Creëer je eigen realiteit

 

2 april 2013
Niet lang geleden moest ik met mijn al wat oudere kat op reis van Californië naar de Oostkust. Deze poes kan luidruchtig en bazig zijn en was nog nooit meegegaan op reis, behalve een jaarlijks bezoek aan de dierenarts. Dan begint ze hard te mauwen als ze in de reismand moet en trilt nerveus totdat we weer op de terugreis zijn.

Ik was bang dat de trip in het vliegtuig een nachtmerrie zou worden. Of ze zou de medepassagiers tot last zijn met haar harde gekrijs, of ze zou angstvallig stil in een hoekje kruipen en daar zou ik ongerust van raken.

Ik besloot mijn poes te vertellen dat we samen een avontuur gingen beleven. Ik zei haar dat ik haar niet alleen zou laten, dat ze in veilige handen was, geliefd was en gevoed zou worden. Wat denk je? De poes gedroeg zich gedurende de hele reis voorbeeldig.

Inzicht in de kwantumfysica en creëren wat je wilt  

Water heeft een geheugen
Japanner Masaru Emoto heeft dat inzichtelijk gemaakt door in uiteenlopende situaties kristallen van water te fotograferen. Water dat is blootgesteld aan liefdevolle woorden of muziek vormt heldere, prachtige, kleurrijke sneeuwvlokpatronen. Water dat is blootgesteld aan negatieve gedachten produceert onvolledige, asymmetrische patronen met doffe kleuren.Klanken, woorden en gedachten blijken invloed te hebben op water.

Emoto concludeert dat het menselijke bewustzijn effect op de moleculaire structuur van water  heeft.

Max Planck is de Duitse natuurkundige die de kwantumtheorie ontwikkelde.
Hij heeft het volgende gezegd: 

'Materie als zodanig bestaat niet. Alle materie ontstaat en bestaat alleen door een kracht die de kleine deeltjes van een atoom tot trillen brengt en deze kracht houdt het kleinste zonnestelsel, het atoom, bij elkaar (solar). We moeten ervan uitgaan, dat achter deze kracht een bewuste en intelligente geest schuilt'.

Victor Stenger, een deeltjesfysicus uit Amerika, heeft herhaaldelijk kritiek geuit over diegenen die de kwantummechanica gebruiken ter ondersteuning van het paranormale, mystieke of bovennatuurlijke verschijnselen.

Wetend dat je je eigen werkelijkheid kunt creëren betekent niet, dat het altijd voelt alsof je je hele leven zelf creëert – en als er schrijnende dingen gebeuren al helemaal niet.

Dat is normaal. Juist dan is het belangrijk om jezelf eraan te herinneren, dat je met behulp van je onderbewustzijn, op het subatomaire niveau, je inderdaad alles creëert.

De wereld bestaat uit onzichtbare golven van energie, door te observeren en te ervaren manifesteren er dingen - niets is echt, totdat je er aandacht aan besteedt.

Waarop je je op focust ontstaat…..

Hetcreëren van je eigen werkelijkheid in een wereld met een beangstigende economie

Richard Dawkins is scepticus. Dawkins gelooft in de absolute werkelijkheid en niet in een plooibare werkelijkheid. Dawkins geeft toe, dat zijn begrip aangaande kwantummechanica vaag is. Hij wil er niet diep op ingaan. The Magic of Reality ofwel de magie van de realiteit - Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een energiegolf

Wat we leren van de kwantumfysica is, dat er niets in onze wereld bestaat totdat we het creëren - op het moment dat we waarnemen of ervaren. Alles in de wereld is mogelijk, bestaat als een onzichtbare golf van energie, totdat we waarnemen. Omdat we waarnemen, observeren, krijgt het vorm.

De manier waarop we waarnemen - wat bepaalt wat we ervaren - is gebaseerd op ons onderbewustzijn ... en daar ligt de ware kracht tot verandering.

In ‘The Secret’ wordt gesproken over de ‘wet van aantrekking’, dat klinkt prachtig, maar het is niet juistWat leren we van de kwantumfysica?

Op het niveau van atomen en deeltjes, kunnen dingen op twee plaatsen tegelijk zijn. Ze kunnen zelfs tegelijk bewegen in twee verschillende richtingen (directions).

