Monsanto’s GGO gemuteerde Frankensteins


Monsanto heeft het plan om in America en Canada voor het zaaiseizoen in
2010 een nieuwe genetisch gemanipuleerde maïs met acht abnormale gen-
eigenschappen op de markt te brengen. Momenteel zijn Monsanto’s 
gemuteerde zaden
uitgegroeid tot 90% van de soya oogst en 85% van de
maïs oogst in de Verenigde Staten, en graan is hun volgende slachtoffer.

Waarom is GGO voedsel gevaarlijk
Monsanto GGO (genetisch gemodificeerde organismen) technologie voegt non-voedsel-genen en genen van andere soorten toe, in het DNA van voedsel en wijzigt op die manier de aard van het voedsel zelf. Soms maken deze genen de gewassen toleranter tegen de onkruidverdelger Roundup van Monsanto. En soms veroorzaken de genen, dat het DNA van voedselcellen abnormale giftige proteïnen produceert die handelen als pesticiden.

Het productieproces van GGO zaden vormt ook gezondheidsrisico’s:
• Virale ziekten: tijdens het productieproces worden virale promotor genen gebruikt die uiteindelijk onderdeel worden van de DNA-mix en aldus een risico vormt voor nieuwe vormen van virale ziekten.
• Chronische activatie of onderdrukking van normale genen als onbedoeld neveneffect. Deze veranderen de werkelijke voedingstofstructuur van het voedsel en de functie van de eiwitten in dat voedsel.
• Meerdere willekeurige genetische gevolgen in elke voedselcel die door de gemuteerde genen werd binnengevallen. Omdat elk gen niet alleen maar 1 ding doet en zeer interactief is met andere genen, is de productie van GGO-voedsel niet consistent en onze wetenschappelijke kennis van onderlinge gen afhankelijkheid staat nog maar in de kinderschoenen, dus kan de veiligheid niet gegarandeerd worden.
• GGO mutanten kunnen overstappen naar levende bacteriën in je spijsverteringskanaal (zoals aangetoond in dierenproeven). Dit kan de manier waarop je darmbacteriën zich gedragen nadelig veranderen, zodat ze pesticiden creëren en meer resistent zijn tegen je immuunsysteem en medische behandelingen. Als de GGO mutanten overstappen naar een bestaande infectie in je spijsverteringskanaal dan zou dit je eigen superbug creëren.
• Allergieën en andere ontstekingen: omdat de eiwitten in GGO levensmiddelen structureel anders zijn dan die van normaal voedsel, vergroten ze aanzienlijk het risico op allergieën. Zoals ook mis-metabolisme van het voedsel, de inherente giftigheid van het voedsel, en de residuen van bestrijdingsmiddelen op het voedsel, het risico op allergieën vergroten. Deze en andere vormen van ontstekingen zullen de totale ontstekingslast verhogen en het begin zijn van vele ziekten. Een recente her-evaluatie van gegevens aangeleverd door Monsanto toonde aan dat verschillende soorten GMO maïs aanzienlijke orgaanschade door ontstekingen aanrichtte bij ratten.
• Waarschijnlijk zwangerschapsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij kinderen en autisme.
• Verstoring van het endocriene systeem: De steeds grotere hoeveelheden Roundup-residu dat gespoten wordt op GGO-gewassen en vervolgens wordt gegeten lijdt tot verstoring van het endocriene systeem. Dit is nu bewezen. Tevens toont een recente studie aan dat deze residuen van Roundup zeer interactief zijn met de geslachtshormonen en hun functie aanzienlijk verstoren. Een studie uit 2008 van de Oostenrijkse regering toonde ook aan dat muizen die gedurende meerdere generaties GGO-maïs aten, vruchtbaarheidsproblemen, verzwakte nieren en veranderingen ondergingen in de metabole wegen die zorgen voor ontsteking, cholesterol en eiwit. Hier een link naar het rapport.
• Negatief veranderde bodemkwaliteit: Bodemdieren zoals regenwormen hebben nu GGO-gemuteerde mäis genen opgenomen in hun cellen.

