Geen autisme of ADHD bij niet-gevaccineerde kinderen


In dit artikel wordt het mogelijke verband tussen toegediende vaccinaties en het voorkomen van autisme onder de loep genomen.

Wat is autisme?
Autisme komt van het Griekse woord autos, dat 'zelf' betekent. Autos verwijst naar de in zichzelf gekeerde indruk die mensen met autisme soms maken. Met ‘autisme’ wordt meestal de verschillende aandoeningen binnen het autismespectrum bedoelt. Dit zijn o.a. het klassiek autisme, de stoornis van Asperger, en pervasieve en atypische ontwikkelingsstoornissen. Niemand weet wat de oorzaak is van autisme.

Rapporten uit Amerika over autisme en gevaccineerde kinderen doen het ergste vrezen. Sinds de jaren negentig werd thimerosal aan vaccins toegevoegd, een op kwik gebaseerd conserveringsmiddel. Bovendien werd toen het aantal vaccinaties verveelvoudigd.

In het artikel van Robert. F. Kennedy jr., getiteld “Dodelijke immuniteit”, wordt gesproken over de doofpotaffaire betreffende de relatie tussen kwik en autisme.
In juni 2000 kwam een groep topwetenschappers en gezondheidsspecialisten bijeen in het geïsoleerde Simpsonwood, een conferentieoord in Norcross, Georgia. Geheimhouding was geboden. De top van het CDC (Center for Disease Control) en van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie en representanten van alle belangrijke vaccinatieproducenten (GlaxoSmithKline, Merck, Wyeth en Aventis Pasteur) kwamen bijeen.
Er mochten geen verslagen worden gemaakt, er mocht niets over naar buiten komen.

Afgezanten van de Amerikaanse federale autoriteiten en representanten van de industrie kwamen bijeen vanwege de nieuwe studie over vaccinaties bij kinderen. De uitkomst was op zijn zachtst gezegd alarmerend. CDC-epidemioloog Tom Verstraeten analyseerde de grote database van 100.000 kinderen. De thimerosalbevattende vaccinaties leken verantwoordelijk te zijn voor een dramatische toename van autisme en een reeks van neurologische ziekten bij kinderen.

Thimerosal is een bijzonder giftig neurotoxine. Het bevat ‘ethylmercury’. In Rusland is het middel al twintig jaar verboden. Vele studies wijzen uit dat thimerosal accumuleert in de hersenen, hersenbeschadigingen veroorzaakt, waarvoor kleine kinderen extra gevoelig zijn. Alle Scandinavische landen, Oostenrijk, Japan en Groot-Brittanië hebben de stof verboden. Wanneer je thimerosal in een testschaaltje doet, sterft de levende cultuur erin.

“Ik stond perplex”, zei Verstraeten, toen hij de cijfers zag die een verband legden tussen thimerosal en spraakstoornissen, ADHD, hyperactiviteit en autisme.
Sinds 1991, toen het CDC en de FDA drie extra vaccinaties met daarin thimerosal aanraadden voor kinderen, is het aantal gevallen van autisme vervijftienvoudigd. Van 1 op 2500 kinderen naar 1 op 166 kinderen.

Dr. Bill Weil van de Amerikaanse Academie van Kindergeneeskunde vond de resultaten statistisch alarmerend. Maar in plaats van onmiddellijk actie te ondernemen, de giftige vaccins te vernietigen en het publiek te waarschuwen, werd er twee dagen vergaderd over hoe de zaak in de doofpot gehouden moest worden. Door de Freedom of Information Act, de wet die ervoor zorgt dat er openheid in transcripten moet worden gegeven (Simpsonwood transcript, zie autismhelpforyou), is duidelijk dat vele aanwezigen zich zorgen maakten. Ze vroegen zich af wat dit zou betekenen voor de vaccinatie-industrie? De vaccinatieproducenten zouden talloze rechtszaken tegen zich aangespannen krijgen. Ze zouden ter verdediging geen poot hebben om op te staan.


Dr. John Clements, adviseur vaccinaties bij de WHO, verklaarde onder meer dat het beter was geweest wanneer deze studie niet gedaan was.
Dr. Bob Chen, hoofd van de afdeling veiligheid en vaccinaties bij het CDC, was opgelucht dat de informatie van het onderzoek niet naar buiten was gekomen.

Het CDC gaf opdracht tot een nieuw onderzoek, dat de uitkomsten van het vorige onderzoek moest wegwassen.
De thimerosalbevattende injecties die op de plank lagen werden gewoon opgemaakt. Het CDC en de FDA kochten voorraden voor de export naar ontwikkelingslanden op. Het conserveermiddel werd later nog gebruikt in antigriepvaccinaties en tetanusprikken.
De wettenmakers uit Washington hielpen ook: Bill Frist van de Senaat ontving 873.000 dollar van de farmaceutische industrie en zorgde ervoor dat in 4200 gevallen de wettelijke aansprakelijkheid van de producenten werd voorkomen.

Een republikein uit Indiana, Dan Burtan, heeft met zijn comité een rapport opgesteld over autisme en thimerosal. Hij stelt vast dat de epidemie voorkomen had kunnen worden als de FDA niet had zitten slapen toen de data omtrent de gevolgen van thimerosal naar buiten kwamen.

