Bijwerking van vaccins of mishandeling

 

Jannes Koetsier, arts, stuurt in oktober van dit jaar een dringend verzoek om met spoed aandacht te schenken aan een door hem in detail beschreven mogelijk structureel en ernstig gezondheidszorgprobleem (Vaccinbijwerking of kindermishandeling ??), aan de volgende instanties :  Inspectie Gezondheidszorg, Gezondheidsraad, RIVM, Lareb, Nederlandse vereniging kindergeneeskunde. Nederlands Huisarts Genootschap met een kopie aan Medisch Contact.

 Jannes Koetsier

Samenvatting : Analyse van medische dossiers van drie babys met hersen- en netvlies- bloedingen optredend na vaccinatie, maakt ITP (immuun of idiopatische trombocytopenie) t.g.v. vaccinatie of infectie zeer waarschijnlijk als bloedingsoorzaak. Vaccin-geïnduceerd vit-C tekort is een alternatieve verklaring. Ten onrechte wordt in dergelijke gevallen door artsen en instanties eenzijdig gefocust op kindermishandeling.

Het drama voor de ouders van een overleden of hersenbeschadigd kind mag niet onnodig leiden tot een bijkomend justitieel drama wegens onterechte verdenking op kindermishandeling. De vergoeilijking dat de goeden onder de kwaden moeten lijden bij AMK-meldingen is hier tekort door de bocht. Dringende aanbevelingen voor betrokken instanties en collega artsen liggen voor de hand :
1. Gericht informatie verzamelen.
2. Richtlijn-aanpassing om onnodig extra trauma bij ouders te vermijden.

Veel-zeggende reactie van de aangeschreven instanties :
* RIVM, verantwoordelijk voor het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) stuurde uitsluitend een ontvangst bevestiging.
* Het Lareb liet weten dat ITP na vaccinatie inderdaad in zeldzame gevallen kan voorkomen.
* IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) stuurde een berichtje waarin voor vaccinbijwerking naar het Lareb werd verwezen.
* Artsenblad Medisch Contact liet telefonisch weten mijn artikel niet te willen plaatsen of er anderszins aandacht aan te willen besteden. Er zou eerst meer wetenschappelijk onderzoek nodig zijn.
* De NVK (Nederlandse Vereniging van Kinderartsen) liet weten op de hoogte te zijn van het feit dat ITP in zeldzame gevallen na vaccinatie voorkomt, maar ziet geen reden om haar beleid aan te passen.
* Het Nederlands Huisarts Genootschap reageerde in het geheel niet, terwijl zeker oudere huisartsen bekend moeten zijn met zeldzame ernstige problemen na vaccinatie bij tevoren gezonde baby’s.
* De Gezondheidsraad volstond met een automatische ontvangstbevestiging.

EenVandaag besteedde hier afgelopen zaterdag wél uitgebreid aandacht aan. Verdacht worden van het 'Shaken Baby Syndrome', een zware vorm van kindermishandeling, terwijl je ervan overtuigd bent dat je je kind nooit kwaad hebt gedaan: het is het verhaal van Peter en Petula uit Vianen en Jan-Willem en Hilde uit Breda. De verdenking heeft grote gevolgen. Bij een gezin wordt de baby uit huis geplaatst, bij het andere wordt dat ternauwernood voorkomen. De ouders zijn in alle staten en laten het er niet bij zitten. Tijdens hun zoektocht stuiten ze op een arts - Jannes Koetsier - die hen wijst op de mogelijkheden van vaccinatieschade. In EenVandaag het verhaal van de ouderstellen en deze arts. Ook Agnes Kant reageert, directeur van Lareb dat de bijwerkingen van medicijnen bijhoudt. : http://www.eenvandaag.nl/binnenland/48163/onterecht_beschuldigd_van_kindermishandeling_

Website Jannes Koetsier : http://www.degezondepatient.nl/