Wetenschappelijke mythe van genetische modificatie en biotechnologie ontkracht


Global Research, 19 mei 2014
De biotechnologische industrie die genetisch gemodificeerde gewassen ontwikkeld probeert regeringen en publiek met verschillende campagnes te beïnvloeden, in de hoop hen te overtuigen dat hun producten alleen maar voordelen zullen bieden. 

Ze zetten zelf instituten op of infiltreren instellingen en leggen prominente politici hun woorden en cijfers in de mond [1]. 

Ze nemen de touwtjes in handen in beleidsvormende besturen en kapen de regelgeving [2,3]. 

Met behulp van de Amerikaanse regering worden bij internationale handelsbesprekingen strategische posities ingenomen; men is vervolgens in staat beleid en onderzoekagenda’s te dicteren, zoals het geval was met de Knowledge Initiative on Agriculture (Kennis-initiatief inzake landbouw) in India en de financiering van landbouwonderzoek [4,5]. 

Ze zetten markt afspraken naar hun hand [6]. 

Kritische wetenschappers worden persoonlijk aangevallen [7,8]. Het hele debat over genetische manipulatie wordt zinloos gevonden en is niet nodig, vinden ze [9]. De biotechnische sector heeft grote financiële middelen en de volledige steun van het US State Department (Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken) [10], de sector is dus enorm machtig. 

Ondanks dat alles, ondanks het geld en de macht, heeft de GMO (GMO staat voor Genetically Modified Organisms: genetisch gemanipuleerde organismen, in het Nederlands GM’s) biotech industrie geen goede week achter de rug. 

Wanneer is goede wetenschap slechte wetenschap en wanneer is slechte wetenschap goede wetenschap? Als de machtige industrie het zegt! 

Gilles Séralini is Frans moleculair bioloog, hij deed in 2012 met zijn team onderzoek naar de veiligheid van GMO’s en het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto. Hij liet ratten twee jaar lang GMO-maïs eten om de gezondheidseffecten daarvan vast te stellen. De ratten ontwikkelden indrukwekkende tumoren. 

Het wetenschappelijk rapport (de ‘NK603’ studie) werd vorig jaar ingetrokken door een prestigieus vakblad [11]. Elsevier, de uitgever van Food and Chemical Toxicology (FCT), heeft aangedrongen bij redacteur A. Wallace Hayes om het recht op wederhoor toe te passen. 

Volgens het Séralini team hanteert de uitgever van FCT twee maten als het gaat om publicaties die de industrie goed uitkomen. Het wetenschappelijk artikel werd teruggetrokken hoewel er noch fraude, noch manipulatie met onderzoeksgegevens werd vastgesteld. In een nieuw gepubliceerd artikel in FCT verklaren andere wetenschappers waarom ze de conclusie van het team van Séralini niet accepteren. Volgens Hayes is er absoluut geen connectie tussen GMO’s en het ontstaan van kanker, hoewel het woord kanker nergens in het rapport van Séralini wordt genoemd. 

De tumoren zijn vaak indirect de oorzaak van sterfte bij de proefratten, vanwege interne bloedingen en vitale organen die in de knel komen te zitten. Het onderzoek gaat volgens de Franse moleculair bioloog vooral over de giftige effecten van gemodificeerd maïs. Die zijn duidelijk vastgesteld in de nieren en levers van de dieren. 

Hayes voert aan dat over de tien ratten van de ‘Sprague-Dawley stam’ niet kon worden gezegd dat het statistisch voldoende bewijs was. Maar FCT heeft twee andere studies gepubliceerd (Hammond & al., 2004 en Zhang & al., 2014) waarin hetzelfde aantal ratten, van dezelfde stam, worden onderzocht en waar niet wordt getwijfeld aan de sterkte van de statistieken, of ​​hun conclusies - dat de geteste GM’s niet veilig zouden zijn getest. 

De studie van Zhang et al uit 2014 gaat over de potentiële toxische effecten van Bt-rijst, rijst die door genetische manipulatie resistent is gemaakt tegen insecten. Zhang maakt gebruik van dezelfde stam en eenzelfde hoeveelheid ratten. Het enige verschil ligt in de eindconclusie: Zhang en collega’s concluderen dat het genetisch gemanipuleerde rijstproduct geen gevaar zal opleveren voor de gezondheid. 

Professor Séralini concludeert dat de beslissing om het artikel rondom zijn wetenschappelijk onderzoek terug te trekken duidt op het meten met dubbele maten van de redacteur. Dat kan alleen liggen aan de druk die de biotechniek en agrochemische industrie legt om GMO’s en Roundup (Monsanto) te accepteren. 

