Documentaire 'The future of food'. (Engelstalig)Het klinkt misschien als een vreemde titel voor een documentaire, maar de toekomst van ons eten is wel degelijk iets om over na te denken! Het gaat voornamelijk over het fenomeen genetische manipulatie en de media manipulatie die daarmee gepaard gaat om ons beeld erover te verdraaien. Veel mensen (inclusief ik) denken dat het genetisch manipuleren van gewassen productieverhoging met zich meebrengt, en sterker nog, wereldhonger zou kunnen oplossen! Maar het tegendeel is waar. Door de monocultuur die ontstaat op de akkers, is de voedselproductie erg kwetsbaar! Grote multinationals hebben patenten op de gecultiveerde soorten en houden boeren arm (voornamelijk in Amerika) zodat er meer subsidie wordt uitgetrokken. Mr.Bush subsidieert dus multinationals. In Europa gaat het er niet veel beter aan toe, al moet genetisch gemanipuleerde ingrediënten wel gelabeled worden en zijn Europeanen veel meer aware. De documentaire gaat ook in op zaken als de onkunde van mensen over landbouw en de afgetakelde boerengemeenschap die in feite niets meer voorstelt omdat boerderijen veels te ver uit elkaar liggen waardoor de onderlinge band niet meer bestaat. Slechte zaak dus allemaal en in die zin een eye-opener!

Aan de orde komen:

Hoe heeft onze voedingstechnologie zich ontwikkeld en wat zijn de gevolgen?

Van DDT naar kunstmest, grote bedrijven met monoculturen, pesticiden op grote schaal en nieuwe voedingstechnologieën als genetische manipulatie.

Patentering van genetisch gemanipuleerde zaden en genen maakt dat bedrijven als Monsanto legaal alles kunnen opeisen waarin bepaalde genen zich bevinden, hele oogsten en dieren. Ze hebben daarbij de wet aan hun zijde.

Zelfs op onbewerkte zaden is door bedrijven als Monsanto patent aangevraagd. Een vreemde ontwikkeling omdat de natuur bezit wordt van bedrijven. Ze hebben de wet aan hun zijde.