Woorden en frequenties beïnvloeden ons DNA


Russische onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat het DNA van de mens met een soort van biologisch internet te vergelijken is. In veel gevallen is het superieur aan het artificiële wereldwijde web. Ze hebben verklaringen gevonden voor fenomenen als helderziendheid, intuïtie, spontane genezing of genezing op afstand, affirmatietechnieken, helder verlichte aura’s (rondom spirituele meesters) en de invloed van de geest op weerpatronen en veel meer. Hieruit is een nieuw type medicijnen gevolgd, dat DNA kan beïnvloeden met woorden en golflengten, zonder dat er geopereerd hoeft te worden of genen moeten worden vervangen.

In ongeveer 10% van het DNA staat beschreven welke proteïnen moeten worden gemaakt door onze lichaamscellen. Het is dit gedeelte van het DNA dat westerse onderzoekers vooral in kaart hebben gebracht.  Junk-DNA is de naam voor stukken DNA waarvan men de functie nog niet kent. Ongeveer 90% van het menselijk genoom wordt beschouwd als junk-DNA, “afval-DNA”, oftewel “niet-gecodeerde” informatie.

De Russische onderzoekers geloven niet dat de natuur dom is. Genetici en linguïsten hebben de handen ineen geslagen om een verklaring te vinden voor het junk-DNA. Hun bevindingen zijn gewoonweg revolutionair. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat DNA niet alleen verantwoordelijk is voor de constructie van ons lichaam, maar ook een taak heeft in de opslag van informatie en verantwoordelijk is voor communicatie. De Russische taalkundigen hebben ontdekt dat de genetische code in het ‘nutteloze’ junk-DNA menselijke taalregels volgt. 

Het blijkt dat alkaline (base) in het DNA de grammaticaregels volgt. De Russen hebben de regels van taal en woord, syntaxis en semantiek, vergeleken met het junk-DNA. De syntaxis is binnen de taalkunde de studie naar de opbouw en structuur van zinnen. De semantiek is binnen de taalkunde de studie die zich bezighoudt met de betekenis van woorden en symbolen.

Russisch moleculair bioloog Pjotr Garjajev en zijn collega’s hebben het vibrerende gedrag van DNA onderzocht. Levende chromosomen lijken te functioneren zoals holografische computers die endogene DNA laserradiatie gebruiken. Dit betekent dat ze een laserfrequentie  richten op DNA en daarmee de golflengte van DNA en dus de genetische informatie veranderden. 

Omdat DNA bestaat uit basenparen en de structuur van het junk-DNA overeen komt met onze taal is junk-DNA ontcijferen niet nodig. Men kan gewoonweg woorden en zinnen gebruiken! Vele experimenteren hebben dit bewezen. Levend DNA weefsel reageert op lasergolven die door taal gemoduleerd zijn. DNA reageert ook op radiogolven met de juiste golflengte. 

Dit is eindelijk een bewijs waarom zaken als affirmaties, autogene training en hypnose een sterk effect kunnen hebben op het lichaam en de geest van de mens. Terwijl westerse onderzoekers bezig waren stukjes DNA  te verplaatsen, werkten de Russen aan apparaten die het cellulair metabolisme konden veranderen en helen door radio- en lichtgolven. 

Garjajev’s onderzoeksteam heeft op deze wijze met succes door röntgenstraling beschadigd DNA kunnen helen. Ze hebben informatiepatronen van DNA overgebracht in andersoortig DNA en zo het genoom veranderd. Ze hebben kikkerembryo’s getransformeerd tot salamanderembryo’s door het DNA-patroon te veranderen! 

Op deze manier werd zonder nadelige bijeffecten, zonder snijden of herintroduceren van genen in een genoom, een dierlijk wezen getransformeerd! Dit is sensationeel ongelofelijk wereldtransformerend nieuws. Allemaal door alleen trilling en taal toe te passen. Het experiment laat zien hoe belangrijk de invloed van golflengte op de genetica is. Belangrijker dan de biochemische processen van basenparen.

Esoterische meesters hebben altijd al geweten dat ons lichaam door gedachten, woorden en taal te programmeren is. Dit is nu wetenschappelijk bewezen en te verklaren. Natuurlijk moet een juiste golflengte worden toegepast. Dat is de reden dat niet iedereen met eenzelfde kracht even succesvol is. Individuele personen moet hard werken aan innerlijke processen, ontwikkeling en rijpheid om bewust met DNA te kunnen communiceren. De Russische onderzoekers werken aan een methode die altijd zal kunnen werken mits de juiste golflengte wordt gebruikt. 

Maar hoe meer ontwikkeld en wijs een mens is, hoe minder een mens behoefte zal hebben aan zo een apparaat. Men kan zelf dezelfde resultaten behalen. De wetenschap zal eindelijk ophouden met het belachelijk maken van intuïtie. En daar houdt het niet mee op.
 