De meest flagrante illustratie hiervan is de benoeming van ex-Monsanto-employé Richard Goodman bij de FCT raad die publicaties moet af en goedkeuren, vlak na de publicatie van de NK603 studie. 

Ook de EFSA (European Food Safety Authority) lijkt partijdig te zijn. In opdracht van bedrijven die de producten op de markt brengen geeft EFSA gunstige adviezen over gevaarlijke producten op basis middelmatige studies. De bevindingen van onafhankelijke wetenschappers die twijfelen over de veiligheid worden van tafel geveegd. 

Genetisch gemodificeerde gewassen en voedingsmiddelen zijn niet veilig en ook niet nodig om de wereld te voeden. 

Op dezelfde dag dat het Séralini team haar persbericht publiceerde over de kwestie (19 mei 2014) werd een ander rapport gepubliceerd over de onveiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen en voedingsmiddelen en het feit dat ze niet nodig zijn. 

De tweede editie van ‘GMO Myths and Truths’, geschreven door genetica onderzoekers Dr John Fagan, Dr Michael Antoniou en researcher Claire Robinson; het onderzoek is kosteloos te downloaden via het duurzaamheidsplatform Earth Open Source [12]. 

John Fagan: 'Het debat over genetische modificatie is nog lang niet af, hoewel voorstanders dat wel beweren. Het bewijs dat genetisch gemodificeerd voedsel en gewassen schade toebrengen aan de gezondheid en het milieu is alleen maar meer gegroeid in de twee jaar sinds we de eerste editie van GMO Myths and Truths schreven. Het goede nieuws is dat GM’s helemaal niet nodig zijn om de wereld te voeden. Het rapport toont aan dat er betere manieren zijn om voor een veilige en duurzame voedselvoorziening te zorgen'. 
 

Belangrijkste conclusies van de tweede editie van ‘GMO Myths and Truths’: 

1) Ontkrachting van de bewering van de pro-genetische modificatie lobby dat 1700 studies bewijzen dat GM’s veilig zijn. Belangrijke wetenschappelijk controverses worden niet behandeld en veel studies concluderen dat er risico’s aan zijn verbonden (pagina 102 van het nieuwe rapport). 

2) Een onderzoek op basis van lange-termijn-studies bij dieren toont zogenaamd aan dat GM voedsel veilig zou zijn, maar blijkt in werkelijkheid bewijzen te leveren voor de risico’s; het onderzoek maakt gebruik van onwetenschappelijke dubbele standaarden en komt tot conclusies die niet door de gegevens worden gerechtvaardigd (p. 161). 

3) Een laboratorium studie naar menselijke cellen toont aan dat zeer lage niveaus van glyfosaat (het belangrijkste chemische ingrediënt in Monsanto’s onkruidverdelger Roundup, waarvoor de meeste GM gewassen immuun zijn gemaakt) in de cel het menselijke hormoon oestrogeen imiteert en de groei van borstkankercellen stimuleert. De hoeveelheid glyfosaat die dit effect heeft ligt onder de toegestane hoeveelheid in drinkwater in Europa en glysofaat-tolerante soja die in Europa wordt geïmporteerd voor dieren en mensen (p. 221). 

4) De studie van Séralini is erg gedetailleerd en veel sterker dan eerder gedane studies die als bewijs dienen voor de acceptatie van GM’s.  De European Food Safety Authority heeft de studie van Séralini moeten afwijzen om de eigen opinie rondom GM’s te beschermen. Wanneer de conclusies van Séralini worden bevestigd heeft dit gevolgen voor de toegestane hoeveelheid  glyfosaat en Roundup (p. 94, 147). 

5) Claims uit een door de EU gesponsorde studie dat GM’s veilig zouden zijn worden niet door bewijzen gestaafd.  Data over dierproeven met GM’s laten juist de risico’s zien (p. 166). 

6) Er wordt gesproken over Europa, dat als continent een “landbouw museum” zou worden omdat er veel afkeer bestaat tegen genetische modificaties van landbouwgewassen. Terwijl de landbouwopbrengst in Europa groter is dan de opbrengst in Amerika en er ook minder pesticiden worden gebruikt. Amerika loopt achter bij Europa wat betreft productiviteit en duurzaamheid (p. 232–233). 

7) Een nieuwe soort GMO, waarbij bepaalde genen weg zijn gehaald, wordt niet goed geïnspecteerd (p. 78). 

