Werken aan behoud van de persoonlijke vrijheid

 

In deze wereld denken de meeste mensen vrij te zijn terwijl ze in een situatie verkeren die slaafs is. Zolang de mens zichzelf als ‘gevrijwaard en veilig’ beschouwd, zolang hij ketens als vleugels beschouwd, ziet hij geen reden om de werkelijkheid van de wereld rondom hem in twijfel te trekken. 

De grootste leugen die over de mensheid uitgespeeld wordt is dat we onze verantwoordelijkheden van waakzaamheid kunnen overdragen en ons welzijn en onze toekomst in de handen hebben gelegd van anderen omwille van ‘collectieve doeltreffendheid’ of vrije tijd. We zijn geconditioneerd om te leven in een voortdurende staat van onverschilligheid, een samenleving die compromis prijst boven principe en vastberaden oplossingen.

Vrijheid is iets wat in het innerlijk van de mens verworven moet worden. Daarbij kunnen wij elkaar op weg helpen en steeds bewuster leven met de kennis van de heersende onvrijheid, daar een weg doorheen vinden die onze innerlijke groei waarborgt.
Leven in deze wereld, in deze tijd, roept ons op tot een persoonlijke revolutie, los van de opgelegde ideeën en namaak waarden en normen die niet werkelijk over het respect voor het leven gaan en over delen en zorgen voor elkaar. Persoonlijke vrijheid kan niet overleven zonder onze bereidheid dit te onderhouden.
Met de vrije wil die de mens gegeven is kunnen we stappen ondernemen om onze zelfbeschikking terug te winnen, te behouden en in ideale zin te waarborgen voor de komende generaties. 

Enkele richtlijnen die je kunnen ondersteunen op deze weg zijn:

Informeer jezelf 

Deel uitmaken van de kudde zonder jezelf vragen te stellen is niet iets om trots op te zijn. Streef naar kennis en dorst naar waarheid, elk moment van elke dag. Veel van de dingen die we "belangrijk" achten in de moderne samenleving zijn in het grote geheel slechts opvulling en afleiding van waar het werkelijk om gaat.
Blijf jezelf ontwikkelen en ga er vooral niet van uit dat je een goed begrip van de waarheid hebt, vooral als je ideeën je aangereikt werden vanuit de alledaagse maatschappelijke basis. Onderzoek zelf, verbreed je horizon door te zoeken naar informatie die uit niet gangbare bronnen komt en test die kennis. Neem niets zomaar voor waar aan. Probeer de onnodige afleiding (waar we dagelijks mee volgestopt worden) te vermijden. Focus je minstens een deel van je dag op het verhogen van je bewustzijn, dit zelfonderricht dient voorrang te hebben op nagenoeg alles in het leven. ‘Gebrek aan tijd’ is geen excuus voor onwetendheid. Maak tijd!
De onwetenden worden geleid, de goed geïnformeerden leiden zichzelf.
 

Als een dwaas de waarheid hoort, raakt hij in de war.
Als een wijs mens de waarheid hoort, richt hij zijn blik naar binnen.
Misschien ziet hij er uit als een dwaas, maar hij raakt niet in de war.

Ashtavakra Gita

Neem nooit iets aan als vanzelfsprekend

We zijn gewend geraakt aan het idee van overvloed en relatieve veiligheid.
Onze verwachtingen en veronderstellingen gaan vrijwel altijd uit van de huidige omstandigheden en de wens tot vermeerdering en verbetering. Welvaart en vrijheid zijn kernbegrippen geworden in onze ‘mind’, gevoed door de gevestigde orde. Deze cultureel bepaalde denkwijze vond zijn oorsprong in de tijd van explosieve industriële groei na de Tweede Wereldoorlog die alle herinneringen aan de grote depressie, die onze samenleving diep raakte, leek te hebben uitgewist. Gewenning aan de omstandigheden maakt dat we niet verder kijken dan deze namaak veiligheid. 

Zij tonen ons hun rijkdom in goud en zilver, ivoor en ebbenhout
en wij tonen hen onze harten en onze geestkracht;
en toch achten zij zich de gastheren en oordelen zij ons de gasten.

