Op het kruispunt, welke weg kiezen we?“Tot men zich heeft gecommitteerd, is er aarzeling, kan men zich nog terugtrekken, heerst ineffectiviteit.  Initiatieven en daden van creatie, ontspruiten uit de elementaire waarheid, dat op het moment dat men zich volledig committeert, het universum een handje gaat meehelpen. Onwetendheid hierover leidt tot het mislukken van talloze ideeën en prachtige plannen. Wanneer het universum helpt gebeuren er dingen die anders nooit zouden gebeuren. Uit het nemen van een beslissing komt een hele serie toevallige gebeurtenissen voort die ervoor zorgen dat niet voorziene ontmoetingen plaatsvinden en materiële zaken naar je toe komen waarvan niemand ooit had kunnen dromen dat zij hadden kunnen gebeuren.  Dus onderneem en doe dat waarover je droomt. Moed geeft kracht en zorgt voor magie. Begin er nu mee! “ Citaat van Goethe.

De mensheid heeft een kritieke periode bereikt. We staan op dit moment voor twee poorten. We hebben de keuze op dit kruispunt een nieuwe weg in te slaan. De ene weg zal ons brengen in de wereld die we al kennen, met eenzelfde manier van leven, waarbij we een steeds dieper gat graven voor onszelf.  Of we kiezen voor een nieuw avontuur, een nieuwe manier van leven. De keuze is aan ons, als mensheid en als individuen.

De gevolgen van het verleden zijn nu zichtbaar om ons heen. Het is tijd dat we lering trekken uit de verschrikkingen en de tragediën van deze tijd. We zijn blind geweest en onwetend. We hebben gewoon nagedaan wat we in onze geconditioneerde opvoeding geleerd hebben. We deden wat onze ouders deden. Onze ouders volgden het voorbeeld van hun ouders. Dit gaat terug tot ver in het verleden. 

Ik heb een wijze man eens horen zeggen dat we doorgaan met fouten maken, totdat “het kwartje valt”, totdat we het licht hebben gezien en bewust worden. Dan vinden we de moed om een ander pad te lopen. We vinden anderen die “de roep” ook hebben gehoord, die de blinddoek hebben afgedaan, die de angsten vanuit het verleden vaarwel hebben gezegd. Angsten, die ons onder controle hielden! Het verleden waarin we onze kracht weggaven aan anderen. De anderen, die hun eigen motieven hadden om ons te willen controleren. Onwetendheid zorgt voor meer onwetendheid.

Shakespeare heeft geschreven over een kaars die snel opbrandt, over een toneelspeler die slechts een uurtje heeft op het toneel des levens en van wie daarna nooit meer  iets wordt gehoord. Het verhaal is 500 jaar geleden geschreven. Is er iets veranderd? Kunnen we wakker worden en het door onszelf gegraven kerkhof rondom ons heen met open ogen aankijken? Hebben we de moed om te zeggen: genoeg is genoeg? We verdienen beter en onze kinderen verdienen dat zeker!

Wanneer we allemaal samen de handen ineen zouden slaan en nadenken over een wereld waarin we zouden willen leven, dan zouden we deze wereld misschien zelf kunnen creëren.  Nee, niet misschien! We moeten deze nieuwe wereld visualiseren! Laten we de angst van ons af laten glijden. We verdienen beter, maar alleen als we dit ook kunnen laten gebeuren!

De weg van de Liefde is de krachtigste en zekerste weg om te belopen. We hoeven niet met elkaar te concurreren om te bestaan. We moeten leren inzien dat we als musici in een concert moet samenwerken. We kunnen een echte samenleving zijn, een ware gemeenschap van mensen.

We kunnen de angst uit het verleden achter ons laten. We kunnen dansen en zingen in een nieuwe zelf gecreëerde wereld. Het kan een wereldwijde inspanning zijn: we moeten ons niet door grenzen op de wereldkaart laten scheiden en verdelen. Vele mensen en organisaties op de wereld zijn hiermee al bezig. Wanneer meer en meer mensen deze zienswijze omarmen bereiken we een magisch omslagpunt en ZAL het gebeuren!

Dat zal zorgen voor het beste gevoel ooit. Dus laten we samen dansen. Mannen en vrouwen gelijk. Laten we dansen tot diep in de nacht. Laten we onze zorgen achterlaten en wakker worden in een nieuwe wereld, ONZE wereld!

Het ZAL gebeuren, het MOET gebeuren. Laten we de macht die de negatieve krachten op ons hebben doorbreken. Geen angst door religie, geen angst voor heersers. De creatieve kracht in het universum is Liefde. Het Ene is Liefde. Deze liefde oordeelt niet. Deze Liefde IS!


© Michael Brine
Andere artikelen van dezelfde auteur: www.missionignition.net/btb
E-mail addres < wild.brine621@gmail.com>            

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief