Antwoorden voor ouders en meisjes van 13 tot 16 jaar
na de oproep voor het HPV-vaccin Cervarix
(humaan papillomavirus typen 16 en 18) 


 
In Nederland wordt per september 2009 via het Rijksvaccinatieprogramma aan alle meisjes van 12 jaar het GlaxoSmithKline HPV-vaccin Cervarix aangeboden.
Voor de meisjes tussen 13 en 16 jaar is er vanaf februari 2009 een ’inhaalcampagne’ van start gegaan. Deze wordt in opdracht van het RIVM uitgevoerd door de regionale GGDen, die deze taak naar eigen inzicht mogen invullen.
Deze drie prikrondes per meisje(maand 0, 1 en 6), met het duurste ’gratis’ vaccin ooit, komen in werkelijkheid ten laste van de belastingbetaler.
 
Zowel in de RIVM-uitnodigingsbrief, ondertekend door prof. dr. R.A. Coutinho, alsook in de folder en op de bijbehorende website wordt het HPV-vaccin ten onrechte een 'inenting tegen baarmoederhalskanker' genoemd.
Deze omschrijving slaat enkele essentiële stappen in de realiteit over: de vaccins zouden immers hoogstens kunnen beschermen tegen een infectie met de humaan papillomavirus (HPV) stammen 16 en 18, de HPVs in het vaccin.Ten eerste gaan de meeste HPV-infecties vanzelf weer over.En ten tweede zijn aan de ontwikkeling van een HPV-infectie tot baarmoederhalskanker aanzienlijke voorwaarden verbonden, zoals genetische- of chromosoomveranderingen (Matthias Dürst, universiteit van Jena).

De brief die de regio-GGDen Nijmegen en Gelre-IJssel verstuurden, spreekt de vaccinkandidaten populair aan met ’meiden’, en eindigt met de belofte dat ’na de derde prikronde onder alle meisjes die zich hebben laten inenten, vijf iPods worden verloot’…
De motivatie voor dit merkwaardige regionale GGD-initiatief: ”Om binnen de campagne voldoende bescherming te realiseren, is het van belang dat de meisjes alle drie de prikken halen. De GGD’en leveren op verschillende manieren inspanning om de meisjes hiertoe te motiveren. Hoe zij hieraan invulling geven, is de keuze van de lokale GGD’en zelf”, aldus Loes Hartman, communicatieadviseur GGD Nederland. Het uitgangspunt hier is kennelijk dat de vaccins veilig zijn.
Feit is, dat de injecties nogal pijnlijk kunnen zijn, hetgeen de aangewezen twee extra toedieningen geen prettig vooruitzicht maakt.

Wat betreft de vragen rond deze HPV-vaccinaties:
Lees – vóór vaccinatie! – de Cervarix productinformatie.
Bekijk (met je ouders) het filmpje HPV-vaccinatie
 
En verder kan ik alleen maar zeggen wat ik, gebaseerd op mijn intensieve research, zou doen als ik een Nederlands meisje was en nu over deze HPV-vaccinatie zou moeten beslissen:
 
IK ZOU IEDERE VACCINATIESPUIT MIJDEN.
EN IK ZOU HÉÉL VER WEG BLIJVEN VAN DEZE HPV-VACCINS.
De volgende punten zijn goed om te weten vóór HPV-vaccinatie:
 
HPV-vaccinatie is losgebarsten in uitgerekend die landen waar baarmoederhalskanker een hekkensluiter is, dankzij uitstrijkjes binnen gestructureerd bevolkingsonderzoek.
 
Let wel: Met èn zonder HPV-vaccins:  deze uitstrijkjes blijven altijd nodig!
 
Het verband tussen een HPV-infectie en baarmoederhalskanker is een aanname.
De vaak herhaalde term ’een noodzakelijke oorzaak’ is geen wetenschappelijk bewijs. Een (HPV-)infectie duidt vooral op een onderliggende verminderde immuunfunctie. Los die op, en het proces naar baarmoederhalskanker stokt.
 
