Copyright  
  
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’) zijn eigendom van of in licentie bij www.wijwordenwakker.org en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site op te slaan, te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van www.wijwordenwakker.org.   
  
Voor hergebruik met bronvermelding van www.wordenwijwakker.org kunt u schriftelijk contact opnemen via redactie (at)wijwordenwakker.org.
Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin u het werk wilt opnemen en waarom, bovendien de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers.   
  
  
Linken   
  
Rechtstreeks linken en verwijzen naar pagina’s van www.wijwordenwakker.org op internet is in beginsel toegestaan. Onze redactie stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld.   
  
  
Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken  
  
Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de Werkgroep Wij Worden Wakker (in print of elektronisch) en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.