8) De ware reden waarom “Golden Rice” niet beschikbaar is heeft niets te maken met de tegenstanders van GM’s. Oorzaken zijn research en ontwikkelingsproblemen (p. 197). Gouden rijst is genetisch gemanipuleerde rijst met bètacaroteen in de korrel. 

9) Conventionele landbouwmethoden blijven de productie van GM’s overtreffen; natuurlijke gewassen leveren een betere oogst, weerstaan ziekte beter, zijn meer voedzaam en beter bestand tegen droogte en andere extreme weersomstandigheden (p. 284, 318-321). 

10) Agro-ecologische landbouwmethoden die vruchtbare grond creëren en zich richten op de kweek van een verscheidenheid aan van nature gezonde en veerkrachtige gewassen is ook een deel van de oplossing (p. 303).


 

Auteur Michael Antoniou: 'Er zijn bewijzen dat Roundup, zelfs bij de lage niveaus die worden toegestaan ​​in ons voedsel en drinkwater, na een tijd kunnen leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, door giftigheid in de lever en nieren. Uit deze gegevens blijkt dat de toegestane niveaus door de regelgevende instanties over de hele wereld twijfelachtig zijn'. 

Schrijfster Claire Robinson: 'De genetische modificatie-industrie is gebouwd op mythen. Wat is hun motivatie achter dit bedrog? Geld. Op GM-gewassen en voedingsmiddelen is gemakkelijk octrooi te vragen en deze octrooien zijn een belangrijk instrument in de wereldwijde versteviging van de zaad-en voedingsindustrie, die in handen zijn van een paar megagrote bedrijven. We moeten allemaal eten, dus de verkoop van gepatenteerd genetisch gemodificeerd zaaigoed en de chemische stoffen waardoor zij groeien is een zeer lucratieve business. De tweede editie van ‘GMO Myths and Truths’ is een goede bron voor mensen, campagnevoerders, beleidsmakers en wetenschappers die zich verzetten tegen de pogingen van de GM-industrie om onze voedselvoorziening te controleren en het wetenschappelijke en publieke debat erover willen stoppen'. 

Het zijn niet alleen de schrijvers van het Rapport NK603 die twijfelen aan de veiligheid van GM gewassen. In december 2013 ondertekenden 300 wetenschappers een verklaring dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de veiligheid van GMO’s (13). 

Dat roept de vraag op: als er geen consensus is…. en als er met dubbele maten wordt gemeten​​, waarom worden wij (en het milieu!) dan als consumenten als proefkonijnen in een groot experiment gebruikt? 

We weten waarom. Het is een agenda die is gebaseerd op bedrog, valse beloften, onbetrouwbaarheid en gebrekkige wetenschap, door een handjevol commerciële ondernemingen dat hun bredere geopolitieke doel ten goede komt: het beheersen van de voedselvoorziening van de hele planeet.

 

Door Colin Todhunter  Copyright © 2014 Global Research

Bron: http://www.globalresearch.ca/monsanto-double-standards-and-the-crumbling-scientific-myths-of-the-gmo-biotech-sector/5382894

 

Noten

1http://www.globalresearch.ca/monsanto-syngenta-and-bayer-cropscience-the-gmo-biotech-sector-cant-win-the-scientific-debate-the-options-are-co-option-deception-and-collusion/5381725

http://rense.com/general33/fd.htm

3 http://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/conflicts_on_the_menu_final_0.pdf

4 http://www.thehindu.com/todays-paper/walmart-and-monsanto-on-indous-agriculture-initiative-board/article3176462.ece

http://dissidentvoice.org/2009/07/monsanto-a-contemporary-east-india-company-and-corporate-knowledge-in-india/

http://www.citizen.org/documents/TAFTA-GMO-factsheet.pdf

http://www.independent.co.uk/environment/smeared-gm-expert-vindicated-737891.html

8 http://www.globalresearch.ca/gmo-researchers-attacked-evidence-denied-and-a-population-at-risk/5305324

http://www.greenmedinfo.com/blog/contamination-and-bio-pollution-criminality-gm-biotech-industry

10 http://www.commondreams.org/headline/2013/05/14-2

11 http://www.gmwatch.org/index.php/news/archive/2013/15184-journal-retraction-of-seralini-study-is-illicit-unscientific-and-unethical

12 http://earthopensource.org/index.php/reports/gmo-myths-and-truths

13 http://www.ensser.org/increasing-public-information/no-scientific-consensus-on-gmo-safety/