Dr. Elizabeth R. Unger, hoofd van de Papillomavirussectie van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), gaf in een presentatie in 2001 kristalhelder aan: ”Een HPV-infectie is op zich onvoldoende voor de ontwikkeling tot baarmoederhalskanker.” Ergens onderweg is dit in de tekst van Gardasil’s FDA-goedkeuring in 2006 geruisloos veranderd in: ”HPV is de oorzaak van 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker”…
 
In de aankondiging van deze FDA-Gardasilgoedkeuring staat: ”Hoewel de studieperiode niet lang genoeg was voor het zich ontwikkelen tot baarmoederhalskanker, gelooft men dat het voorkómen van deze voorloperlaesies hoogstwaarschijnlijk de preventie van baarmoederhalskanker tot gevolg heeft.”
Het advies van de Gezondheidsraad: ”Het vaccin is zeer effectief tegen de voorstadia van baarmoederhalskanker [de basis voor deze stelling is 'het kritisch bevragen van de producent....' DLR] . Het is zeer aannemelijk dat daarmee baarmoederhalskanker ook wordt voorkomen.” (RIVM, Vaste Prik, HPV-Special, dec.2008(04):4). Aannames of harde wetenschap?
 
Uit onderzoek is bekend dat een HPV-infectie meestal vanzelf weer verdwijnt. Waarom dat bij een heel enkele vrouw (1%) niet gebeurt, is onbekend.
Een verrassende Gardasilstudie-uitkomst is: Meisjes/vrouwen, op het moment van vaccinatie met de HPV-vaccinstammen besmet, hebben maar liefst 44,6% meer kans op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker
Voorafgaand aan de vaccinaties worden ontvangsters niet op aanwezigheid van deze HPV-stammen getest.
 
De HPV-vaccins Gardasil (Merck) en Cervarix (GSK) zijn gebaseerd op genetisch gemanipuleerde virusonderdelen (virus gelijkende partikels, VLPs, virus manteleiwitten).
De Amerikaanse arts dr. Bill Deagle ( meer info, zie ook) zegt over deze nooit eerder in de natuur voorgekomen entiteiten: ”De DNA-inhoud voegt zich in in het gastheer-DNA, en in die zin is het vaccin dus levend. Het maakt genetisch gemodificeerde gastheren [lees: genetisch gemanipuleerde meisjes en vrouwen]. Het is een gencassette met schakelgenen die epigenetisch [vanuit externe omstandigheden] genen kunnen aan- en uitzetten die onvruchtbaarheid teweegbrengen, auto-immuniteit, en kanker met abnormale orgaanontwikkeling.”
 
Ook dr. Rebecca Carley  benadrukt: ”We gaan een enorme toename zien in onvruchtbaarheid en baarmoederhalskanker.”
En: ”Deze HPV-vaccins veranderen de menselijke genetische structuur.”
De vaccins zijn niet op deze kankerverwekkende en genotoxische eigenschappen getest. De HPV-vaccins lijken daarmee gevaarlijker dan een HPV-infectie...
 
Behalve een gevaarlijke hoeveelheid van de zeer giftige stof aluminium [hersengif] bevatten beide HPV-vaccins ook andere substanties die absoluut niet in het menselijk lichaam of de bloedstroom thuishoren. Zoals de vreemde eiwitten, afkomstig van het kweekmedium waarin de virusgelijkende partikels (VLPs, basis van de HPV-vaccins) zichzelf konden samenstellen – bij Gardasil gisteiwitten, bij Cervarix eiwitrestanten van insectencellen. Deze eiwitten kunnen in het lichaam op de korte termijn een anafylactische shock veroorzaken, en op de langere termijn uiteenlopende auto-immuunreacties.

