Opzienbarend nieuws omtrent DNA

 

Ontdekkingen in Rusland omtrent DNA zijn opzienbarend

U staat op het punt een van de meest vernieuwende en fascinerende samenvattingen te lezen over recent DNA-onderzoek, dat ooit op het wereldwijde web is gezet. 

Dit zeer interessante artikel is van de oorspronkelijke website ‘www.fosar-bludorf.com’ gehaald. Wij hadden gehoopt u er rechtstreeks naar te kunnen linken. Auteurs Grazyna Fosar en Franz Bludorf hebben een zeer nuttig softwareprogramma ontwikkeld, dat zij wilden verkopen aan hen die hun werk wilde steunen, maar geen enkele website die hun artikel overnam plaatste een link naar de schrijvers en hun softwareprogramma.

De naam van het softwareprogramma is Hyper2000, het berekent voor u de beste tijden om te mediteren of aan bewustzijn onderzoek te doen, gebaseerd op uw positie ten opzichte van het galactische centrum, de activiteit van het wereldwijde grid en de fasen van de maan. Wij hebben harde gegevens die het nut van deze indicatoren bevestigen.

Van oudsher hebben esoterische leraren verkondigd dat ons lichaam door onze gedachten, overtuigingen en woorden wordt beïnvloed. Nu is dit wetenschappelijk bewezen en verklaard. We kunnen menselijk DNA zien als een biologische versie van het internet, het is er bovendien vele malen superieur aan. 

Met het nieuwe Russische wetenschappelijke onderzoek kan men fenomenen verklaren als helderziendheid, intuïtie, genezing op afstand, affirmaties, lichte aura's rond mensen (geestelijke meesters), de invloed van de geest op het weer en veel meer. Bovendien is er bewijs gevonden voor een heel nieuw soort geneeskunde waarin DNA kan worden beïnvloed door woorden, licht- en geluidsfrequenties, zonder dat er genen worden verwijderd, vervangen of weggesneden.

Het DNA in de celkern bevat genen, die coderen voor alle eiwitten die in een lichaam nodig zijn. Niet alle genen worden voortdurend vertaald in alle eiwitten, slechts 10%. Het is deze 10% van het DNA die door Westerse onderzoekers wordt onderzocht. De andere 90% beschouwt men als ‘junk DNA’ (‘troep DNA oftewel niet-gecodeerde informatie).

Russische onderzoekers zijn van mening dat de natuur geen domme fouten maakt.  Ze hebben genetici in de arm genomen om die 90% aan zogenaamd nutteloze DNA te onderzoeken. 


Hun bevindingen zijn revolutionair te noemen. Ons DNA blijkt niet alleen verantwoordelijk te zijn voor de opbouw van de grote complexe eiwitmoleculen, die het werk doen in de cellen of functioneren als bouwstenen. Ons DNA speelt ook een essentiële rol als communicatiemiddel over grote afstand en in de opslag van informatie. 

Russische taalkundigen hebben ontdekt dat de genetische code dezelfde grammaticale regels volgt als onze taal. Ze vergeleken de regels van syntaxis (de opbouw en structuur van zinnen), semantiek (de betekenis van woorden) en de basisregels van grammatica. Zij ontdekten dat de basenparen van ons DNA net zo werken als grammatica. Onze taal blijkt een weerspiegeling te zijn van ons DNA.  


Russisch moleculair bioloog Pjotr Garjajev en zijn collega’s hebben de trillingen van ons DNA onderzocht. Levende chromosomen lijken te functioneren als biologische holografische computers. Indien men een laserfrequentie richt op het DNA, verandert de genetische informatie.

Omdat DNA bestaat uit basenparen en de structuur van het junk-DNA overeen komt met onze taal is junk-DNA ontcijferen helemaal niet nodig. Men kan gewoonweg woorden gebruiken! Vele experimenten hebben dit bewezen. Levend DNA weefsel reageert op lasergolven die door taal gemoduleerd zijn. DNA reageert ook op radiogolven met de juiste golflengte, of lichtgolven. 

Dit is eindelijk een bewijs waarom zaken als affirmaties, autogene training en hypnose een sterk effect kunnen hebben op het lichaam en de geest van de mens. Terwijl Westerse onderzoekers bezig waren stukjes DNA te knippen en verplaatsen, werkten de Russen aan apparaten die het cellulair metabolisme konden veranderen of genezen door geluids- en lichtgolven.

Het blijft een probleem hoe bewezen kan worden dat de effecten alleen een gevolg van veranderde licht-, geluidsgolven of taal zijn. Het effect van de geest, de verwachting en focus van de waarnemer kan moeilijk worden uitgesloten. Wij weten dat de waarnemer effect kan hebben op DNA door het werk van Dr. Glen Rein. Hij ontdekte dat negatieve emoties het DNA deed samentrekken en positieve emoties DNA liet afwikkelen,  een vereiste voor genezing. 


Masuro Emoto kent hetzelfde probleem met zijn waterexperimenten. We hebben nog nergens bewijs kunnen zien dat de persoon die de microscoop bedient of de woorden “ik hou van jou” of “dankbaarheid” schrijft op de watercontainers niet mentaal verantwoordelijk is voor de prachtige kristallen die zich vormen.

