Gezondheidsraad gaf aan  Minister Ab Klink van de Volksgezondheid onjuist advies aangaande vaccinatie van zwangere vrouwen en jonge kinderen!

 

 

Tijdens een persconferentie in Bosch en Duin maakte Dr.Jannes Koetsier bekend dat de Gezondheidsraad aan minister Ab Klink een verkeerd en onjuist advies heeft gegeven aangaande de vaccinatie van zwangere vrouwen in Nederland. 

 

Zie onderaan het schokkende videobericht.

 

De minister wilde van de Raad een advies over de vaccinatie van zwangere vrouwen met betrekking tot de vaccins met en zonder adjuvans. De gezondheidsraad heeft te kennen gegeven dat het vaccin zonder adjuvans niet geregistreerd is. Dit is echter wel in de EU geregistreerd en diverse EU landen waaronder Duitsland hebben dit vaccin ook gekregen. De gezondheidsraad geeft haar fout toe aan de advocaat die de gezondheidsraad hiervan op de hoogte bracht. De Raad zegt dat er een fout is geslopen in het advies aan de minister. Het is nu echter te laat om nog aan dit vaccin te komen. Dr. Jannes Koetsier deed een poging om het vaccin te bestellen bij de apotheek. Daar kreeg hij te horen dat alleen de overheid dit kon bestellen.

 

De gezondheidsraad is hiermee ver buiten haar boekje gegaan als het gaat om de veiligheid bij vaccinatie van zwangere vrouwen. Zij heeft te kennen gegeven fout te zitten met het advies aan de Minister. Indien het advies wel op de juiste manier was gegeven zouden zwangere vrouwen in Nederland een vaccin hebben gekregen zonder de schadelijke adjuvands.

 

Ook werd bekend tijdens de persconferentie dat Prof.dr. J.G.Koppe, medisch hoogleraar neonatologie aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam (AMC) een brief heeft geschreven aan de gezondheidsraad met betrekking tot de vaccinatie van jonge kinderen en zwangerevrouwen. Zij spreekt in haar brief haar zorg uit over het vaccin en de adjuvans die daarin aanwezig zijn en de gevolgen daarvan op de kinderhersens.

 

Noch de gezondheidsraad, noch de minister hebben op deze brief van Prof. Koppe een reactie gegeven. Zij heeft niets meer vernomen van de Raad.

 

Hieronder een gedeelte van de persconferentie:


Met dank aan: Dimitri.nu