De geheime adjuvansformule (hulpstof) in Cervarix, AS04 (patent EP 1.126.876 B1 tot 8 oktober 2019) is een combinatie van een aluminiumzout en monofosforyllipide A (MPL). In een vaccin toegepast, vertraagt een lipide (olie/vet) de absorptie van de desbetreffende ziekteverwekkende substanties, maar is vooral bedoeld om het immuunsysteem te stimuleren. Olie-adjuvantia zijn echter dusdanig giftig gebleken dat hun gebruik is beperkt tot dieronderzoek. Wetenschappers weten al sinds 1950 dat lipide adjuvantia in vaccins permanente orgaanschade en onomkeerbare auto-immuunziekten kunnen veroorzaken. Zie ook het boek van: Gary Matsumoto, Vaccine A, en zijn website

In alle landen waar al eerder met HPV-vaccinaties werd begonnen, hebben vele, zeer ernstige negatieve effecten plaatsgevonden. Dat geldt zowel voor Gardasil (in Amerika, Australië, en bijvoorbeeld Spanje), als voor Cervarix (Engeland).
Een document van de Food and Drug Administration (FDA, lijkt op ’ons’ RIVM) meldt dat sinds de invoering van het vaccin in Amerika in juni 2006, Gardasil gemiddeld één dode per maand heeft gekost,-naast allerlei andere ernstige gevolgen, waaronder de polioachtige verlammingsziekte Guillain-Barré, een effect  dat ook voorkomt na toediening van andere vaccins.
Controversial HPV Vaccine Causing One Death Per Month: FDA Report. Melding tot januari 2008 van 140 ’serieuze’ negatieve reacties, waaronder 27 ’levensbedreigende’ gevallen, 10 spontane abortussen, en 6 gevallen van de slopende verlammingsziekte Guillain-Barré Syndroom. Meer info.
En overal ter wereld haasten zowel de vaccinproducenten, als de desbetreffende verantwoordelijke medische autoriteiten zich om ieder oorzakelijk verband tussen vaccin en schadelijke gebeurtenis te ontkennen.
 
Het Amerikaanse National Vaccine Information Center (NVIC) heeft de negatieve effecten door Gardasil vergeleken met die van het meningitisvaccin Menactra. Gardasilinjecties leverden 30 maal meer meldingen op, waaronder bijna driemaal meer Eerste Hulp bezoeken (ruim 5.021) , viermaal meer sterfgevallen (29), 7 maal meer gevallen van invaliditeit (261), en ruim driemaal meer rapportages van flauwvallen. (let wel: een kwartier na vaccinatie).
Mede-NVIC-oprichter Barbara Loe Fisher: ”Dankzij dit rapport weten we nu dat er meer reacties en sterfgevallen in verband staan met Gardasil, dan met welk ander vaccin dan ook, gegeven in dezelfde leeftijdsgroep.” Meer info.  
 
Het NVIC startte in februari 2009 de handtekeningenactie voor een petitie die de President en het Congres verzoekt om het instellen van een officieel onderzoek naar de Gardasildoden. Meer info. 
 
In februari 2009 haalde Spanje 76.000 doses Gardasil van de markt nadat twee meisjes in Valencia enkele uren na hun HPV-vaccinatie in de intensive care waren beland. Het vaccineren gaat in alle regio's inmiddels onverminderd voort....
 
HPV-vaccins zijn bedoeld voor een ziekte die zich gedurende 10 tot 35 jaar ontwikkelt. Tijd genoeg dus voor uitstrijkjes! De bescherming die de HPV-vaccins zouden bieden tegen HPV-infectie, houdt hooguit 5,5 jaar aan [de duur van de gedane studies]. Herhalingsinjecties zullen dus nodig zijn – met alle risico’s van dien. Herb Newborg, The Tragic Truth behind the Gardasil Nightmare. Meer info

Wat denk je, word je gezond door het inspuiten van gifstoffen?
 
”Het enige veilige vaccin,
 is het vaccin dat nooit wordt gebruikt.”
Dr. James R. Shannon
december 2003
voormalig directeur van de US National Institutes of Health

stel, je wilt je niet laten vaccineren, en je wilt vrij blijven van baarmoederhalskanker.

Wat kun je doen?
 
Voor alle ziekten geldt: voorkómen is beter dan genezen!
 
Allereerst, laat je niet bang maken door wat fabrikanten en overheidsinstanties roepen.
Hoe harder ze pushen, hoe meer je moet opletten. Als je bang bent, kun je wel meppen en rennen, maar niet helder nadenken. 
 
