Hoor de stilte, Hear the silence


Drie opmerkelijke televisiefilms die betrekking hebben op de continu onder vuur staande en verguisde Andrew Wakefield, werden 10 jaar geleden in de ban gedaan, maar zijn nu weer opgedoken en te zien op Youtube.

De dramafilm 'Hear the Silence' werd in 2003 uitgezonden op de Britse televisie en verdween kort daarop...
De serie 'One Angry Man' en 'Heart of Darkness' werden eveneens door de BBC uitgezonden en verdween kort daarop... Toevallig synchroon lopend met de toenmalige beschuldigingen richting Wakefield over zijn 'frauduleuze' bevindingen over het verband tussen vaccins en autisme.

Hear the Silence gaat over een moeder die wanhopig de oorzaak probeert te vinden voor het uitputtende gedrag van haar kind met hulp van haar arts (Andrew Wakefield, vertolkt door acteur Hugh Bonneville, originele engelse versie met hebreeuwse ondertiteling). De twee episodes van de laatste serie gaan met name over het BMR vaccin. De producer, Gordon Newman (één van de meest gerespecteerde Britse dramaturgen), werd 'vriendelijk' verzocht om elke verwijzing naar vaccinatie uit zijn script te verwijderen....

Hear the Silence : http://www.youtube.com/watch?v=MxIDifqXrEI
One Angry Man : http://www.youtube.com/watch?v=Q7_pQUahWrU
Heart of Darkness : http://www.youtube.com/watch?v=cW9zdslTULg

Bron : http://www.ageofautism.com/2013/02/banned-wakefield-films-from-british-tv-emerge-on-youtube-after-nearly-a-decade.html

Wakefield & Co hebben wél gelijk

In het kader van bovenstaand artikel, lijkt het ook interessant de controversiële gebeurtenissen rond Dr. Andrew Wakefield nogmaals onder de aandacht te brengen. Ook hij werd publiekelijk en wereldwijd als fraudeur bestempeld door zijn studies over autisme en vaccins. En nog altijd (met name door gezondheids- en overheidsinstanties) wordt dit feit regelmatig aangehaald en gebruikt als flagrant voorbeeld voor het verspreiden van 'ongebreidelde indianenverhalen' (zelfs het RIVM refereerde hier afgelopen zaterdag nog aan in de krant toen ook hun visie werd gevraagd n.a.v. het interview met Door Frankema).

De Daily Mail schreef op 25 mei 2006 : 'Ter verdediging van de beschuldiging wenst Dr. Wakefield met name te benadrukken, dat andere onderzoekers intussen de door hem verkregen resultaten hebben bevestigd en overgenomen. Volgens Pr. John O'Learly, professor pathologie van het St. James ziekenhuis en het Trinity College van Dublin in Ierland (2001), waren Dr. Stephen Walker en zijn team van de Medische Faculteit van Wake Forest in North Carolina ook al tot dezelfde conclusies gekomen, hetgeen de studie van Wakefield uit 1998 dus wel degelijk bevestigt.'

'What it means is that the study done earlier by Dr Wakefield and published in 1998 is correct. That study didn’t draw any conclusions about specifically what it means to find measles virus in the gut, but the implication is it may be coming from the MMR vaccine. If that’s the case, and this live virus is residing in the gastrointestinal tract of some children, and then they have GI inflammation and other problems, it may be related to the MMR. The Department of Health and some of the media wanted to dismiss our research as insignificant. The excuse was that no one else had the same findings as us. What they didn't say is that no one else had looked.'

Lees verder : http://www.dailymail.co.uk/news/article-388051/Scientists-fear-MMR-link-autism.html 


De brief van dr. Wakefield van 20 augustus 2013 aan de directeur van de Autism Science Foundation :
'Malicious defamation of Dr. Andrew Wakefield by the Autism Science Foundation. Without prejudice' : http://www.ageofautism.com/2013/08/malicious-defamation-of-dr-andrew-wakefield-by-autism-science-foundation-.html#more