2012 en elektromagnetische effecten op het bewustzijnHet volgende artikel is een samenvatting van Revolution 2012 door Dieter Broers 

Ik ben ervan overtuigd dat we midden in een proces zitten van de herstructurering van ons neuronennetwerk, en dat de katalysator van dit proces de grote geomagnetische activiteit op de zon is waarvan de gevolgen tegenwoordig zoveel mensen beangstigen. Alle feiten en bevindingen leiden echter tot de onvermijdelijke conclusie dat deze ontwikkeling het voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid mogelijk wordt om het enorme menselijke hersenpotentieel te gebruiken.

David Samuels van het Israëlische Weizmann Institute schatte dat de basisactiviteiten van de hersenen worden aangedreven door 100.000 tot 1 miljard verschillende chemische reacties per minuut. De gemiddelde menselijke hersenen bevatten minimaal 10 miljard individuele neuronen of zenuwcellen — een getal dat nog ontzagwekkender is als je bedenkt dat elke neuron met vele andere neuronen kan interacteren. In 1974 ontdekten neurofysiologen dat er hierbij zo’n 10 tot de 800e interconnecties tot stand komen. De omvang van deze capaciteit is vergelijkbaar met de volgende kosmische feiten en cijfers: aangezien het atoom het kleinste deeltje van het universum is en het universum zelf het grootste, wordt geschat dat het universum in totaal 10 tot de 80e atomen bevat. Met andere woorden, het aantal interacties in de menselijke hersenen gaat het aantal atomen in het universum ruimschoots te boven.

De fysicus Pyotra Anokin van de universiteit van Moskou meent dat bovengenoemde schatting van de mogelijke interacties in de menselijke hersenen aan de lage kant is. Volgens zijn berekeningen is het potentiële aantal structuren dat de menselijke hersenen kunnen creëren zo groot dat ze uitschrijven als een getal een regel zou vormen van ongeveer 6.5 miljoen mijl lang. Dus hebben we duidelijk het verbazende potentieel van onze hersenen nog niet aangesproken, een situatie te vergelijken met het gebruik van een gebied zo groot als een stofje in een huis met 500 kamers.

De vraag dient zich dan aan of we als we onze hersenen beter gebruiken, we een adequaat antwoord vinden op de gebeurtenissen van 2012. Ten eerste moeten we ons realiseren dat de hersenen en de geest twee verschillende zaken zijn. De geest kan de hersenactiviteit en vegetatieve processen beïnvloeden door uiterst ongebruikelijke suggesties, waarvan het meest opvallende voorbeeld is dat van Boeddhist masters die tijdens meditatie hun hersens in een rusttoestand kunnen brengen waardoor pijn verzacht en ze zelfs het kloppen van het hart kunnen stoppen.

Afgezien hiervan,is belangrijk dat onze hersens altijd actief zijn, of we nu waken of slapen, kalm of geagiteerd, en altijd intensiteit, nieuwe ervaringen, en lange-termijn connecties zoeken. Als de menselijke hersenen blootgesteld worden aan nieuwe impressies, geestelijke zowel als emotiestimuli, er nieuwe synapsen (interfaces tussen neuronen) worden gecreëerd.

  Dieter Boers

Met andere woorden, de menselijke hersenen drijven in een soort verrukkelijke harmonie zolang ze de juiste stimuli krijgen. Dit is in overeenstemming met het begeleidende elektrochemische principe van alles of niets, dat de basis vormt voor elektrochemische communicatie tussen neuronen — en in onze context voor interactie tussen de tot nu toe ongebruikte delen van de hersenen. Als dit niet het geval was zou het geen zin hebben dat wij mensen hersenen hadden waarvan de mogelijkheden niet volledig worden gebruikt. Het lijkt er zelfs op dat dit miraculeuze orgaan heeft gewacht tot 2012 om te laten zien waartoe het in staat is.

