De wortel van geweld

 

Wanneer je jezelf een Indiër, een moslim, een christen of een Europeaan noemt,
of wat dan ook, dan ben je gewelddadig.

Begrijp je wel waarom dat zo is?

Omdat jij jezelf als afgescheiden ziet van de rest van de mensheid.

Je kunt jezelf afscheiden door geloof, nationaliteit, traditie,
al die zaken leiden onvermijdelijk tot geweld.
Dus iemand die op zoek is naar de wortel van geweld
zou geen deel uit moeten maken van een land,
een godsdienst, een politieke partij of welk delend systeem dan ook;
hij bekommerd zich om het lot van de gehele mensheid.

J. Krishnamurti