De leugen produceert niets van blijvende aard

Hoe halen we de massa uit zijn sluimertoestand? Hoe bereik je de hordes consumenten die slechts in gang schieten wanneer hun hormonen hen daartoe aanzetten? Er zijn er die het weten, en zij zijn aan de macht. En zij wensen die mensen in hun sluimertoestand te houden door gewiekst in te spelen op de hormoongestuurde voorkeuren van de niet-ziende mens. Ze doen dat met massa's geld en mankracht. Geld en mankracht die de onafhankelijke media niet hebben. Maar de onafhankelijke media hebben iets veel krachtigers wat de machthebbers ook wel hebben, maar nooit wensen in te zetten, omdat het hen de kop zou kosten: de waarheid.

Daarom zit de waarheid al heel lang in het verdomhoekje. Opgesloten. Begraven. Alleen. De waarheid is krachtig, maar getemd door een minder sterk maar sluw wezen: de leugen. Of nee, getemd is niet het juiste woord. De leugen schermt haar af, onttrekt haar aan het zicht achter dikke muren. 

Toch dringt de waarheid naar buiten, als water dat kruipt waar het niet gaan kan. Veel te groot voor de hoeveelheid plaats die haar gegund wordt perst ze haar licht door elke spleet in het voegwerk, door elk minimaal ventilatiegaatje dat ze kan vinden.

Maar er is meer dat de mensen ervan afhoudt de waarheid te zien: ze kijken niet. De machtige citadel waarin de leugen haar gevangen houdt is verboden gebied. Men mag er niet naartoe, men mag er niet naar kijken, nee er zelfs niet naar vragen of er over denken.

De waarheid is volksvijand nummer één overal waar de leugen regeert. En de leugen regeert in deze barre tijden overal. Niet alleen in de hoogste echelons waar de leugen oprecht wordt aanbeden; niet alleen in de directiekamers van de multinationals en de banken waar hij tot hoogste adviseur is verheven; niet alleen in de parlementen en ministeries waaromheen de leugen een diepe, ondoorwaadbare, onoverbrugbare gracht vormt; niet alleen in de academische wereld waar hij als een parasitair virus het oog en de hand van vele onderzoekers heeft aangetast; niet alleen bij de nieuwsmedia waar hij tot eindredacteur is gepromoveerd; niet alleen bij de entertainmentmedia waar hij de budgetten verdeelt en de Oscars uitdeelt; niet alleen in de voedselindustrie waar hij de ingrediënten bepaalt; niet alleen in het onderwijs waar hij de schoolboeken schrijft; niet alleen in de wapenindustrie waarvoor hij steeds weer nieuwe markten aanboort; niet alleen in de culturele wereld waar hij de slopershamer met succes hanteerde en nu slechts de schimmel en rot toelaat; nee, de leugen regeert in het diepste wezen van de mens; de mens die steelt van zijn medemens, die hij bedriegt, verkracht en vermoordt, met wie hij spot en wedijvert.

 

Het is de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. En hoewel de herinnering aan het goede nog steeds in leven is in de mensen, is ze volledig overwoekerd.

Het is de eeuwige strijd tussen god en de duivel, het licht en het donker, het leven en de dood. De eeuwige strijd tussen de waarheid en de leugen. 

De leugen is al enige tijd aan de winnende hand, maar hij produceert niets van blijvende aard en weet dat hij het weer gaat verliezen, dat de waarheid hem weer zal achterhalen, hem zal vermorzelen, hem te schande zal maken en onttronen. 

Zoals een vuur dat blijft smeulen lang nadat het gedoofd is heeft de waarheid slechts een klein beetje zuurstof nodig om weer op te flakkeren en de leugen te verzengen.

U bent die zuurstof.

U beste lezer, U die zoekt naar waarheid, die elke dag weer moet leven met de deprimerende vaststelling dat de leugen alles in zijn greep heeft, die ziet hoe de enige planeet die we hebben tot in het diepst van haar ziel is aangetast door het duister, door de boosaardige hebzucht van de gespleten tong, die slechts met buitensporig geweld en gekmakende misleiding zich weet vast te klampen aan zijn glibberige troon in zijn zompig paleis met zijn stinkende grachten en verschroeide landerijen, alleen u kunt de waarheid reanimeren. 

"Wanneer je een boot wilt bouwen moet je niet de mensen optrommelen om hout te verzamelen, noch ze taken en arbeid toewijzen. Beter is het hen te leren dromen van de eindeloze uitgestrektheid van de zee." (Antoine de Saint-Exupery)

Blaas de waarheid overal om u heen nieuw leven in. Niet alleen over de 'gewichtige zaken' op het Grote Schaakbord, maar in alle geledingen van uw dagelijks leven. Wees oprecht en eerlijk in alles wat u doet. Laat u niet verleiden of verlagen tot zelfs maar de kleinste leugen omdat u vindt niet Roomser te hoeven zijn dan de paus, om een klein voordeel te halen in een grote nadelige wereld. Uw goedheid, die geen wederdienst verwacht noch represaille zal accepteren zal iedereen om u heen inspireren. Laat uw vriendelijkheid een licht zijn voor anderen. Slechts weinigen zullen u bedanken, toch zeker niet met woorden, maar zelfs het kleinste licht kan heel wat duisternis verjagen.

Als u goed om u heen kijkt ziet u haar overal smeulen.

Geef haar zuurstof.

Opdat ze brandt.

 

Arjan Plantinga, april 2013
Bron: http://www.zonnewind.be/2013/de-leugen-produceert-niets-van-blijvende-aard.shtml