Het verhaal van de nationale gezondheidsinstituten die in een complot zitten met de Grote Farmaceutica om de waarheid te verbergen is een zaak die je rillingen bezorgt. Het is een opsomming van arrogantie, macht en hebzucht ten top.

De farmaceutische industrie was onder andere door Dr. Maurice Hilleman van producent Merck op de hoogte gebracht van de gevaren van thimerosal. Hij stelde Merck en andere fabrikanten voor om vaccinaties te gaan maken zonder het conserveringsmiddel thimerosal. Het probleem was het geld. De toevoeging van thimerosal maakt het mogelijk meerdere doses vaccine in flesjes te doen. Dat is veel goedkoper dan een dosis vaccine in een flesje.

Naarmate de aantallen vaccinaties met thimerosal toenamen, steeg ook het aantal kinderen dat aan autisme leed explosief.
De wetenschappers en artsen konden misschien het potentiële gevaar van thimerosal door de jaren heen over het hoofd zien – na de geheime bijeenkomst in Simpsonwood kon niemand van hen nog onwetendheid veinzen.
Het CDC zorgde ervoor dat het rapport werd overgedragen aan een particuliere organisatie, America’s Health Insurance Plans, zodat het niet meer gebruikt kon worden voor verdere studie. Het CDC gaf het ‘Institue of Medicine’ (IOM) de opdracht tot een nieuw onderzoek, waarbij de relatie tussen autisme en thimerosal moest worden ontkracht. In de verslagen van een vergadering van het IOM staat te lezen dat Kathleen Stratton voorspelt dat de uitkomst van hun onderzoek zou eindigen met de woorden “bewijs was niet adequaat” en “geen link tussen thimerosal en hersenbeschadigingen”.
“Walt wants it”, zei ze, verwijzend naar Dr. Walter Orenstein, directeur van het nationale inentingsprogramma van het CDC.

Uiteindelijk maakt het IOM een rapport op. Conclusie: geen bewezen oorzakelijk verband tussen autisme en thimerosal. Men had niet de grote hoeveelheid rapporten over de toxiciteit van thimerosal als basis genomen, maar de Europese studies, waar kinderen veel kleinere doses van het giftige conserveermiddel binnenkrijgen. De versie van het oorspronkelijke rapport van Tom Verstraeten werd omgewerkt. Zaak gesloten, zei het IOM. Geen verder onderzoek nodig.

Verslaggever Dan Olmsted van United Press International (UPI) heeft zijn eigen onderzoek verricht. Hij deed navraag bij Homefirst Health Services (HHS) in Chicago, de ‘thuis school beweging’ en de Amish uit Pennsylvania.
De duizenden kinderen die door HHS behandeld zijn, hebben met de kinderen van de Amish-gemeenschap en de ‘thuis school beweging’ het volgende gemeen: ze zijn niet gevaccineerd en ze kennen nauwelijks autistische stoornissen.

Dr. Mayer Eisenstein en vijf andere doktoren van HHS hebben in hun praktijk meer dan 30.000 kinderen onder behandeling gehad en bij 15.000 thuisbevallingen geholpen.
Autisme komt bij hen niet voor. Dr. Eisenstein heeft wel enige autistische kinderen in zijn praktijk, maar die waren gevaccineerd voordat de ouders bij zijn praktijk kwamen.

Dr. Eisenstein is schrijver van het boek: Don't Vaccinate Before You Educate! (eerst educatie, dan vaccinatie). Hij is erg kritisch sinds de toevoeging van de vaccinatie tegen Hepatitis B in 1990.

Senator Ken Veenstra uit Iowa is na drie jaar eigen onderzoek overtuigd. Na 1990 – toen steeds meer vaccinaties werden toegevoegd – steeg het aantal kinderen met autisme met 700%. Iowa was de eerste staat die daarom thimerosal verbood in de vaccinaties. Californië volgde. In 32 andere staten wordt de kwestie onderzocht.

Ondertussen wordt thimerosal gebruikt in steroïden en collageeninjecties.
Thimerosal zit ook in antigriepvaccinaties, die aanbevolen worden voor zwangere vrouwen en kinderen van 6 -23 maanden.
Thimerosalbevattende vaccinaties worden geïnjecteerd in miljoenen kinderen van de ontwikkelingslanden. "Mijn mandaat ... is ervoor te zorgen dat 100.000.000 mensen geïmmuniseerd zijn dit jaar, volgend jaar en vele daarop volgende jaren – en dat met thimerosal bevattende vaccinaties”, zei John Clements van de World Health Organization (WHO) in juni 2000 tijdens een conferentie van het CDC.

In China was autisme onbekend. Totdat Amerika thimerosal introduceerde in medicijnen. Nu zijn er volgens rapporten meer dan 1.8 miljoen autisten.

Volgens Mark Blaxill, vice-president van “Safe Minds”, een non-profitorganisatie die zich richt op de kwikvergiftiging in medicijnen, is de schade door kwik veel ernstiger dan vergiftiging door asbest of tabak.


Bronnen:
Homefirstvaccines
Homefirstautism

Homefirstcal-oregon
Whalevaccine
Rensegeneral

Huffingtonpost
't Vertalerscollectief.