Kahlil Gibran

Wanneer je een echte onafhankelijke denker bent zie je hoe de netten zich samentrekken en de vrijheid steeds verder ingeperkt wordt met regels, maatregelen ‘voor onze bestwil’, en privacyschendingen. Verworven vrijheden zijn geen garantie voor de toekomst, dat is de laatste jaren duidelijk zichtbaar geworden. Ben alert, kijk hoe je hier zelf in staat wat je verwacht van de samenleving en in hoeverre jij zelf in staat bent je problemen op te lossen.
Stel duidelijke vragen, wordt nooit agressief, vragen leiden bij de ander eerder tot inzicht dan het verspreiden van meningen. Doe hierin wat je kunt. Ken je zwakheden en werk met je talenten.

Je kunt je leven lang op hetzelfde lapje grond zitten en toch buitengewoon veel hebben gezien.
Alles hangt af van je weetgierigheid en de scherpte van je blik.

Konstantin Paustovsky

Wacht niet op anderen om je te vertellen wat te doen

Het is de basisfout van ‘het volk’ om steeds maar te vragen: ‘Wie gaat hier iets aan doen?’
Dan leggen we het lot in handen van instanties die allerlei maatregelen gaan verzinnen die veelal de vrijheid inperken. Vragen als: ‘Wanneer gaat er iemand iets doen hieraan?’ geven slaafsheid aan. Dat is de grote mensenmassa die stijf staat te wachten op orders van boven of wachten op een Messias die hen komt redden uit hachelijke situaties.
Wanneer we de koppen in het zand steken gaan problemen echt niet vanzelf weg.

Leef zodat je niet, als je terug kijkt, hoeft te betreuren dat je je leven hebt verknoeid.
Leef zo dat je geen spijt hebt over dingen die je gedaan hebt
of wilde dat je het anders gedaan had.
Leef je leven eerlijk en met overgave.

Elisabeth Kűbler-Ross

Een vrij mens vraagt zich in zichzelf af: ‘Wat ga ik aan deze situatie doen? Wat is mijn oplossing voor het probleem?’ Kijk naar de strategieën van intelligente mensen, en neem ze over als ze nuttig zijn en wacht niet af omdat je bang bent zelf problemen op te lossen. De sleutel tot vrijheid ligt in decentraal leiderschap, spontaniteit in actie en meevloeien met veranderende situaties. Bedenk dat toeschouwers enkel getuige zijn van de geschiedenis, zij maken de geschiedenis niet. 

Ga niet om met boosdoeners en geef je ook niet af met walgelijke, verachtelijke lieden.
Sluit je aan bij wie goed en deugdzaam zijn
en zoek omgang met voortreffelijke, grootmoedige mensen.

Dhammapada

Wees geen mietje

Vrijheid is niet voor bangeriken. Emotionele moed is van groot belang voor vrijheid.
Soms zie je kinderen met meer moed en vasthoudendheid dan sommige volwassen mensen. Kijk open de wereld in en als je weet dat je in je recht staat, dan is er geen reden om kritiek te vrezen. Sociaal-politieke actie, non-conformiteit, niet klakkeloos naleven van opgelegde ideeën en zelfverdediging zijn onvermijdelijke aspecten van een samenleving die haar vrijheden wenst te behouden. 

Jezelf overwinnen is veel beter dan anderen onderwerpen.

Dhammapada

 Een andere weg is er niet. Als je niet bereid bent je nek uit te steken en jezelf bloot te stellen aan risico’s kan er geen winst gemaakt worden. Als je jezelf een actieve veranderaar vindt maar je weigert iets op te offeren of je durft je niet uit te spreken over waar je voor staat, dan heb je gefaald voordat je begonnen bent. Voer gesprekken en weeg zaken tegen elkaar zodat evenwichtige actie mogelijk is.
Wijs nooit naar de ander zonder je bewust te zijn dat er drie vingers naar jezelf wijzen.

Als je het pad van kwaliteit volgt,
kunnen er schijnbaar vanuit het niets
prachtige inzichten, gedachten en oplossingen ontstaan.