De Russische onderzoekers hebben ook ontdekt dat DNA veranderde patronen in een vacuüm kan creëren, daarmee gemagnetiseerde wormgaten producerend! Wormgaten zijn de microscopische equivalenten van de zogenaamde Einstein-Rosen bruggen in de nabijheid van zwarte gaten. Zwarte gaten blijven over nadat een ster is opgebrand. 

Een wormgat of een Einstein-Rosen-brug, is een hypothetische mogelijkheid binnen de ruimte-tijd. In de normale ruimte kan men tussen twee punten niet sneller reizen dan het licht, maar volgens de theorie van een wormgat bestaat er een "korte weg" in het universum. Via deze korte weg is het dan mogelijk om sneller dan het licht van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte te reizen.

Deze tunnels kunnen informatie sturen buiten tijd en ruimte. Het DNA zorgt ervoor dat deze informatie wordt aangetrokken en leidt deze naar ons bewustzijn. Deze vorm van hypercommunicatie werkt het beste wanneer men ontspannen is. Stress, zorgen maken of een erg drukke geest zullen ervoor zorgen dat hypercommunicatie niet optreedt of verdraaid en nutteloos binnenkomt. 

In de natuur is al miljarden jaren sprake van hypercommunicatie. De georganiseerde cultuur bij insecten bewijst dit. Wanneer een koninginnenbij overleden is stoppen alle werkbijen van de kolonie direct en weten niet meer wat ze moeten doen. Op de een of andere manier verzendt de levende koninginnenbij de werkplannen. 

Ook wij kunnen vol gebruik van hypercommunicatie leren maken. Op een onbewuste manier kennen wij mensen dit al als intuïtie of inspiratie. Wanneer we plotseling informatie ontvangen over iets of iemand terwijl we dit niet kunnen weten. Italiaans componist Guiseppe Tartini droomde op een nacht dat de duivel viool voor hem speelde. De volgende morgen kon hij deze compositie, de “Trill Sonate van de Duivel” direct optekenen.

Een 42-jarige verpleger droomde jarenlang dat hij werd “aangekoppeld” aan een “kennis Cd-rom”. Iedere morgen kon hij deze kennis reproduceren. De kennisoverdracht was zo enorm, dat het leek alsof iedere nacht een encyclopedie werd overgebracht. De meeste kennis had te maken met gebieden die buiten zijn comfortzone lagen, zoals technische details en feiten. Daarvan had hij weinig kennis.  

Russische onderzoekers hebben laser gebruikt om stukjes DNA te bestralen. Op een scherm werd een bepaald patroon zichtbaar. Wanneer men het stukje DNA weghaalde, bleef het patroon bestaan. Het patroon van het stukje DNA leek te blijven komen van het energieveld van het DNA, dat blijkbaar op zichzelf kon bestaan. Dit effect noemden zij het DNA fantoomeffect.

Het gaat uit van de veronderstelling dat energie buiten ruimte en tijd blijft stromen door geactiveerde wormgaten nadat het DNA was weggehaald. Vele genezers en helderzienden kennen dit aspect tijdens hun werk. Apparaten weigeren op te nemen en de volgende dag functioneert alles weer normaal. Dit betekent dat ze goed zijn in hypercommunicatie, niet dat ze slecht zijn in techniek! “Geactiveerde” mensen kunnen met elektromagnetische velden apparaten storen als neveneffect van hypercommunicatie. Cd-spelers of computers kunnen uren worden stopgezet, of vanzelf uit- en aangaan. Wanneer het elektromagnetische veld langzaam oplost doen de apparaten het weer. 

Grazyna Gosar en Franz Bludorf leggen in hun boek “Vernetzte Intelligenz” (netwerk van intelligentie) uit hoe dit werkt. De schrijvers leggen uit dat mensen vroeger, net als in de dierenwereld, waren verbonden met een groepsbewustzijn. Om individu te worden moesten we hypercommunicatie blijkbaar tijdelijk verliezen. 

Nu we min of meer stabiele individuele bewust geworden mensen zijn kunnen we een nieuw groepsbewustzijn vormen. Een groepsbewustzijn waarmee we in contact kunnen treden met alle informatie via ons DNA, zonder dat we geforceerd worden of beïnvloed worden in wat we met deze informatie zullen doen.

We hebben nu bewijs dat we via ons DNA in contact kunnen komen met alle informatie van het netwerk. We kunnen allemaal putten uit deze informatie en we kunnen contact zoeken met iedereen die is verbonden met dit netwerk.

Genezen op afstand, telepathie, op afstand voelen, helderweten, helderzien, heldervoelen etc. kan dus worden verklaard. Soms weten huisdieren wanneer een baasje thuis zal komen. Dit kan gemakkelijk worden verklaard door het concept van groepsbewustzijn en hypercommunicatie. 

Een groepsbewustzijn kan alleen verstandig worden benut wanneer ze bestaat uit bewuste karakteristieke individuen, anders zou er sprake zijn van een primitieve kuddegeest die gemakkelijk te manipuleren is.
 
Hypercommunicatie gebruikt door bewuste individuen uit het groepsbewustzijn kan volgens wetenschappers leiden tot een “goddelijke” kracht. We ontwikkelen en creëren, we veranderen en geven de aarde zelf vorm. De mensheid is collectief bezig zo een groepsbewustzijn te ontwikkelen.

