Kirlianfotografie van ‘raw foods’

 

Voeding gaat niet alleen over vitaminen en mineralen.
Alles bestaat in wezen uit licht en daarom is het
 van groot belang ook 'lichtvoeding' tot je te nemen.
Deze video laat zien wat dat inhoudt.
Zie ook kirlianfoto's 

Bron:  http://youtu.be/OKYjlj_zQ9w