden” Brief Romeinen 12:19

 

Degenen die ervoor kiezen om in dit leven een spiritueel pad te lopen moeten vaak accepteren dat ze het pad merendeels alleen zullen lopen. Er zijn heel veel overtuigingen en de meeste preken scheiding in plaats van eenheid. Wanneer de geest wordt opgesloten binnen één ideologie, een ideologie die bovendien andere overtuigingen demoniseert, dan is echte vooruitgang niet waarschijnlijk. 

Wanneer we de goddelijkheid van anderen ontkennen,  dan verminderen we exponentieel onze eigen goddelijkheid en distantiëren ons van de bron. Gelooft de zandkorrel van het strand, dat het is gescheiden van de zandige oever? Gelooft de druppel zeewater dat het de hele oceaan is?

Wanneer je afstand neemt van alles wordt het duidelijk dat de mensheid deels investeert in eigenheid en afgescheiden zijn, terwijl een ander deel probeert vereniging te zoeken. Iedereen zit gevangen in deze rivaliteit van kosmische proporties. 

Deze tweedeling wordt gevoed door diegenen die proberen de controle over deze planeet te houden en haar bevolking slaafs te houden. Het laatste wat zij willen is vereniging of vooruitgang naar verlichting. Wat ga jij hier aan doen?

Voor een groot aantal mensen is op dit moment “de strijd” van de spirituele krijger opnieuw intern geworden, met de overblijfselen van ons ego en de kracht van onze overtuigingen.

Geloof niet alles wat je denkt!

Onze gedachten zijn zeer krachtig, het is immers door onze gedachten dat we de 'werkelijkheid' om ons heen creëren die we waarnemen. De meeste mensen denken hun hersenloze gedachten, onbewust van de chaos en de pijn die ze rondom hen veroorzaken. Ze zijn zich niet bewust van het spel van oorzaak en gevolg. 

Dit is nog erger als we bedenken dat de meeste dingen die door mensen worden gezegd gewoon herkauwde gerecycleerde gedachten zijn, die worden opgepikt van externe bronnen. Het zijn geen originele gedachten, is geen product van kritisch denken. Het klinkt waarschijnlijk intellectueel of hip. En voordat je het weet, is de gedachte zo vaak herhaald dat het een “eigen geloof” is geworden. 

Hele geloofssystemen ontstaan op deze manier, door goed klinkende woorden te herhalen die ons slimmer laten zijn dan we werkelijk zijn. Persoonlijke ervaring is er meestal niet aan te pas gekomen.  

Veel spirituele krijgers worden er moe van als ze zich realiseren dat een groot deel van de mensheid niet klaar is om hun boodschap te willen horen. Maar spirituele krijgers en lichtwerkers volgen alle mogelijke broodkruimelsporen naar een hogere vibrationele staat van zijn, omdat iets in hun ziel hen vertelt dat hun tijd NU is!

De olifant in de kamer 

Heb je gemerkt hoe ontzettend veel krankzinnige situaties zijn ontstaan op onze planeet in slechts een relatief korte tijd? De plotselinge onrust in Egypte, Syrië en een dreigende oorlog met het Midden–Oosten; de stilgelegde Amerikaanse regering en deze keer zat er meer achter dan het gebruikelijke gekibbel tussen hebzuchtige mensen.Feit is, dat bijna niemand het heeft over het enige waarover we het allemaal zouden moeten hebben: de aangekondigde plannen van Tepco, om te beginnen met het verwijderen van vele duizenden verbruikte brandstofstaven in die kreupele reactoren van Fukushima, Japan. 

Als er een ongeluk gebeurt met die brandstofstaven, dan zal er zoveel radioactiviteit de wereld inkomen dat wat al in de lucht was gelekt en bewust gedumpt in de Stille Oceaan een schijntje lijkt. Eén misrekening met die splijtstofstaven en de prioriteiten van 7.000.000.000 mensen veranderen direct!

Een ding is zeker, elk levend organisme op aarde (behalve sommige kakkerlakken en bacteriën) zullen zijn aangedaan en niemand wil erover praten, laat staan iets doen! Het is de politiek (Eng: politics) die het meest verantwoordelijk kan worden gehouden voor de ondergang van de mensheid. Poli, betekent veel, en tics – betekent bloedzuigende parasieten! Veel politici zijn psychopaten die niet in het minst geïnteresseerd zijn in de verheffing van de mensheid in het algemeen. Ze leven alleen voor hun eigen bezittingen en hun macht. 

De verantwoordelijke spirituele krijger kan uit steeds minder keuzes kiezen. Sommigen zullen naar de hogere frequenties overgaan, terwijl anderen zullen blijven op de 4D -versie van de aarde om te helpen.

De toekomst wordt vlak voor onze ogen geboren en wenkt ons om deelnemers te worden in plaats van toeschouwers, want zoals we hebben gezien, als we niet zelf de wereld scheppen zoals we denken dat de wereld zou moeten zijn, dan doet iemand anders dat voor ons. Bent u tevreden met hoe het nu is?

Het was in de herfst van het jaar 2013  toen oorlogen onverwachts werden onderbroken.

Het was alsof het universum haar adem inhield; wachtend op iets….

Alles in het leven kan worden onderverdeeld in momenten van overgang en momenten van openbaring. Dit heeft het gevoel beide te zijn!

We vechten tegen een grotere duisternis dan degene die we bestrijden,
het is de grote duisternis van de ziel die de weg is kwijtgeraakt.

We vechten niet tegen de macht of overheid;
we vechten tegen chaos en wanhoop.

Groter dan de dood van het vlees is het einde van de hoop, de dood van dromen.

Aan dit gevaar kunnen we ons nooit overgeven.

De toekomst is overal om ons heen ..., wachtend op momenten van overgang…
die momenten van openbaring zullen worden.

Niemand kent de toekomst, waar het ons brengen zal...
We weten alleen, dat geboorte met pijn plaatsvindt.

Als we wijs zijn, zal wat uit pijn wordt geboren,
tot een belofte van een betere wereld uitgroeien.

Omdat we hebben geleerd dat we ons de fouten van het verleden niet langer kunnen veroorloven.

 
Tot de volgende keer ~ Wees goed voor elkaar

 G'Kar

Vrije vertalingen van: http://augureye.blogspot.dk/2013/10/quest-of-spiritual-warrior.html