Dus: maak jezelf met diep ademhalen weer rustig!
Heb respect voor jezelf en voor je lichaam!
Doe niet mee aan wat anderen denken dat ’IN’ of ’CHILL’ is.
Wanneer je van binnen een NEE voelt, handel daar dan naar.

Een betere raadsvrouwe heb je niet. JIJ bent de baas over je lijf! Dat geldt altijd. Oók voor jongens en vaccins!
Een gezond lichaam kan in principe iedere infectie het hoofd bieden.
Hoe minder (vaccin)gifstoffen aan boord, des te gemakkelijker dat is.
 
Eet goede, zuivere voeding:
Kies zoveel mogelijk onbewerkte, herkenbare biologische (!) bestanddelen.
Vermijd alle knutselvoedsel en vloekvoer uit pakjes, flesjes en potten. Wanneer dat niet (helemaal) lukt, lees dan altijd wel het etiket! Alle verpakte ’voedingsmiddelen’ zijn beladen met giftige E-nummers, de gevaarlijkste daarvan zijn aspartaam (E951) en MSG (E621-5). 
 
Weet wat je eet: koop het boekje ”Wat zit er in uw eten?”;
Vermijd lichaamverzurende suikers, koffie en alcohol (kanker is dol op een zuur lijf);
Ontgift je lichaam regelmatig (bijvoorbeeld met spirulina of chlorella) en drink dagelijks veel gevitaliseerd, gefilterd water (kraanwater is goed voor wc en wasmachine); 
Een lichaam met adequate immuunstatus en o.m. voldoende vitamine A en foliumzuur (behoort tot vitamine B complex) biedt geen kans aan HPVs;
En het belangrijkste: uitstrijkjes blijven altijd noodzakelijk...
 
Wat voor de ontvangsters van deze HPV-vaccins de winst zou moeten zijn, is mij met het vorderen van mijn onderzoek steeds minder duidelijk geworden!
In de Telegraaf denkt 62% van de ondervraagden dat het hier om een experiment gaat!
 
Wie nog meer gedetailleerde informatie en literatuurverwijzingen zoekt, verwijs ik naar mijn boek Baarmoederhalskanker. Vanaf 4 april 2009 verkrijgbaar bij de boekhandel.

Désirée L. Rövermedisch research journalist
BAARMOEDERHALSKANKER
HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’
Met een voorwoord van dr. H.C. Moolenburgh
                                                                           
Onthullende feiten over de verzwegen bijwerkingen van de HPV-vaccins
Wanneer je baarmoederhalskanker krijgt, dan is dat afschuwelijk, en zou je willen dat er een snelle en veilige manier bestaat om dit te voorkomen. Maar voordat we jonge meisjes inenten met het humaan papillomavirus (HPV) vaccin is het wel zaak om te weten wat dit voor gevolgen heeft. De producenten van dit vaccin schromen niet om door middel van emotionele chantage jonge meisjes te intimideren via scholen, universiteiten, kranten, televisie en internet. Ook artsen en ministers nemen deze informatie klakkeloos over en zijn onbekend met de werkelijke feiten en verborgen bedoelingen. Vele duizenden internationale meldingen van ’bijwerkingen’ hebben laten zien dat de genetisch gemanipuleerde HPV-vaccins zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen toebrengen. De auteur geeft opzienbarende informatie en onthult de verzwegen kanten.
Weet wát je spuit!
Lees, vóór je spuit. 
Auteur: © Désirée L. Röver
                                                                    
Désirée L. Röver beschikt over een breed historisch overzicht van de westerse patentgeneeskunde. Daarnaast heeft zij via haar wereldwijde contacten met artsen, therapeuten en onderzoekers een gedegen wetenschappelijke onderbouwing verzameld in het fascinerende veld van complementaire en holistische benaderingen van gezondheid.
Naast het schrijven van artikelen geeft zij lezingen en workshops, en treedt zij op als dagvoorzitter van (medische) congressen en openbare debatten.