Disclaimer
  
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van www.wijwordenwakker.org. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.wijwordenwakker.org.  
Via redactie (at) wijwordenwakker.org kunt u eenvoudig contact met ons hierover opnemen.   
  
De op deze website getoonde informatie wordt door www.wijwordenwakker.org met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie  op de site onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Daarbij behoudt www.wijwordenwakker.org  zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Hoewel www.wijwordenwakker.org alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is www.wijwordenwakker.org niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.   
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.wijwordenwakker.org, die geen eigendom zijn van www.wijwordenwakker.org maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van www.wijwordenwakker.org. Hoewel www.wijwordenwakker.org uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door www.wijwordenwakker.org worden onderhouden, wordt afgewezen.
 
Www.wijwordenwakker.org sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.