Gescheiden werelden

14 september 2013
Het gevoel van een splitsing van werelden, waarbij de rechtvaardige wereld zich losscheurt van de slechte wereld waarin we vastzitten, voel ik al een tijd lang aankomen.

Het is dagelijks zichtbaar hoe twee werelden dooreen geweven actief zijn. De dreigende donkere wereld die zich dagelijks aan ons opdringt aan de ene kant en aan de andere kant een ontwakende, inspirerende kracht die zich over de wereld verspreidt. Beiden doen zich aan ons voor en raken ons hart en onze gedachten en ieder van ons zal op eigen wijze met de binnendringende realiteiten om moeten gaan. We weten echter dat het grote ontwaken uiteindelijk niet te stoppen is welke draconische maatregelen er ook genomen worden.

De duistere machten, die zich op allerlei plaatsen binnen gedrongen hebben kunnen dan wel doden, verminken en vernietigen en het slechtste willen maar dat betekent in wezen niets. Als je van dat wonderlijke feit doordrongen bent, omdat je weet dat er een wereld is achter deze versluiering door het boze, heb je weet van de wereld van oneindig bewustzijn. Iedere ziel heeft de mogelijkheid dit te ervaren. Wanneer je wakker en bewust bent en durft te leven op je eigen wijze, los van het grote manipulatieve plan, ben je bekend met de wereld achter de sluier.

Het getuigt van heldendom, wanneer je de machten die deze wereld beheersen rechtuit laat weten hoe jij hierin staat. Dat alles oneindig is en grenzeloos en er niets te winnen of verliezen is. Die waarheid staat als een huis en is niet omver te krijgen. Als we leven volgens die vaste overtuiging en er energie in steken de wereld naar dat idee te hervormen en anderen op te roepen en wakker te maken om dat ook te doen, is de vrijheid aan de winnende hand.

Voel je het gebeuren?


Groeien in realisatie en niet langer vluchten

Ik ben geen fatalist en denk niet dat alles voorbestemd is, dat lijkt me een programma dat ingebracht is zodat we mentaal verlamd zijn en blijven. Het is een mechanisme dat zijn werkzaamheid bewezen heeft via gecompliceerde arrogante filosofische ideeën en academisch vastgeroeste visies met daarnaast het religieuze indoctrinatie systeem.
Het is het oude verhaal en het wordt tijd dit van alle kanten te tackelen.

Wij leven en hebben de glorie van een vrije wil in ons kosmische wezen. We zijn allen met elkaar verbonden en gezamenlijk een deel van het grote geheel, de oneindige creatieve bron waaruit we ontstaan zijn. Kan het nog mooier of eenvoudiger zijn dit wonder dat leven heet? Als je diep in je hart kijkt weet je dit.

Natuurlijk houdt de gedachte welke kant het op gaat met de mensheid me constant bezig, niet altijd even bewust maar altijd zien en voelend wat er omgaat in de wereld geeft je een antenne voor wat er gebeurt met de mensheid. Dat te ervaren  is echt gaaf, ik zou het niet willen missen.

Het doel van het leven is groeien in begrip en wijsheid en anderen helpen mee te kunnen groeien.

Dat is de enige manier waarop we, als we het vanuit bewustzijn bekijken, de liefde voor deze planeet vorm kunnen geven. Als we die intentie delen beïnvloeden we onze planeet en reikt onze invloed tot ver daar voorbij.


De aren zien er schitterend uit, ze zijn geel en lijken wel tarwe 

Een parabel die me altijd bijzonder aangesproken heft en geheel in dit tijdsgewricht past gaat over de zaaier. We kunnen misschien niet precies weten wie de slechte zaden over ons uitstrooiden maar in de loop van de tijd zullen we het goede en slechte herkennen voor wat het is. Dat is een proces waarin we nu verkeren.

Het hemelse koninkrijk is als een man die met goede zaden zijn veld zaait. Toen iedereen sliep kwam zijn vijand en hij zaaide onkruid tussen het goede zaad. Toen het graan opkwam kwam ook het onkruid op. De knecht van de zaaier kwam en zei: ‘Meester hebt u wel goede zaden gezaaid in het veld. Waar komt al dat onkruid vandaan?’
‘Het is door een vijand gedaan’, antwoordde de meester.
‘Zullen we naar het veld gaan en het onkruid uittrekken? ’vraagt de knecht.
‘Nee’ antwoordde hij, ‘want als je het onkruid uittrekt trek je misschien ook het graan uit de grond. Laat beiden groeien tot de oogsttijd. Op dat moment zal ik tegen de mannen die de oogst binnen halen zeggen: ‘breng eerst het onkruid bijeen, bind het in bundels en verbrandt het, oogst daarna het graan en breng het in mijn schuur’ 

Beide soorten planten moeten dus gezamenlijk opgroeien om uit te vinden wie wat is. Als je om je heen kijkt zie je dit in het leven van nu ook gebeuren. In onze maatschappij zijn het de parasieten die als onkruid groeien en alles uit de maatschappij zuigen voor geld en macht. Zij zijn de gladde praters die iedereen ervan proberen te overtuigen dat zij nodig zijn in de maatschappij om alles draaiende te houden. Zij zeggen zelfs dat het nodig is dat zij als macht de touwtjes in handen hebben zodat ze zogenaamd ‘voor ons zorgen’.

