Waar sta jij in deze wereld?Het is zonder twijfel een vluchtige, uitdagende tijd om in te leven. De wereld is een landschap geworden bezaaid is met lavakuilen en tsunamigolven. De reeks van ingrijpende, soms levensbedreigende problemen waarmee we geconfronteerd worden en die in ’s werelds collectieve onderbewustzijn branden, lijkt over te hellen in de richting van een apocalyptische finale. 
 


De drie grote vragen waarmee we nu geconfronteerd worden zijn:  

  1. Als we ons eenmaal bewust worden van wat er aan de hand is, wat doen we dan?
  2. Kijkend naar degenen die niet bereid zijn om de waarheid onder ogen te zien, wat is er nodig om hen wakker te maken?
  3. Maakt hun overheersende houding van de kop in het zand blijven steken het onvermijdelijk voor de rest van ons om hun lot te delen?

Wat kan iemand doen bij het gadeslaan van de opzettelijk imploderende economie, de alles overheesrende bedrijfscultuur die op geweldadige wijze de wereld leegplundert, het gemanipuleerde mediacircus, vergiftiging van voedsel, water en lucht, oorlogen en daarenboven een oorlogsdreiging met als mogelijke ontwikkeling een nucleaire vuurzee? 

Allereerst is het zaak de problemen te erkennen, weet dat ze er zijn en erken de ernst van de zaak.

Ten tweede is het van groot belang de motieven  van waaruit gehandeld en gemanipuleerd wordt te onderkennen. Zie ze onder ogen. Degenen die die dit niet onder opgen durven of kunnen zien zijn de werkelijke dwazen die zichzelf in een vrijwillig keurslijf van ontkenning houden en zo langzamerhand in trance naar de schaduwen in hun eigen cel kijken. Denken dat deze wereld zo enkel geworden is door ‘dolgedraaide hebzucht’ is als je goed kijkt naar de ontwikkelingen niet langer mogelijk. 

Als alles alleen voor het geld gedaan is waarom houden ze er dan nu niet mee op?

De eliten bezitten zoveel geld dat ze het in nog geen duizend levens kunnen uitgeven.
Waarom blijven ze doorgaan? Waarom willen rijke mensen aan het bewind zijn terwijl hun koffers uitpuilen? Waarom blijven bankiers geld lenen aan natie na natie, als ze weten dat ze het niet terugkrijgen, terwijl ze tegelijkertijd hun economiën en politiek overnemen? De beruchte Rothschilds die naar schatting meer dan 500 miljard dollar hebben, blijven pleiten voor meer internationale ‘programma’s’ en interventies. Waarom?
Zie jij de wereld verbeteren door hun inspanningen? Dragen deze megarijke dynastieën, industriëlen, koninklijke families of het uber-rijke Vatikaan, één niet-egoïstisch dubbeltje bij om de wereld werkelijk te helpen? Of is de stekker er met opzet uit getrokken en zijn we bezig aan een vrije val?

Een bewust leven leiden

Als je dit leest is de kans groot dat jij tot op zekere hoogte tot inzicht gekomen bent en hopelijk actief ontwaakt door je zoektocht voort te zetten. Wellicht zit je op de snelweg naar een nieuw stadium van bewustzijn en heb je je al gerealiseerd dat het geen optie meer is om niet in actie te komen. Je bent in een (ver)gevorderd stadium van ontwakend bewustzijn.
Bewust Zijn heeft ook tot opdracht te handelen vanuit dat bewustzijn, niet louter het overdenken of beseffen in een of andere ashram. Ik ben er zeker van dat deze mensen een bijzondere taak verrichten, maar als je een enigzins normaal functionerend mens bent die probeert te overleven in een wereld die in vrije val afstevent op grote problemen die zelfs de dood kunnen veroorzaken, dan staan er een aantal serieuze uitdagingen voor je deur. Wat ga je doen?

Geestelijk en spiritueel ontwaken in dit universum

Het is onmogelijk om alleen vanuit mentaal en fysiek niveau volledig te begrijpen wat er aan de hand is en wat jouw plaats is in deze tijd en dit wereldgebeuren. Je wordt naar dit specifieke moment, deze gewaarwording gebracht om een spiritueel ontwaken te ervaren. Dat is een noodzakelijk iets in dit gehele proces.
Daarbij gaat het helemaal niet over religie. Als je de waarheid nastreeft zoals ik dat vermoed dan zal ook in jou de spirituele, metafysische, esoterische kant, of hoe je het ook wilt noemen, actief worden. Dat is onvermijdelijk en je zult er ook de kracht van leren kennen. Het is jouw aandeel in het spel van het universum.

Waarin zit onze kracht en waarin zijn we veilig?

