Is genetische manipulatie gerechtvaardigd? 
 

Een aantal onderzoeken op een rijtje gezet.

Over genetische manipulatie, in het vervolg aangeduid als GM, en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van mens, dier en plant, gaat het boek Genetic Roulette, geschreven door Jeffrey M. Smith. Het boek bespreekt een aantal onderzoeken met betrekking tot het eten van GM-voedsel.
Omdat er te weinig gepubliceerde gegevens beschikbaar waren, die de risico’s van het eten van GM-voedsel voor de gezondheid blootleggen, moest er voor dit boek geput worden uit verschillende bronnen, zoals: ongepubliceerde studies, casus-studies, medische verslagen, nieuwsberichten en ooggetuigenverslagen.
Ook hebben de onderzoekers zich gebogen over de wetenschappelijke grondslagen waarop het manipuleren van voedsel wordt gerechtvaardigd en stellen zij de aannames aan de kaak die voor bewijs worden gehouden dat GM een goede zaak zou zijn.
In de loop van de onderzoeksperiode gaven de bronnen steeds meer duidelijkheid. Zij nodigden uit tot verder onderzoek.
De onderzoeken bestonden uit het bepalen en evalueren van zich steeds herhalende ziektepatronen, het vinden van bewijs voor een verband met het eten van GM-voedsel en het analyseren van gezondheidseffecten in samenhang met medische kennis en wetenschappelijke theorieën.

Hieronder volgt een aantal onderzoeken, waarvan de resultaten niet te miskennen zijn.

Onderzoek: GM-aardappelen en ratten
1 Ratten kregen GM-aardappelen (aardappelen die zo bewerkt zijn dat ze hun eigen insecticide maken) te eten.
2 De ratten ontwikkelden de mogelijkheid tot het vormen van kankercellen in de maagstreek. De ontwikkeling van de hersenen, de testikels en de lever werd geremd. Bovendien beschadigde het immuunsysteem en werden de alvleesklier en de darmen vergroot.
3 De oorzaak was niet de insecticide, maar waarschijnlijk het proces van GM.
4 GM-voedsel was niet eerder zo uitgebreid getest.

Onderzoek: GM-katoen (Bt-cotton geheten) en schapen
1. Na de katoenoogst in delen van India graasden schapen voortdurend op velden met Bt-cottonplanten.
2. 4 dorpen rapporteerden dat 25% van de schapen binnen een week stierf.
3. Onderzoek naderhand wees op een vergiftigingsreactie.

Onderzoek: GM-koren (Bt-corn geheten) en koeien
1. 12 koeien stierven bij een boerderij in Hesse in Duitsland nadat ze gevoed waren met voedsel waarin grote hoeveelheden Bt-corn verwerkt was.
2.  Andere koeien in de kudde moesten worden gedood vanwege een mysterieuze ziekte.
3. Syngenta (producent van het Bt-corn) vergoedde een deel van de verliezen, maar nam geen verantwoordelijkheid.
4. Ondanks verzoeken van de boer tot nader onderzoek en openbare protesten tegen het nalaten daarvan werden geen gedetailleerde autopsieverslagen beschikbaar gesteld.

Onderzoek: GM-soja (Roundup Ready soy geheten) en muizen
1. Muizen die GM-soja hadden gegeten, toonden duidelijke veranderingen in de lever.
2. Onregelmatig gevormde celkernen en een toenemend aantal celkernporiën lieten een hoger metabolisme zien en patronen van genen veranderden.
3. De veranderingen waren mogelijk een gevolg van een vergiftiging.
4. De meeste effecten verdwenen toen de GM-soja werd verwijderd uit het voedsel.

Onderzoek activering van het transposon (springende deel van het DNA) in het DNA onder invloed van GM
1. In het DNA van planten bewegen de zogenaamde transposons zich van plaats tot plaats. Deze kunnen tot verandering leiden.
2. Bij GM worden de transposons geactiveerd en ontstaan er veranderingen in het genoom (deel van het DNA).
3. Gemuteerde genen in gewassen zorgen ervoor dat ze worden ingevoegd dichtbij transposons.
4. Deze invoeging zou de expressie van de genen kunnen veranderen.

GM-voedsel en kinderen
1. Kinderen zijn over het algemeen meer ontvankelijk voor vergiftigde stoffen, hebben sneller allergieën en voedingsproblemen.
2. Zij drinken meer melk. Deze kan afkomstig zijn van koeien die behandeld zijn met hormonen.
3. Het ontstaan van ziektes, die resistent zijn tegen antibiotica, heeft grote gevolgen voor kinderen. Zij lopen immers herhaaldelijk infecties op.

Bovenstaande is slechts een greep uit de vele onderzoeken die Smith beschrijft.
Genoeg reden om wakker te zijn en er alles aan te doen de gedachte, dat genetische manipulatie ons ten goede zou komen, uit de wereld te helpen.
‘t Schrijverscollectief