Naast elektrochemische informatie processen volgen onze hersenen ook andere processen, processen die de basis vormen voor ons onderbewustzijn. Volgens de Amerikaanse fysicus Evan Harris Walker zijn de menselijke geest en bewustzijn geen empirisch meetbare kwantiteiten. Walker geloofde dat bewustzijn geen chemisch proces of iets dergelijks was, maar toe te schrijven aan een kwantummechanisch tunnelproces, een theorie consistent met de opinie van een groeiend aantal kwantumfysici en hersenwetenschappers. Walker toonde ook overtuigend aan dat de synapsen van de hersenen kwantummechanische verschijnselen tentoonspreiden, waarvoor modellen zijn gesuggereerd door David Bohm en Basil Hilely. Deze auteurs melden verbazende overeenkomsten tussen kwantumpotentieel en neurologische verbindingen in de hersenen.

Deze verbindingen zijn verre van goed geordend want chaos viert hoogtij in de hersenprocessen. Deze chaos, een ware maalstroom van diffuse stimulusprocesactiviteiten, is de precursor van een coherent evenwicht op hogere niveaus. Creativiteitsonderzoekers hebben een zelfde verschijnsel opgemerkt waarin de creatieve geest initieel volledig chaotische en zelfs tegenstrijdige concepten verwerkt die uiteindelijk uitdraaien op het begin van orde en stabiliteit in de latere fases van het creatieve proces. Daarom, in tegenstelling tot de wet van entropie (orde), gaat de evolutie richting negentropie (instabiliteit), een proces dat is zowel haalbaar, nuttig als logisch is daar de evolutie zich zo kan ontvouwen tot een ‘open systeem’ en de hersenen op zeer complexe wijze nieuwe informatie kunnen absorberen en aanpassen.

Ilya Prigogine merkte op dat elk georganiseerd systeem dynamisch afwisselt tussen een staat van entropie en negentropie, d.w.z. tussen orde en chaos. Bovendien zegt Prigogine dat hoe groter de potentiële instabiliteit van het systeem, des te makkelijker past het zich aan en verandert. Dit principe is perfect voor de hersenen.

Maar waar zetelt de geest dan, die mysterieuze plek van zelfbesef, die combinatie van intuïtie, gezond verstand, emoties en intellect? Dit laat ik de neurologen maar even uitzoeken, hoewel ik er later meer over te zeggen heb. Eerst wil ik het echter hebben over het mentale en psychologische proces van zelfontdekking. Het geest-hersensysteem ontwikkelde zich uit een serie opeenvolgende matrixen. De eerste matrix van hogere orde waarin we ons bewegen is zonder meer de bron van alle leven. Volgens Prigogine brengt een overgang van de jonge kinderhersenen naar een nieuwe harmonische matrix constante blootstelling aan nieuwe bronnen met zich mee waardoor de ontwikkeling van potentieel, zelfvertrouwen en vaardigheden.Deze matrixen die in het begin zeer concreet zijn, worden steeds abstracter in de loop van de tijd door de blootstelling aan de waarneembare realiteit, en ontwikkelen zich uiteindelijk in de matrix van puur creatief denken. Elke overgang naar een nieuwe matrix is verbonden aan een onbekende en onvoorziene ervaring die de basis vormt voor een toename van de intelligentie. Volgens Timothy Leary erft ieder van ons een geprecodeerd concept van toekomstige organismen die aanmerkelijk verschillen van het huidige menselijke ras en van de meeste vormen van het menselijk bestaan. In dezelfde lijn voorspelde Michael Hutchison dat de hersenen meer over zichzelf hebben geleerd in de afgelopen tien jaar dan in hun hele geschiedenis en dat de menselijke intelligentie met kwantumstappen vooruit gaat.

