Gerechtvaardigde verontwaardiging


Een brandend hart kan grootse dingen volbrengen
Ralph Waldo Emerson

Kent u de term ‘gerechtvaardigde verontwaardiging’? In die uitspraak brandt een vuurtje dat we niet mogen blussen. Er bestaat een soort van woede die gerechtvaardigd is en voortkomt uit een diepe verontwaardiging. Zulke woede mag niet op iemand gericht zijn maar is wel geoorloofd als een brand in onszelf tegen onrecht en misstanden.

Je kent het vast wel. Het komt in je op wanner onrecht zich aan ons voordoet zeker als het  levende wezens en de levende aarde betreft. Het gaat vaak om politieke hypocrisie die ons raakt en de adrenaline doet stromen. Zoiets kan de motor zijn om in actie te komen en het onrecht wat mensen en wereld aangedaan wordt recht te willen zetten. Of we gaan in een defensieve houding ten opzichte van iets wat ons of diegenen die ons dierbaar zijn nabij komt.

Wat het ook is dat het veroorzaakt, wat we ermee gaan doen is van belang. Niets doen en toekijken is de dood van de geestelijke mens. Meestal komt dat voort uit het wegredeneren van wat gebeurt, er een verhaal omheen draaien dat het goedpraat of ons goedpraat. Deze houding is een van de redenen dat het steeds slechter gaat met deze wereld.

Velen die het spirituele pad zeggen te bewandelen zijn volgestopt met de visie dat het slecht is om boos te worden of negatief te denken of te reageren. Want je moet toch zeker je boosheid omzetten in liefde…. Dat is een grove misvatting. Het verwart de voorbedachte rade met een spontane reactie vanuit hart en ziel. Onze planeet, onze kinderen, de zeeën, vogels, velden en bossen die ons voorzien van al wat we nodig hebben zijn in het geding. Ga niet slap om met deze kennis, zie de waarheid onder ogen. Wij worden geroepen tot een hoger gevoel van rechtvaardigheid. Dat is wat er bedoeld wordt met werkelijk geboren worden in deze wereld, er waarlijk deel van uit maken. Zoals Bob Dylan zei: “He who isn’t busy being born is busy dying” (Hij die niet bezig is werkelijk geboren te worden is bezig dood te gaan)

Wanneer we onrecht zien is het een natuurlijk gevoel dat we dat willen herstellen.  Een diep verlangen tot herstel kan in ons opborrelen. Het woord verlangen is hier van groot belang want dat is het wat ons in hart en ziel oproept tot een gerechtigde verontwaardiging en boosheid. Dat dit opkomt is alleen maar een teken dat we het onderscheid nog voelen en kennen en niet dood zijn gegaan door de redenaties die men zo slim op ons loslaat en die we hebben geleerd te volgen. Wanner we geen gehoor geven aan dit verlangen doen we onze ziel en onze schepper tekort.

Vandaag de dag leven we in criminele samenleving die geregeerd wordt door mensen die niet reageren op onrecht maar erover praten tot alles dood geredeneerd is. Bovendien zijn zij mede de veroorzakers van dit onrecht dat ons allen raakt. ‘De wereld is een gevaarlijke plek, niet doordat er mensen zijn die kwaad willen maar omdat er toegekeken wordt en niet gehandeld’, zei Albert Einstein.We zijn nu ver voorbij het punt dat we nog excuses kunnen en mogen verzinnen voor wat er gebeurt om ons heen. De machten die deze wereld beheersen helpen haar naar de ondergang, maken slaven van ons allemaal en dat terwijl het overgrote deel van de mensen nog steeds excuses verzint en zegt ‘dat ze er niks aan kunnen doen’.

Als het jou nu nog niet duidelijk is geworden, of als je het nog niet wilt zien, laat ik je eraan herinneren dat je op deze planeet gekomen bent omdat er iets van je verwacht wordt. Ga daar niet lichtvaardig overheen, kijk in je hart wat er van je verwacht wordt en hoe je je werkelijk voelt over wat er om je heen plaats vindt. Er wordt in de wereld niet gevochten als niemand meevecht, als jij niet mee vecht. Er wordt gedeeld als jij deelt. Vaak hebben we wel het inzicht maar niet de werkelijke moed om het anders te doen. Verlaat de kudde en doe wat werkelijk naar hart en ziel van je gevraagd wordt!

Schep moed vrienden, moed kost niets en is een prachtige eigenschap.


Door Julian Rose
Vrij vertaald naar: http://beforeitsnews.com/alternative/2013/02/he-who-isnt-busy-being-born-2579282.html

’t Vertalerscollectief