De makers hebben deze video opgedragen aan alle ouders die ten gevolge van vaccinatie kinderen verloren hebben.
Engelstalig, 10 minuten