Embryo's, de kerk, vaccins en bijsluiters


  

 


Hernieuwde OPROEP tot discussie/debat over het ethisch vraagstuk (en dit dan NIET alleen binnen de kerk)
aangaande het dubieuze en discutabele toepassen van cellijnen van geaborteerde menselijke embryo's
bij de productie van vaccins wereldwijd.

Overzicht van enkele opmerkelijke citaten uit de 'Instructie Dignitas Personae' (2008)
waarin het standpunt van het Vaticaan neergelegd werd: 
 

  • Het experimenteren met menselijke embryo’s vormt “een misdrijf tegen hun waardigheid als menselijke wezens, die evenveel recht hebben op eerbied als kinderen die reeds geboren zijn en als elke andere persoon. Deze vormen van experimenteren zijn altijd een ernstige verstoring van de morele orde”.
  • Het Vaticaan spoort ouders tot voorzichtigheid aan wanneer ze weigeren om hun kinderen te laten vaccineren, omdat die vaccins uit foetussen gewonnen zijn. De Pauselijke Academie voor de Wetenschappen, een van de meest prestigieuze academies van het Vaticaan, onderstreept dat ouders het recht hebben om zulke behandelingen te weigeren.
  • Volgens Mgr. Suaudeau van de Academie schrijft het Vaticaan in het acht pagina’s tellend document ‘Morele overwegingen over vaccins die gewonnen worden uit geaborteerde menselijke foetussen’, dat katholieken vaccinaties kunnen weigeren wanneer die gemaakt zijn uit cellen die afkomstig zijn van geaborteerde foetussen. Katholieken worden in het document ook aangespoord om met de regering samen te werken en druk uit te oefenen voor alternatieve vaccins, waarbij zulke cellen niet gebruikt worden.
  • Dit document is een bruikbaar instrument, waarmee ouders en groeperingen naar plaatselijke verantwoordelijken kunnen stappen om een uitzondering te krijgen voor de vaccinatie van hun kinderen.
  • Iedereen heeft de plicht bekend te maken dat men het hier niet mee eens is en de gezondheidszorg te verzoeken ervoor te zorgen dat andere soorten vaccin beschikbaar komen.


In dit kader lijkt het ook van het grootste belang nog even het begrip "beroepscode" in de gezondheidszorg onder de aandacht te brengen : "een samenhangend geheel van (morele) principes en regels met betrekking tot de doeleinden en waarden van een beroep en de houding en het gedrag hiervoor vereist"

Bronvermelding :
'Instructie Dignitas Personae' : http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081212_sintesi-dignitas-personae_nl.html
'Vaticaan verduidelijkt standpunt over vaccinatie' : http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=56993
Overzicht van vaccins die geproduceerd worden op basis van cellijnen geaborteerde foetussen (ook Europa betreffende) : Aborted Fetal Cell Line Products and Ethical Alternatives (Nov 2012) : http://www.cogforlife.org/vaccineListOrigFormat.pdf en : http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/07/10/this-shocking-fact-is-never-disclosed-on-any-vaccine-informed-consent-form.aspx?e_cid=20110710_SNL_Art_N

Bijsluiters vaccins

Aanvullende informatie RIVM richtlijnen : 'Elke verpakking van een RVP-vaccin bevat een bijsluiter. Daarnaast zijn er scheurblokken met bijsluiters beschikbaar. Op de priklocatie MOET altijd een scheurblok aanwezig zijn om ouders van een bijsluiter te voorzien' : http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Professionals/RVP_vaccins_en_bijwerkingen#A

In de praktijk blijken deze echter volgens getuigenissen (moeders op het Consultatiebureau) zelden of nooit overhandigd te worden (en toch schijnt dit zichtbaar aangekondigd te worden op de prikborden van de priklocaties, dus zou men dit, in principe, kunnen weten en de nodige kritische vragen kunnen stellen)...

Zie ook dit uitgebreide uptodate overzicht bijsluiters : http://www.desireerover.nl/vaccinaties/rvp-vaccins-tabellen-7/

Wat vaccinbijsluiters -tussen de regels- vertellen..! http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/wat-vaccinbijsluiters-tussen-de-regels-vertellen/comment-page-1/#comment-100209


Met dank aan Ellen.
Wil je haar nieuwsbrief ontvangen mail naar: annabelle1946@hotmail.fr