Heb je wel een gezien hoe snel onkruid opkomt en omhoog schiet op de meest onwaarschijnlijke plaatsen? Vaak lijken ze zelfs een tijdje op de planten die ze verdringen zodat het verschil niet direct zichtbaar is. De jonge plantenspruiten moeten tegen hen beschermd worden anders overwoekeren ze hen, nemen ze hen het water en voedsel af. Herken je het patroon?

Zo gaan de overweldigers die zich van alles aanmatigen te werk.

Eerst kon je ze nog niet goed herkennen, opereerden ze onopvallend, maar nu zie je ze bezig, herken je ze aan hun toe-eigenend gedrag.


Licht tegenover duisternis- een tijd van verandering

Hoe je ook tegen deze tijd aankijkt je ziet dat we in een grote strijd verwikkeld zijn, een soort van oorlog. Terwijl al lang duidelijk is geworden voor jou en mij dat we in een exploitatiemaatschappij leven, wordt het gehele spel jou tijdens je spirituele groei steeds duidelijker.

In het spel wordt de rol van godsdienst en pseudo spiritualiteit met hun dogmatische principes steeds duidelijker. Rituelen houden je in het gareel en angstige gehoorzaamheid ten aanzien van de hiërarchie houdt je klein. Dat weten ze en daarom verbergen ze het onder lagen van gods-dienst zodat de ondergeschikte gedienstigheid blijft.

Het maakt niet uit in hoeverre we hun verraderlijkheid kennen, als we eenmaal zien hoe het spel gespeeld wordt kunnen we tot actie over gaan. 

In ieder van ons is licht aanwezig dat naar buiten schijnt als we leven volgens liefde en waarheid.
Dat licht bindt en wordt als we samen licht uitstralen tot een veld. Als we daarmee anderen kunnen aanraken en wakker maken groeit het veld exponentieel. Deze strijd vindt al gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid plaats. Het is aan ons om ons ware wezen als communicatie in te zetten. Dan verbinden we ons met anderen in het licht en delen we onze innerlijke kennis en kunnen er veranderingen in gang gezet worden bij zo velen om ons heen, dit geeft ons kracht en maakt ons sterk. Het zal ons steeds verder motiveren om door te zetten, zorg te dragen voor elkaar, betrokken te zijn en een compassie te hebben die ons geheel gaat vullen en uitstraalt veer voorbij ons uiterlijke wezen.

Daarbij is het internet een middel, weliswaar uitgevonden en gestart door DARPA, maar het bevat een sleutel van communicatie en werkt als een boemerang terug op de bestuurders die DARPA en dergelijke ingezet hebben om ons te knechten.


De herhaling vertelt het verhaal

Iedere school, religie of wetenschap spreekt over cycli, herhalende patronen. Nu kunnen we onszelf de vraag stellen in welke kosmische cyclus we ons bevinden, hier en nu? Moeten we daar kennis van hebben? Blijkbaar wel want het wordt ons steeds weer voorgehouden dat het slecht gaat met de aarde. En dan is er de oude sterrenwetenschap. Het was niet voor niets dat vrijwel alle volkeren de gang van de sterren bestudeerden en belang hechtten aan deze kennis.

Waarom deed men dat? Waarom zijn al die goden uit de oudheid verbonden met sterrenconstellaties en astronomische bewegingen in het heelal? Waarom is het luciferische zo diep ingebed in symboliek en sterrenkunde?

Al deze cycli vertellen een verhaal en nu staan we blijkbaar op een splitsing. Dat geld voor een ieder van ons maar ook voor de maatschappij en het gehele menselijke ras. We staan op het breekpunt, aan de rand van de afgrond. Wat we nu waarnemen is in spirituele zin zeer bijzonder en we mogen dit op een positieve wijze interpreteren. Daarbij is het van belang kennis te nemen en hebben van de zwaartekracht van de geopolitieke machten en spirituele realiteiten. Alles is met elkaar verweven en als je goed waar kunt nemen geeft het inzicht dat je hebt je kracht en zicht op een positieve uitkomst. Neem dit gegeven tot je en maak het je eigen voor de komende tijd.Met diepe liefde en waardering mogen we kijken naar al diegenen die zich opstellen als ‘strijders’ voor waarheid, licht en liefde. Uiteindelijk is er niets dat de waarheid kan verbergen.

De waarheid IS!

Ga voor de waarheid.

In liefde,  

Zen
Bron: http://www.zengardner.com/when-worlds-divide/#sthash.N684cI2M.dpuf