Robert Pirsig

Werp onnodige ballast van je af en behoud het goede

De basis van deze regel vormt een uitspraak van Bruce Lee: ‘Cast off what is unnessesary, keep what is effective’. Deze regel uit de krijgskunst geldt evenzeer voor het dagelijkse leven in tijden als deze.
Hoeveel nutteloze goederen verzamelen we dagelijks in ons persoonlijke leven, in plaats van nuttige dingen die we op een dag hard nodig kunnen hebben om goed voor onszelf te kunnen zorgen? Hoeveel tijd van ons leven besteden we aan opstapelend afval om het “maatschappelijk aanvaardbare” niveau van consumentengedrag bij te kunnen houden? Hoeveel carrières worden gemaakt om veelal nutteloze consumptie te dienen?
Terug naar het fundament is hier de stelregel. Plaats jezelf niet geheel buiten de maatschappij maar onderzoek wat je werkelijk wilt en nodig hebt en kijk met hoe weinig je toe kunt. Oefen deze nieuwe manier van leven. Laat je niet gek maken door voorbeelden op TV en reclames.
Maak geen schulden die je niet kunt dragen, dat is in het klein gelijk aan landen die door hun schuldenplafond heen schieten richting een niet te stoppen oneindigheid.

Ook op dieper, geestelijk niveau is het noodzakelijk de ballast kwijt te raken die ons gevangen houdt in dit wereldse zijn.

Maak deze boot leeg, waarheidszoeker.
Als hij leeg is vaart hij gemakkelijker en sneller.
Ontdoe je van de wellust en bevrijd je van haat, dan bereik je nirvana.

Dhammapada

Negeer opgeplakte etiketten

Etiketten als ‘doemdenker’, ‘aanhanger van complottheorieën’ en ‘extremist’, zijn ontworpen om mensen beschaamd te maken. Zo worden we ingepakt in een vorm van zelfcensuur. Dat wil zeggen dat men bewegingen en hun deelnemers in hokjes stoppen in categorieën die openbaar voor gek verklaard worden, waardoor mensen die anders denken sociaal afgeserveerd worden. Dit wordt gebruikt om de krachtige buitenstaander of randpersoon een status toe te wijzen die gekoppeld is aan bepaalde (soms) politieke- maar vooral onafhankelijke standpunten en om de vastberadenheid van deze mensen te ondermijnen en te verzwakken. Dit is enkel doeltreffend als we ons iets aantrekken van wat anderen van ons zeggen of denken. Bedenk dat iedere verandering ooit is ingezet door een randpersoon of beweging.
Al vroeg in ons leven wordt ons geleerd dat het veel beter is te worden geaccepteerd en opvallen te vermijden, zelfs ten koste van ons individualisme. Helaas ontgroeien veel volwassen dit kinderlijk geloof nooit. Daarom voelen velen zich kwetsbaar en zijn ze bang belachelijk gevonden te worden.
Globalisten die samenwerken met hun mediacompanen en hun denktank poppetjes, zullen alles in het werk stellen om te krijgen wat ze willen. Maar….hun opgelegde, valse etiketten kunnen de waarheid, of een beweging gedreven door de waarheid, niet tegenhouden.

Cynisme is een pad naar vernietiging

Het is goed om kritisch te zijn, maar niet tot het punt van nihilisme.
Cynici beweren wel dat de mensheid te dom en zelfgenoegzaam is om iets goed te kunnen doen.
Vaak wordt gezegd dat het kwaad in de mens zit en dus altijd deel uit zal maken van het leven.
We dienen te weten dat domheid, zelfgenoegzaamheid en kwaad doen zijn aangeleerd en kunnen worden afgeleerd. Dat is niet gemakkelijk. Het vereist een constante waarneming van het denken, spreken en handelen. We hebben altijd de mogelijkheid om te kiezen.
We kunnen de hele dag zeuren en huilen over hoe niemand aandacht besteedt aan wat er gaande is en dat het lijkt of er geen hoop meer is maar we kunnen ook alle mogelijkheden aanboren en inzetten voordat we de spreekwoordelijke handdoek in de ring gooien. We hoeven niet van de maatschappij ‘te houden’ zoals hij is, maar we moeten wel het onderliggende potentieel van alle mensen erkennen en dat zelfde potentieel aan spreken waar we kunnen om mensen wakker te maken.
Een altijd opgaande regel is: Iedere handeling telt!

Wie door echte kennis geheel en al bevrijd en in evenwicht wordt gehouden,
is kalm in zijn denken, weloverwogen in zijn spraak,
rustig en bedaard in zijn optreden.