Volgens Fosar en Bludorf zal vijftig procent van de kinderen van deze tijd een probleem gaan vormen zodra ze naar school moeten. Het schoolsysteem stopt iedereen bij elkaar en eist aanpassing aan het systeem en de groep. Maar de individualiteit van de hedendaagse kinderen is zo stevig dat ze weigeren hun specifieke karaktereigenschappen op te geven.  

Tegelijkertijd worden er steeds meer “indigokinderen” geboren. Deze kinderen zijn vaak helderziend. Lees hierover Paul Dong’s China’s Indigo Kinderen of het hoofdstuk uit het boek  “Nutze die taeglichen Wunder" (Benut de dagelijkse wonderen) van Bludorf. Deze kinderen laten zich doorgaans individueel niet manipuleren of beïnvloeden. Ze kunnen misschien wel als groep via het groepsbewustzijn worden beïnvloed.

Het weer wordt sterk beïnvloedt door de resonantie van de Aarde, de zogenaamde Schumann-frequentie. Dezelfde frequentie treedt op in onze hersenen. Wanneer een aantal mensen hun denken synchroniseren, dan is het wetenschappelijk gedacht niet moeilijk om het weer te beïnvloeden. 

Onderzoekers die het groepsbewustzijn bestudeerd hebben spreken over een “Type I” beschaving. Een mensheid die het nieuwe soort groepsbewustzijn heeft ontwikkeld zal geen vervuiling of energieschaarste kennen. Als deze mensheid eensgezind de mentale krachten zou gebruiken zou een complete controle bestaan over de natuurlijke energieën op de planeet. Een theoretische “Type II” beschaving zou alle energieën beheersen van de Melkweg.

Wanneer wereldwijd veel mensen zich focussen op één gebeurtenis (wereldkampioenschap, begrafenis Lady Di, kerstmis) dan gaan generatoren in computers cijfers in een bepaalde volgorde produceren, in plaats van een willekeurige cijferreeks op goed geluk. Een geordend groepsbewustzijn creëert een geordende omgeving!!

DNA blijkt een supergeleider te zijn die werkt op lichaamstemperatuur. Kunstmatige superconductoren werken alleen bij extreem lage temperaturen. Alle superconductoren kunnen licht en dus informatie opslaan.

Er is nog een fenomeen dat DNA verbindt met wormgaten. Normaliter zijn de erg kleine wormgaten onstabiel en kunnen slechts enkele fracties van seconden bestaan. Onder bepaalde omstandigheden kunnen stabiele wormgaten zichzelf tot vacuüm domein omvormen, waarin bijvoorbeeld zwaartekracht transformeert tot elektriciteit. Vacuüm domeinen zijn erg veel energie bevattende stralende ballen van geïoniseerd gas.

Er zijn gebieden in Rusland waar deze stralende ballen veel voorkomen. Ik zag eens zo een bal in de lucht vliegen. Ik dacht bij mezelf, als je een ufo bent, vlieg dan in een driehoek. Plotseling bewogen de ballen zich in een driehoek. Of ze schoten door de lucht als ijshockey pucks.  Ze versnelden enorm terwijl ze door de lucht leken te glijden.

Je blijft met een open mond achter. Ik dacht dat het ufo’s waren, vriendelijke weliswaar, want ze vlogen op mijn verzoek in een driehoek door de lucht. Nu hebben de Russische onderzoekers vastgesteld dat in de gebieden waar deze ballen regelmatig voorkomen, dat ze door bewuste gedachten gestuurd kunnen worden. Omdat vacuüm gebieden dezelfde golflengte verspreiden die in onze hersenen voorkomen reageren ze op onze gedachten.

Wanneer je op de grond zo een vacuüm bal tegenkomt, besef dan dat ze een immense hoeveelheid energie bevatten. Ze zijn in staat om onze genen te veranderen. Spirituele meesters kunnen in diepe meditatie ook van deze lichtballen produceren, of lichtkolommen. Ze kunnen plezierige gevoelens teweegbrengen. Dat hangt af van de kwaliteit en de bron van het vacuüm. Sommige spirituele meesters in diepe meditatie en in hypercommunicatie blijken op een foto in een witte wolk te veranderen. Om het simpel te zeggen, deze fenomenen hebben te maken met zwaartekracht en anti-zwaartekracht, met stabiele wormgaten en hypercommunicatie, met energie buiten ruimte en tijd. Vroeger was mijn overtuigd met een engel te maken te hebben. 

We hebben een grote stap voorwaarts gemaakt in het begrijpen van onze realiteit.

 

Door Grazyna Fosar en Franz Bludorf 

Vertaald door ’t Vertalerscollectief

 

Boek ISBN 3930243237 - Grazyna Fosar & Franz Bludorf, titel “Vernetzte Intelligenz” is alleen in het Duits verkrijgbaar. Meer informatie op www.fosar-bludorf.com.