Het belangrijkste instrument in ons arsenaal is de mogelijkheid om te luisteren- en te handelen naar ons hart. Via het hart verbinden we ons met de bron, de geest, het bewustzijn. Misschien noemt u het God, het Universum, het Licht of de kracht die zich uit als Chi, Ki, Prana of wat dan ook, het gaat erom dat we meewerken met het Grote Bewustzijn en op een verantwoorde en liefdevolle manier daarnaar luisteren en handelen. Het is een bittere noddzaak op dit gebied te groeien om de uitdagingen van deze tijd tegemoet te  treden, respectvol en met heldere blik.
Als we er ons van bewust zijn dat er ook op dit gebied met ons geknoeid is zullen we de weg eruit gaan herkennen en gaan.

Hoe herkennen we de ‘roofdieren’?

De met ons spelende machten en krachten zijn als schaakmeesters die minstens tien zetten vooruit denken en daardoor hun weg al geplaveid hebben voor wij in actie gekomen zijn. Toch is het nu zaak hen te zien voor wat ze zijn, hun roofdierachtige karakters te laten zien aan de wereld door de gevolgen van hun handelingen openbaar te maken. Onthullen is het sleutelwoord.

Feit is dat de ware krachten achter regeringen niet degenen zijn die we in het nieuws zien. Daar zien we degenen die moeten vertellen wat hogerop beslist is en degenen die de genomen beslissingen in de wereld gaan zetten. We kunnen rustig zeggen dat de machten achter dit alles op een ander niveau staan. Noem ze, op zijn minst, slechte mensen, dan heb je gelijk, maar het gaat nog verder, ze zijn van een geheel andere laag of orde. De omvang van het kwaad en de bron ervan ga je werkelijk zien voor wat hij is, als je op een diepe manier gaat zien wat de gevolgen zijn van hun handelingen. Waarschijnlijk kan geen van ons het geheel overzien maar er ligt nu voldoende aan de oppervlakte om het te herkennen voor wat het is.
Het is als in de jungle, eerst zie je het ritselen van de bladeren en pas dan komt het roofdier te voorschijn.

Enkele conclusies

Op welke manier je het ook bekijkt, er wordt een vies spelletje gespeeld...
Zelfs zonder alle ‘ins en outs’ te kennen kunnen we de volgende conclusies trekken:  

  • Er spelen een heleboel ernstige dingen op de wereld, er is van alles mis.
  • De zogenaamde ‘wereldleiders’ hebben geen voeling meer met het geheel, dienen enkel zichzelf en werken blijkbaar aan een of andere agenda.
  • De agenda die zij dienen hoeft niet noodzakelijkerwijs ten goede te komen aan jou en mij. Deze elite is bezig hun eigen doelen en plannen te realiseren.
  • Mensen sterven, worden vergiftigd, op veel plaatsen uitgehongerd of eenvoudigweg gedood, en dat neemt hand over hand toe. De kwaliteit van voeding loopt sterk terug, kruiden en andere natuurlijke gezondheidsmiddelen raken verboden of worden onbereikbaar, medische zorg wordt steeds minder toegankelijk en is overwegend farmaceutisch en geldverslindend van aard.
  • De extreem rijke Machten weigeren de minderbedeeelden van de bevolking elke vorm van steun, maar zijn wel vrijgeving als het hun eigen instellingen betreft  en ze steunen elkaar als een soort van krijgsbende tegen de rest.
  • Jij zit nu thuis voor het beeldscherm te lezen en vraagt je misschien af wat er in godsnaam aan de hand is.

Wat ga je, vanuit wat je nu weet, DOEN met je leven?

Ik hoop dat je je Hart volgt. Dat is mijn wens, mijn gebed en affirmatie.

We hebben een energieke omwenteling nodig. Dit is een oproep aan jou om tot actie te komen vanuit bewustzijn. Daarbij wordt gevraagd gehoor geven aan de oproep van het Hart!
Wil je laten zien en voelen hoe het is om samen dit bewustzijn te verspreiden door open te zijn, te onthullen wat er in jou groeiende is?  Ga ervoor! Waar het je zal brengen kan ik je niet zeggen. Ik weet het niet! Wil je deelnemen, laat je horen, deel je innerlijk weten, je zoektocht met omstanders, in blogs en op internetfora. Laat je horen over de waarheid omtrent 9/11, de verontwaardiging over vervuiling van de wereld, enz. enz.
Ga ervoor! Voel de oproep en geef er gehoor aan! 

Geef er gehoor aan!
GEEF ER GEHOOR AAN!
En het zal gehoor geven aan jou!

Behouden vaart op de golven van de wereld en....., ik ontmoet je in het ontwaken..."

 

Artikel van Zen Gardner, vrij vertaald en bewerkt door ’t Vertalerscollectief
Bron: http://coyoteprime-runningcauseicantfly.blogspot.com/2011/11/how-to-respond-to-awful-truth.html