Hoewel ik de essentiële punten al heb genoemd over de effecten van natuurlijke en kunstmatige krachtvelden op de hersenen, moet worden opgemerkt dat verschijnselen zoals de lichaamsritmes die door de hypofyse worden beheerst door elektromagnetische velden kunnen worden beïnvloed, hetgeen een significante invloed kan hebben op stemmingen, activiteitenpatronen en het dagelijks terugkerend ritme. Er is op dit gebied dus nog heel veel te ontdekken.

Een paar jaar geleden maakte ik deel uit van een onderzoeksteam dat via EEG hersengolven van proefpersonen mat op regelmatige intervals. We ontdekten dat specifieke elektromagnetische velden sporadisch van invloed waren op de hersenen van de proefpersonen, zonder dat zij zich van dit verschijnsel bewust waren. Een van de meest opvallende bevindingen was dat de hersengolven van de proefpersonen konden worden gewijzigd door blootstelling van de hersenen aan elektromagnetisch golven; en alsof dit niet verbazend genoeg was ontdekten we ook dat we de hersengolven van de proefpersonen zelfs konden beheersen met deze velden. De EEG frequentie bijvoorbeeld van een proefpersoon met een predominante baseline frequentie van 10 hertz kon worden opgevoerd tot 12 hertz elke keer als we de proefpersoon blootstelden aan een exogeen 10 hertz elektromagnetisch veld dat vervolgens werd opgevoerd tot 12 hertz. We concludeerden hieruit dat endogene ritmen worden geregeld door hun exogene tegenhangers.

Deze experimenten waren voor mij het overtuigend bewijs dat menselijke cellen en elektromagnetische velden interacteren; en dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen waarom ik besloot dit boek te schrijven. Deze bevindingen opende mijn ogen ook voor processen die van fundamenteel belang waren voor mijn eigen onderzoek omdat ik nu onweerlegbaar, empirisch bewijs had dat elektromagnetische velden directe impact hebben op de hersenactiviteit.

Enige tijd later struikelde ik over een ander verschijnsel dat ik maar niet uit mijn hoofd kon zetten: specifieke krachtenvelden en de intensiviteit van krachtenvelden induceren percepties die anders alleen maar kunnen worden geïnduceerd door toediening van psychoactieve stoffen. In een normaal geomagnetisch veld kunnen we onze normale staat van alert bewustzijn handhaven, inclusief onze gevoel voor tijd; maar een sterk afwijkend geomagnetisch veld of de afwezigheid van een geomagnetisch veld veroorzaakt afwijkende geestestoestanden en een verstoring van onze waarneming van tijd. Met andere woorden de invloed van geomagnetische verstoring is vergelijkbaar met het gebruik van hallucinogene middelen.

Het klinkt misschien vreemd maar ik kan u verzekeren dat dat helemaal niet zo vreemd is. Veranderde geestestoestanden worden veroorzaakt door neurochemische processen en de productie van psychoactieve stoffen, d.w.z. endogene hallucinogenen. De mentale afwijkingen ervaren door de proefpersonen in bovengenoemde experimenten werden veroorzaakt door ‘overproductie’ van substanties secundair aan terugtrekken van of blootstelling aan zeer zwakke geomagnetische velden. Zo hebben de hersenen onder bepaalde omstandigheden de capaciteit illegale stoffen te produceren. Met andere woorden, een verschijnsel dat onder ‘normale’ omstandigheden alleen kan worden geïnduceerd door de beoefening van meditatie of iets dergelijks kan ook worden gekatalyseerd door exogene elektromagnetische velden.Samenvatting van Revolution 2012 door Dieter Broers (Eerste Engelse editie 2010 ©2010 Scorpio Verlag GmbH & Co. KG, Berlin • Munich vertaling door Robert Nusbaum) Eerste publicatie in het Duits als hardcover © 2009 Scorpio Verlag GmbH & Co. KG, Berlin.

Donderdag 19 april 2012 
Engelstalige versie: http://www.realitysandwich.com/2012_and_electromagnetic_effects_consciousness