Waarom huilen wij?

13 mei 2013
Het valt niet mee om in deze ongevoelige, wrede wereld een sensitief mens te blijven. Medegevoel is de schoonheid van de empatische zielen, zij hebben open en liefhebbende harten, zelfs als het pijnlijk is en daarom hebben zij zoals wij allemaal het nodig om liefde te geven en te ontvangen. Het is van groot belang dat we dat in elkaar bevestigen en aansporen.

Liefdevol mededogen brengt ontegenzeggelijk een beloning met zich mee, zelfs wanneer het niet direct of meetbaar is, het zal een persoonlijke ervaring zijn van liefde. Het hoogste doet zijn werk en de verbinding met de bron zal er voor zorgen dat er voorzien wordt in wat we nodig hebben. Dat kan alleen werken als we met ons volle bewustzijn het liefdevolle mededogen naar buiten brengen en delen met anderen.Dat is de ware onpersoonlijk liefde

Hier is een link naar een website over Amerikaanse oorlogsveteranen waar duidelijk zichtbaar wordt hoe dit in zijn werk gaat VA’s Disability Claims Backlog Pushes 900,000. De moeite van het bekijken waard. Het kan zijn dat mijn reactie hierop iets weergeeft wat ik momenteel onbewust doormaak of dat het een van mijn periodieke gevoelsuitbarstingen is maar ik kan je zeggen, het deed me zo goed te zien wat er mogelijk is.

Toen ik later met mijn vrouw een wandeling maakte kwam het geheel in de vorm van een huilbui nog een keer terug en daar stond ik op straat met de tranen stromend uit mijn ogen.
Sindsdien denk ik regelmatig aan de hartverwarmende boodschappen en commentaren van deze veteranen die vrienden werden omdat ik ze via het internet goed heb leren kennen. Terwijl ik dit schrijf komt alles weer naar boven en ben ik opnieuw geroerd en aangeraakt.Als je de beelden bekijkt kun je je niets voorstellen bij wat deze mensen meegemaakt hebben en wat ze de rest van hun leven met zich meedragen. Dan stromen de tranen en kan ik het alleen maar opdragen aan het hart van het universum waar misschien al deze dingen zinvol blijken te zijn. Dan rest enkel liefde, kracht en heling en misschien is het op deze wijze mogelijk wat van de zaken die me zo raken te delen met deze idiote wereld.

Dat is het grote geheim. Sommigen noemen dit bidden, anderen meditatie of men geeft het de naam intentie. Ik weet niet hoe het zou moeten heten. Echt bidden heeft voor mij niets te maken met het herhalend opzeggen van zinnen en woorden gericht op een kracht of macht daarbuiten hoewel ook daar invloed van uitgaat, dat is welbekend. Toch zal het gericht spelen op emotie en schuldbesef via een geloof de mensen alleen kreupel maken ten opzichte van de ware spiritualiteit. Want er is wel degelijk een bron waar we contact mee kunnen maken en daarvan maken wij allen deel uit.

Dat heeft te maken met levendig en werkzaam maken en met loslaten en laten gaan. Hoe meer je daar met je intentie op gericht bent hoe meer je de kracht van deze bron zult ervaren.

Dat maakt me dan weer opgewonden over de tijd waarin we leven. Natuurlijk gaan we door een zware tijd met heftige gebeurtenissen die aan onze deur rammelen om ons wakker te maken en ons tevens de ongekende mogelijkheden van het universum wil laten ervaren. Dat is ons verweer tegen de leugens en haat die deze wereld te lijken regeren.

Oorlog is het ultieme kwaad

Toen ik studeerde moest ik meedoen in de loterij voor een reisje richting Vietnamoorlog. Dat was de angstige ervaring waar mijn generatie mee te maken kreeg. En ja hoor, mijn naam werd geprikt en ik moest komen voor de keuring. Daar werd een hartafwijking geconstateerd en dus ontsnapte ik aan de strijd. Ik vergeet nooit hoe we daar als koeien stonden op weg naar de veekeuring, in ons ondergoed, angstig en zonder verweer.

Ik ken velen die gegaan zijn en toch spreken ze er nooit meer over.

Oorlog is een afgrijselijk iets dat onze Orwelliaanse wereld in zijn greep houd en door velen omarmd wordt en gezien als onvermijdelijk. Als je de andere kant bekijkt, dat het onverdraaglijk leed is, is het te groot om verantwoordelijkheid voor te kunnen dragen. Oorlogen zijn het gevolg van onwetendheid en verharding en sturen aan op hevige beroering die zich zal uiten in een geweldige omkering van alles.Empathie of verharding

Het gevoel wordt steeds sterker dat we onze gebroken harten door verlies en lijden niet onder ogen zien, we de bron verraden en ons bewustzijn teniet doen. Werkelijk diepe liefdevolle empathie heelt  en geeft kracht in ons en om ons heen op deze reis door de wereld. Als we deze waardevolle gevoelens door ons heen laten stromen, als we de pijn, verslagenheid en gevoelens van verraad of het verlies van dierbaren van en met mensen delen, geeft dit ons een bijzondere kans om dichter bij de ware bron te komen.

Deze ervaringen zijn een unieke manier om de idiotie van het dagelijkse leven even achter ons te laten en de liefde te voelen die de sleutel is tot alle helingsprocessen. Als de weg vanuit het hart zich opent leiden deze ervaringen tot dieper inzicht, een krachtiger geest en tot een diepe vrede die ver voorbij begrijpen gaat.

Degenen die deze empathie niet kennen of ontwikkelen vanuit spirituele impulsen, verharden zich. Daarin speelt de media een belangrijke rol, bombardementen van beelden die geladen zijn met geweld, gevoelloosheid en propaganda om mee de harde weg te volgen. Dat gebeurt niet om programma’s te promoten maar om ons bewustzijn af te stompen en ons als kuddedier te kunnen blijven gebruiken. Want als de mens zijn werkelijke aard van liefdevol mededogen doorgrond en naar buiten brengt is het spel uit, is hij vrij en gevuld met een onbegrensde kracht vanuit de ware Bron.

Natuurlijk zijn er ook wezens die gewoonweg geen empathie bezitten en dat zijn de makers en instandhouders van deze bizarre gewelddadige wereld.

Onze strijd is een spirituele

De krachten van duisternis kunnen nooit het licht overwinnen, hoe hard ze het ook zullen proberen. Alle geboekte successen zullen slechts van zeer tijdelijke aard zijn. Terwijl wij mensen ware spirituele wezens zijn, zijn dat slechts tijdelijke, parasitaire krachten.

Hou dat in gedachten hoe de wereld zich ook ontwikkeld.Laten we nu de krachten bundelen zodat het universum vanuit de kracht van licht en liefde zijn werk kan doen door ons heen. Daarbij hebben we allemaal een rol te vervullen en te doen wat we moeten doen hier en nu.

Draag zorg voor je innerlijke zachtheid en ben soepel, meegaand. Onze wapens zijn van spirituele aard en laat je dus niet verleiden tot deelname aan de gevechten in hun materiële arena.

Ik zeg dank aan al diegenen die al zoveel geven en delen. Weet hoezeer ik waardeer wat er al gedaan wordt door jullie.Laat het stromen- dit is nog pas het begin!

 

Liefdevolle groet als altijd, Zen ZenGardner.com

Bron: http://www.zengardner.com/why-do-we-weep/