Corrupte FDA brengt het publiek in gevaar
FDA wetenschappers die aanvankelijk bezig waren met de veiligheid van GGO-voedsel, waren zeer bezorgd over onder andere allergieën, gifstoffen, voedselbijwerkingen en nieuwe ziekten. Ze drongen aan op lange-termijn studies maar het FDA management dacht daar anders over en besloot dat GGO-voedsel “wezenlijk gelijkwaardig” was aan normale voeding. In 1992 schreven deze managers in het Federaal Register “Het agentschap is niet op de hoogte van informatie die aangeeft dat voedsel dat verkregen werd door deze nieuwe methoden op eender welke betekenisvolle of uniforme manier verschilt van ander voedsel”. Processen hebben de documenten waarop de FDA wetenschappers hun verontrusting uitten publiek gemaakt en deze zijn allemaal te lezen op de BioIntegrity.Org website. Het is zelfs zo dat het overhaast op de markt brengen van GGO-voedsel ook een ernstige schending van de wetenschappelijke integriteit vormt voor de totale onderzoeksgemeenschap.

De FDA is vandaag de dag een wereldleider in proteïne- technologie: de geavanceerde analyse van de structuur en functie van eiwit. Italiaanse onderzoekers hebben met behulp van deze technologie zonder twijfel bewezen dat GGO-voeding genetisch zo verschilt van normale voeding dat het nooit als wezenlijk gelijkwaardig kan worden beschouwd.

Een van de meest flagrante voorbeelden van vriendjespolitiek is Michael Taylor:
• Hij was een FDA advocaat en kaderassistent bij de FDA commissaris van 1976 tot 1981.
• Hij werkte vervolgens van 1981 tot 1991 bij het advocatenkantoor King and Spaulding als advocaat en lobbyist voor Monsanto. Hij was een groot voorstander voor het omverwerpen van de Delaney Clausule (een wet uit 1958 die een verbod oplegde voor de invoering van bekende carcinogenen in verwerkte voeding). De wet werd gehaat door Monsanto en uiteindelijk vernietigd door Clinton in 1996. Zijn belangrijkste taak in deze periode was het verkrijgen van de registratiegoedkeuring voor Monsanto’s GGO kankerverwekkende rundgroeihormoon (rBGH).
• In 1991 keerde hij terug naar de FDA als Plaatsvervangend Commissaris voor Beleid om zijn inspanningen in de rundgroeihormoon kwestie te vervoltooien. Hij was rechtsreeks verantwoordelijk voor het schrijven van het FDA-beleid inzake “wezenlijke gelijkwaardigheid” en het beleid dat melkproducenten verhinderde consumenten te informeren of hun melk vrij was van het rundgroeihormoon.
• In 1994 verliet hij de FDA en ging als Vice president Publiek Beleid werken voor Monsanto om Monsanto’s lange termijn plannen te verwezelijken.
• Recent werd hij Senior Fellow bij Resources for the Future (RFF) en directeur van de Risk, Resources and Environmental Management Division. In deze rol bouwde hij strategieën hoe Monsanto’s GGO-gewassen in Afrika te krijgen en werkte nauw samen met de Bill and Miranda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation. Hij werkte ook nauw samen met de regering Bush en is de belangrijkste man om een elite agenda af te ronden om GGO-zaad en biotech afhankelijkheid over de hele wereld te verspreiden.
• Momenteel is hij terug bij de FDA in een nieuwe positie die de regering Obama heeft geschapen: Senior Advisor to the Commissioner waar hij voornamelijk werkt aan voedselveiligheidskwesties!

Terwijl Monsanto concurrentiebeperkende afspraken maakt met Dow en hun nieuwe GGO-toxische en gemuteerde maïs op de markt verschijnt met acht genen, zal het geen verrassing zijn dat er geen veiligheidstesten worden gevraagd door de FDA.

Steun normale voeding en verwerp GGO-voeding
Wij kunnen deze ernstige bedreiging voor de menselijke gezondheid veranderen! Koop geen GGO-bevattend voedsel. GGO maïs, soja producten en suikerbieten zijn momenteel gemuteerd en graan zal volgen. Als je niet zeker weet hoe je GGO-voeding en- merken kunt vermijden volg dan het advies op Jeffrey Smith’s GMO-vrije koopgids. Vraag uw politieke vertegenwoordigers om alle GGO-voeding als dusdanig te merken. Dit is niet alleen een politieke kwestie, dit is een kwestie van je persoonlijke gezondheid en de algemene toekomst van voeding.


Bron: Wellness Resources


Samenvatting door: ‘t Vertalerscollectief