Het lijkt erop, dat ze zou ook met elkaar verstrikt zijn – op een of andere manier in staat zijn om elkaar te voelen en te beïnvloeden hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn. Het lijkt op “kwantum” telepathie.

New Scientist magazine

Licht is een elektromagnetische golf. De frequentie van de golf bepaalt de kleur: 4 × 1014 Hz is rood licht, 8 × 1014 Hz is violet licht. 

Een elektromagnetische golf kan een lagere frequentie hebben dan 4 × 1014 Hz, maar dan is dat niet zichtbaar voor het menselijk oog: infrarood bijvoorbeeld. Een nog lagere frequentie hebben de magnetrongolf en de radiogolf.

De soliditeit van onze wereld lijkt onbetwistbaar, maar kwantumfysica heeft bewezen dat onze fysieke werkelijkheid niets anders is dan een zeer uitgebreide luchtspiegeling.

Hoe kunnen we de dingen die ons omringen zien, aanraken, voelen, ruiken, als het niet echt bestaat?

Het antwoord is dat materie het gevolg is van een frequentie. En als je deze frequentie verandert, verandert de werkelijkheid om je heen.

Het heelal, je werkelijkheid is in feite bewustzijn ...

Met andere woorden, het bewustzijn is de programmeertaal van het universum en overal waar dat bewustzijn onderzoekt met de verwachting dat er iets zal zijn wordt iets gecreëerd. 

Met gedachten de eigen realiteit creëren - wetenschappelijk bewezen methodes 

Kortom, de handeling van onderzoeken is de handeling van het scheppen.
We moeten heel voorzichtig zijn met wat we geloven. De werkelijkheid is holografisch, je helpt deze zelf te maken door erin te geloven.Om je huidige werkelijkheid te veranderen is alles wat je hoeft te doen de frequentie van je gedachten veranderen.

Hertz is de internationale eenheid waarin het aantal trillingen per seconde wordt uitgedrukt. Muziek wordt geïdentificeerd door het aantal trillingen per seconde, in Hertz uitgedrukt. Maar ook onze hersenen zenden frequenties uit, net als een piano, gitaar, trompet, of een ander instrument. Een octaaf verdubbelt de frequentie.

Misschien zendt je zelf de verkeerde frequentie uit en ben je daarom niet tevreden met je huidige werkelijkheid?

De illusie van het zelf: een interview met Bruce Hood: Sam Harris 

Men vroeg Boeddha eens op de man af of er een Zelf was of niet, maar hij weigerde te antwoorden. Toen men hem later vroeg waarom hij had geweigerd een antwoord te geven zei hij: ‘het idee dat er een Zelf is, of geen Zelf, zijn beiden extreme vormen van onwetendheid en het maakt het pad van de Boeddhistische praktijk onmogelijk’.

Dus de vraag moet niet eens worden gesteld.Geen-zelf of Niet-zelf ?

In het Theravada boeddhisme beschouwt men het ego of de persoonlijkheid als een waanidee. Eenmaal bevrijd van deze misleiding, kan het individu genieten van de gelukzaligheid van Nirvana.

De Mahayana boeddhisten zeggen dat alle fysieke vormen geen intrinsiek Zelf hebben. Het ideaal in het Mahayana is dat alle wezens samen verlicht worden, niet alleen uit een gevoel van mededogen voor elkaar, maar omdat we niet echt een aparte, autonome wezens zijn. Ieder individu is met een 'Boeddha natuur' toebedeeld. Compassie groeit door dienstbaarheid.

Wat is het Zelf: wat het Boeddhisme leert over het Zelf gaat uit van de vormen van het bestaan:

1.        De fysieke vorm
2.        Gevoel, zowel emotioneel als fysiek, gebonden aan de 5 zintuigen
3.        Perceptie, het denken
4.        Mentale vorming, deze bestaat uit gewoonten, (voor)oordelen en alles wat leidt tot een ‘voorgeprogrammeerde’ reactie
5.        Bewustzijn. Dit ervaart het zijn en alles wat zich voordoet zonder de hierboven bepaalde concepten

Meer daarover : http://buddhism.about.com/od/whatistheself/a/skandhasnoself.htm  

 

Bron: http://aangirfan.blogspot.co.uk/2013/04/creating-your-reality.html