Dhammapada

Gezag dient voort te komen uit respect dat verdiend is

Gezag mag nooit gekocht zijn of misbruikt worden op welke manier dan ook.
Van mensen die gezag over ons handhaven mogen we verwachten dat ze ons respect verdienen.
Een corrupte politicus is gewoon een oplichter in een mooi pak. Een wetsdienaar die niet handelt naar de grondwetten en rechten van de mens is gewoon een onbeduidende kleine tiran in een uniform. De econoom die doelbewust gegevens aanpast om zijn eigen politieke voorkeur te ondersteunen of zijn salaris te laten groeien, is een leugenaar of een onbekwame hansworst met een stukje reliëfpapier van een dure universiteit. Een labwetenschapper of arts die experimenten vervalst ter ondersteuning van de belangen van het bedrijfsleven in plaats van de behoeften van het publiek, is niet meer dan een kwakzalver in een witte jas.
Maar al te vaak nemen we de zwarte pakken en witte jassen serieus omdat ze het goed kunnen uitleggen of hét kostuum dragen. Het zijn gewoon mensen, en als ze hun werk niet eerlijk doen, dan zijn het mensen die onze achting niet verdienen. Dat mogen we openbaar maken zodat de gezagsposities gecontroleerd worden.

Gisteren gehoorzaamden we koningen en bogen we onze hoofden voor keizers.
Maar vandaag knielen we enkel voor de waarheid,
volgen we alleen de schoonheid en gehoorzamen we enkel de liefde.

Kahlil Gibran

Mogelijkheden in plaats van moeilijkheden

‘De bedrading van het menselijk brein opent mogelijkheden om te handelen in creativiteit, samenwerking en samenleven. Dat is onze ware natuur. Het voor laten gaan van materialisme, hebberigheid, competitie en geweld, zoals dat in onze samenleving zichtbaar is, is een teken van ernstige stoornis op cultureel en institutioneel gebied’, is een uitspraak van David Korten.
Het leven bestaat niet uit geld, geld kan en mag ons enkel dienen in het leven, wij mogen niet het geld dienen. De waarde van het leven zelf moet voorop staan.
Willen we een werkelijke verandering voorstaan dan zullen we ons moeten beraden over hoe het er voor staat en wat we werkelijk kunnen doen. Dat is veel meer dan we vaak denken.In iedere vonk van confrontatie, krijgen we ook een ongeëvenaarde kans aangeboden om de koers van de wereld voor altijd te veranderen. We bewonen als mensheid een prachtige planeet met een unieke zelfregulerende biosfeer waaraan we wonderwel aangepast zijn.
Hebben we de kracht op te staan voor de waarden van het leven en de toekomst van deze planeet?

Een mens, geboren op deze aarde, heeft een heilige taak.
Wij hebben een diepe verantwoordelijkheid omdat we speciale gaven bezitten die de planten,
vissen, wouden, vogels en alle andere levende wezens op aarde niet hebben.
Daarom hebben wij de heilige taak hen te behoeden, voor hen te zorgen.

Audrey Shenandoah (Onondaga indiaanse)

We kunnen het en we moeten het, het is onze gezamenlijke missie. Leuk of niet het is onze ‘job’ in deze tijd waarin we leven. Tijd voor de grote schoonmaak, die moet ook innerlijk plaatsvinden. Of we al dan niet slagen, is helemaal aan ons. Misschien zijn wij wel de eerste en laatste lijn ter verdediging van deze planeet en de mensheid. U die dit leest hebt het bewustzijn hier aan mee te werken.

Zoals je van een hoop bloemen veel kransen kunt vlechten,
zo dient ook een sterveling veel goede daden te verrichten
opdat er iets groots tot stand kan komen.

Dhammapada

Werkelijke veranderingen komen van binnenuit en hebben een grotere impact dan we vaak voor mogelijk houden. Van binnenuit groeit ons bewustzijn dat zich uit in onze gedachten, in de woorden die we spreken en al onze handelingen. Het zijn de daden van vandaag die de spiegel vormen waarin we zien wie we echt zijn en waar we echt voor staan.

Laten we samen sterk staan in deze tijd van wereldomvattende veranderingen..

 

‘t Schrijverscollectief

Vrije bewerking met aanvullingen van het artikel:The essential rules of liberty door Brandon Smith.
http://www.alt-market.com/articles/164-the-essential-rules-of-liberty