Kun je dansen?

 

"Elk kanon dat wordt gemaakt, elk oorlogsschip dat wordt gelanceerd, elke raket die wordt afgevuurd, betekent uiteindelijk een diefstal van diegenen die hongerig zijn en niet worden gevoed, diegenen die kou hebben en niet gekleed zijn. "
Dwight D. Eisenhower.

"De mensheid balanceert op de rand van de afgrond, voor ons ligt een nog onbepaalbare weg, achter ons ligt de schil van een tijdperk in verval. We zijn op het kruispunt van ervaring aanbeland. Op dit moment bepalen wij door onze acties en denkprocessen het karakter van ons buitengewone lot.
Het voortbestaan van de mens als een denkende soort en het voortbestaan van alle andere levende dingen op Aarde, is afhankelijk van de genade van de Winden van Verandering. Winden die niet langer rustige waarschuwingen doen aanwaaien maar onheilspellende berichten brengen en ervoor zorgen dat we de snelle veranderingen waarnemen en ons bewust worden van onze bedachte werkelijkheid door zeer vluchtige gebeurtenissen.”
Dr. Robert Ghost Wolf.

We zijn op deze Planeet gekomen op een overgangpunt tussen twee tijdperken. We zijn bezig de donkere eeuwen waar we de afgelopen bijna 6000 jaar door gingen achter ons te laten - door sommigen een Yuga cyclus genoemd – en bewegen ons naar een lichtend tijdperk. Het is deze verandering, waar de Maya kalender, de Hopi indianen en andere inheemse volkeren zich bewust van zijn en waar zo velen zich zorgen over maken omdat de betekenis nog niet gekend wordt.
Het gaat niet over één datum, zoals 21 december 2012 waar de massamedia zich op richten, met zijn kommer en kwel scenario’s. Het zijn de laatste dagen van een cyclus die zijn afronding vindt. Wat we zijn en zien gebeuren, is wat men aanduid als een “Zuiveringsperiode”. Om het botweg te zeggen – het wegwerken van het vuilnis dat we hebben bijeengegaard in de afgelopen 6000 jaar - sinds de tijd van de vroegste Egyptische farao's. De komende maanden die nu voor ons liggen zullen moeilijk en minstens verontrustend zijn nu deze “Zuiveringsperiode” aanbreekt. We zullen inderdaad allemaal sterk moeten zijn in onze vastberadenheid om erdoor te komen. Het zal niet gemakkelijk zijn.

Ik wil dit thema onder de aandacht brengen om te wijzen op de zinloosheid van oorlog en haat in welke vorm dan ook – of het nu in onze boze gedachten tegenover iemand anders zit of in een land dat de wapens opneemt tegen een ander land – want dit soort negativiteit veroorzaakt negativiteit.

Laat ons samen van bovenaf een kijkje nemen op hoe we in het voorbije tijdperk als samenlevingen en culturen over de hele wereld gemanipuleerd zijn geweest, door onze macht weg te geven aan een Patriarchale (mannelijke) heerschappij. Wat helaas ontbreekt is de aanwezigheid van de vrouwelijke energie als evenwicht in onze culturen en samenlevingen. We werden beheerst door wat ik ‘kleine jongetjes’ noem die niet volwassen zijn en nog steeds als pestkoppen in de school ravotten. De gebeurtenissen in de wereld van dit moment van oorlogsdreigingen en olierampen zijn trieste voorbeelden van wat eeuwenlang gebeurde en de wereld verknoeide. Het werk van de pestkoppen.

De toekomst waar we ons naar toe bewegen moet deze onbalans rechtzetten. Het concept van de Aarde als de Goddelijke Moeder of Moeder Godin stond in de vroegste culturen centraal, ver vóór de mannelijke religies die ontstonden in het voorbije tijdperk. De Grieken gaven ons de naam Gaia voor de Aarde – een vrouwelijk woord. Gaia deelt de basis, Ge, met de Aardwetenschappen Geologie en Geografie. Voor de Grieken en andere Ouden stonden wetenschap en theologie niet tegenover elkaar. Het waren verschillende manieren om naar het ene geheel te kijken. Maar helaas werden in het voorbije tijdperk wetenschap en religie van elkaar gescheiden – het materiële versus het etherische, en onze “kleine jongetjes” namen het spel over. De rest is een triest verhaal.

Al het leven – de mens en alle andere levensvormen – komen voorwaar uit de Ene Bron, welke naam je die ook verkiest te geven. Haar boodschap is Liefde en Mededogen. Het moet bij onszelf als individu beginnen om ware werkelijkheid te worden in de wereld om ons heen. Indien we, zoals we ooit hebben gedaan, onszelf toestaan  van elkaar gescheiden te worden door vals mannelijk geïnspireerd “onderwijs” en door deze zielige kleine jongetjes bekend als “regeerders”, liggen de resultaten hiervan, nu duidelijk zichtbaar, voor ons.

Het is tijd voor ons allemaal om wakker te worden en te zien waar we zelf toegelaten hebben dat men ons heen leidt. Genoeg is genoeg! Het is tijd om in te zien dat door samen te werken in gemeenschappen, niet van elkaar gescheiden door hekken of lijnen op een kaart, we misschien, heel misschien, kunnen beginnen vanuit een hoge inspiratie, samen met allen die deel uitmaken van deze wereld, de Dans der Liefde te dansen!

Zoals Teilhard De Chardin schreef - "Op een dag, nadat we de winden, de golven, de getijden en de zwaartekracht hebben overmeesterd, zullen we de energie van de liefde gebruiken. Dan zal de mensheid, voor de tweede keer in de geschiedenis van de wereld het vuur hebben ontdekt.”

Bedankt voor het lezen. Ik heb enkel verwoord wat vele anderen ook aanvoelen en uiten over deze, door de mens gemaakte, grenzen van “afscheiding”.© Michael Brine

Bron:www.missionignition.net/btb

Vertaald door ‘t Vertalercollectief