Hartgeheimen

Neuroplasticiteit: verbinding tussen hart en hoofd

Neurale plasticiteit of neuroplasticiteit duidt op het vermogen van de hersenen zich steeds opnieuw te organiseren als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring.

De moderne wetenschap begrijpt steeds meer van de menselijke hersenen en het functioneren ervan. Men dacht altijd dat het brein het belangrijkste operationele orgaan was, dat het brein de menselijk perceptie, gedachten, emotie, gedrag en handelen bepaalde. Nieuwe ontdekkingen op het gebied van de neurowetenschap illustreren hoe de hersenen instructie krijgen van iets anders.

“Het idee dat hersenen net zo flexibel en kneedbaar zijn als klei, is de belangrijkste verandering in het begrip over het menselijk brein uit de laatste vierhonderd jaar. Neuroplasticiteit is de eigenschap van de hersenen die het mogelijk maakt van structuur en functie te veranderen, als reactie op waarneming, gedachten en verbeelding. Gedachten kunnen bepaalde genen in onze zenuwcellen ertoe aanzetten om nieuwe verbindingen aan te maken ", Dr. Norman Doidge.

Onze hersenen vormen en hervormen zich al naar gelang wij onze omgeving om ons heen waarnemen. Dit wordt ook wel in fenotypische plasticiteit  gezien, het vermogen van een organisme om de waarneembare eigenschappen te veranderen, zoals fysiologische eigenschappen en gedrag. Het fenotype is het totaal van alle waarneembare eigenschappen (kenmerken) van een organisme. Het is het resultaat van de genetische aanleg (het genotype) van een individu en de invloed daarop van zijn omgeving.

De meeste mensen hebben min of meer een zelfde perceptie van de wereld. Iemand die de wereld totaal anders waarneemt zal een ander brein met andere neurologische verbindingen en cellen activering ontwikkelen.

Als onze hersenen zich naar onze gedachten en perceptie van de omgeving vormen, wie is dan diegene die de gedachten denkt, die ervoor zorgen dat de hersenen de verbindingen aanmaken die ze maken? Wie ben “jij” eigenlijk?

Zoveel informatie is nog voor ons mensheid verborgen, zoveel informatie is nog sluimerend beschikbaar. Deze informatie zou onze perceptie kunnen veranderen en zorgen voor activering van andere zenuwcellen. Wie je denkt ,dat ej bent is niet echt jij, want wie je denkt te zijn kan altijd weer veranderen. De echte jij, de ziel binnenin, verandert niet, wel wie je denkt te zijn.

Onze huidige perceptie van de werkelijkheid is nogal materialistisch. We worden geboren, gaan naar school, werken om geld te verdienen, vergaren dingen etc. We hebben collectief een perceptie van hoe de wereld is, we denken allemaal dat we datzelfde pad moeten volgen.

Mensen worden in rap tempo wakker voor de waarheid, zodoende verandert onze perceptie ook. Andere gedachten alleen doen dat al, maar in combinatie met onze veranderende perceptie, zullen zenuwcellen worden geactiveerd die aanleiding geven tot iets nieuws. De waarheid is, dat de dingen niet zijn zoals ze lijken, hier op de planeet aarde. De sluier die de mensen blind maakte wordt opgetild en volgens de regels van neuroplasticiteit, leidt de verandering in perceptie tot activering van nieuwe genen.

Wat we van neuroplasticiteit kunnen leren is dat we de mogelijkheid hebben om onze hersenen te veranderen, dat onze gedachten en beleving direct verantwoordelijk zijn voor hoe onze hersenen functioneren. We moeten ons afvragen wat onze perceptie allemaal beïnvloedt.  

Positieve emoties beïnvloeden ons lichaam positief. Het hart speelt een grotere rol dan wetenschappers ooit vermoedden. Het hart stuurt meer informatie naar de hersen, dan vice versa. Positieve emoties helpen de hersenen creatieve oplossingen te bedenken en goede beslissingen te nemen.

We moeten ons afvragen, waar onze gedachten, gevoelens en emoties vandaan komen, want zij zijn verantwoordelijk voor het aansturen van veranderingen in onze hersenen.

Zijn onze gedachten en emoties echt van onszelf? Immers, het bewustzijn creëert de werkelijkheid om ons heen!

Lees meer: Quantum double slit experiment

Video: Hartgeheimen


Bron: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Kyfm5_LLxowDoor Arjun, 26 november 2012 
Vertaald door ‘t Vertalerscollectief

Bron artikel: http://www.collective-evolution.com/2012/11/26/neuroplasticity-brain-and-heart-interaction/

Bronnen:
http://brain.oxfordjournals.org/content/134/6/1591.abstract
http://www.normandoidge.com/normandoidge.com/MAIN.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity
http://www.youtube.com/watch?v=8Z1nLJNqpLk
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/410552/neuroplasticity