We werden hierop gewezen door het werk van Dr. Cleve Backster van www.primaryperception.com, die 40 jaar lang baanbrekend onderzoek heeft verricht met planten. Zijn werk wordt in de film CONVERGENCE getoond. Hij was de wetenschapper die planten in zijn huis vastmaakte aan een leugendetector en ontdekte dat planten konden “gillen” wanneer ze werden bedreigd met vuur. Hier is de tabel van de originele observatie uit 1966: 


DNA beïnvloeden
Wetenschappers in Rusland hebben apparaten gebouwd die met geluids- en lichtgolven cellulaire metabolisme kunnen beïnvloeden, veranderen en genezen. Ze hebben door frequenties te gebruiken informatiepatronen van de ene cel overgebracht naar de andere cel. Zo werd het genoom, het geheel van erfelijke informatie, van de oorspronkelijk cel overschreven met nieuwe informatie. Embryo’s van kikkers werden aldus getransformeerd in embryo’s van salamanders! 

Mensen kunnen hun eigen DNA ook veranderen wanneer ze de juiste frequentie raken. Mensen moeten door zelfonderzoek en bewustzijnontwikkeling een innerlijke verbinding leren maken met hun DNA, hun DNA als het ware activeren. Dan zijn apparaten die geluid en lichtgolven gebruiken niet eens nodig. 

De wetenschappers in Rusland hebben ook ontdekt dat ons DNA onzichtbare gestructureerde patronen kan creëren in het vacuüm van de ruimte. Doctoren Pjotr Garjajev en Vladimir Poponin noemen dit het "het fantoomeffect van DNA." Ze hebben laser gebruikt om stukjes DNA te bestralen. Op een scherm werd een bepaald patroon zichtbaar dat ook wanneer men het stukje DNA weghaalde bleef bestaan. 

De Russische wetenschappers kwamen er ook achter dat ons DNA magnetische wormgaten kunnen voortbrengen. Wormgaten zijn de microscopische equivalenten van de zogenaamde 'Einstein-Rosen' bruggen, tunnelverbindingen tussen volledig verschillende gebieden in het heelal waardoor de informatie buiten ruimte en tijd kan worden doorgegeven. 

DNA trekt informatie aan en geeft het door aan ons bewustzijn. We kunnen het een soort van hypercommunicatie noemen. Bij hypercommunicatie wordt informatie inter-dimensionaal doorgegeven. Het is alsof het DNA opereert als een sterrenpoort tussen deze dimensie en andere dimensies. Deze vorm van telepathie of channeling werkt het best wanneer we ontspannen zijn. Stress werkt averechts.   

De natuur gebruikt al miljoenen jaren hypercommunicatie, om bijvoorbeeld het insectenleven te structureren. Denk hierbij ook aan de morphische velden van Rupert Sheldrake. Hij heeft het concept morfisch veld verder ontwikkeld, gebaseerd op het oudere begrip morfogenetische velden.  

Informatie kan dus worden doorgegeven tussen individuen wiens DNA geactiveerd is. Dit helpt te verklaren waarom vele van de helderziende indigo kinderen complexe concepten kunnen uitwisselen met elkaar via een onzichtbaar web. Dit DNA communiceert over enorme afstanden. 

Wij weten nu dat precies als via internet, DNA zijn eigen informatie aan het netwerk kan voeden, data van het netwerk kan ophalen en contact kan leggen met andere deelnemers van het netwerk. Ook wij kunnen allemaal gebruik leren maken van hypercommunicatie. Op een onbewuste manier kennen wij mensen dit al en noemen het intuïtie of inspiratie. 

Grazyna Gosar en Franz Bludorf leggen in hun boek “Vernetzte Intelligenz” (netwerk van intelligentie) uit hoe dit werkt. Ze leggen uit dat mensen vroeger, net als in de dierenwereld, met elkaar waren verbonden via een groepsbewustzijn. Om individu te worden moesten we hypercommunicatie blijkbaar tijdelijk verliezen. 

Nu we min of meer stabiele individuele bewust geworden mensen zijn kunnen we weer een groepsbewustzijn vormen. We kunnen via ons DNA activeren en contact maken met alle informatie van het netwerk, zonder dat we beïnvloed worden in wat we met deze informatie zullen doen. Mensen die hun individuatie proces hebben doorlopen en kunnen inloggen op het netwerk van hypercommunicatie zullen zorgen voor ‘ascension’, zoals het genoemd wordt op  www.DivineCosmos.com, een term om de nieuwe gave van de collectieve mensheid te beschrijven. 

Weerpatronen kunnen nauwelijks gestuurd worden door een enkel individu. Een groep kan dat wel (geen nieuw verhaal voor natuurvolken). Een groep bewuste mensen die hun aandacht bewust focust kan problemen met het milieu en energie oplossen. Dit wordt ook wel het ‘Maharishi effect’ genoemd. Groepsmeditatie kan invloed hebben op de hele maatschappij. Eenheid binnen het veld van bewustzijn door collectieve meditatie kan effectief de werkelijkheid kan veranderen, misdaad en sociale stress neutraliseren. Dit maatschappijbrede effect  is bevestigd door meer dan 50 onderzoeken, vele zijn gepubliceerd in vooraanstaande peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften.

Er zijn vele anomalieën die verklaard kunnen worden met de magnetische wormgaten, de tunnels met vacuüm velden. De zwaartekrachtwetten gelden bijvoorbeeld niet in Rocca di Papa, ten zuiden van Rome: water stroomt er naar boven, dingen rollen een helling op i.p.v. af. Dit wordt een gravitatieanomalie genoemd. Kijk voor meer voorbeelden op http://www.fosar-bludorf.com/artikel.htm

We hebben met deze nieuwe wetenschappelijke onderzoeken uit Rusland een grote stap voorwaarts gemaakt in het begrijpen van onze realiteit.Alle informatie komt van het boek "Vernetzte Intelligenz" door Grazyna Fosar en Franz Bludorf, ISBN 3930243237, alleen in de Duitse taal verkrijgbaar.