FDA belicht genetisch gemodificeerde baby’s in het openbaar

De Food and Drug Administration (FDA) is een Amerikaans agentschap van de overheid, dat de kwaliteit en veiligheid van voedsel, toevoegingen en medicijnen bewaakt, maar ook de behandeling van medische producten, toestellen met elektromagnetische straling en cosmetica controleert.

Het FDA zal op 22 en 23 oktober 2013 voor het eerst een tweedaags publiek evenement organiseren om openlijk over het onderwerp genetisch gemodificeerde baby’s te discussiëren.

Genetici onderscheiden twee soorten cellen. Er zijn kiembaancellen, waaruit de geslachtscellen ontstaan. Een fout in deze cellen, of een verandering hierin, gaat door naar de volgende generatie en via de kiembaancellen daarvan, ook naar de daaropvolgende generaties. Alle overige cellen zijn somatische cellen en vormen de rest van het lichaam. Een fout of wijziging daarin gaat niet over op de kinderen.

Gentherapie bestaat al sinds 1990, maar dat betrof modificatie van niet-erfelijke genen, met somatische cellen. Wijzigingen hadden alleen invloed op het individu zelf, niet op het menselijk genoom en werden dus niet doorgegeven aan volgende generaties.

Het spel veranderde in 2001 toen 30 genetisch gemodificeerde baby's werden geboren. De helft van deze baby's ontwikkelden defecten. Het FDA liet daarna haar  bevoegdheid gelden over het gebruik van menselijke cellen die genetisch materiaal ontvangen, anders dan door de vereniging van geslachtscellen, de sperma- en eicel.

Nu wil het FDA een volgende stap nemen met kiembaan modificaties: bij vrouwen die problemen ondervinden met conceptie worden extra genen van een vrouwelijke donor in hun eicellen ingebracht. De baby’s die hierna worden geboren bevatten het DNA van twéé vrouwen en één man. Dit soort genetische veranderingen veranderen het menselijk genoom. Deze baby’s zullen op hun beurt hun gewijzigde DNA doorgeven aan hun kinderen.

Dit is de eerste keer dat een dergelijke openbare bijeenkomst wordt gehouden door de FDA, meldt het artikel in de  Biopolitical Times. Tijdens de bijeenkomst wordt waarschijnlijk een mitochondriële vervanging techniek besproken, die is ontwikkeld door Shoukhrat Mitalipov van de Oregon Health and Science University.

Deze gentherapie-variant is de bron van veel controverse, want de veranderingen aan het menselijk genoom zijn permanent en de risico’s voor de gezondheid en ontwikkeling zijn niet te overzien.

In 2008 werden alle modificatie therapieën en “verbeteringen” aan menselijke kiembanen verboden in 83% van de dertig landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waaronder de VS en Groot Brittannië, meldt het Centrum voor Genetica en Samenleving (CGS).

De directeur van CGS: Richard Hayes adviseerde in 2008 tijdens een bijeenkomst van het “House Foreign Affairs Committee, comité Terrorisme, Non proliferatie en Handel”:

De meeste mensen staan achter een therapeutische toepassing van klinische genetica, maar ze realiseren zich ook dat bij de manipulatie van erfelijke eigenschappen een grens wordt overschreden. De modificatie van kiembaancellen is bijzonder complex en risicovol. 

Eugenetica willen sinds lang mensen slimmer, gezonder en sterker maken, maar Hayes waarschuwt:

Er is al geopperd om eicelmanipulatie te gebruiken als middel om mensen met betere cognitieve en psychologische gedragskenmerken te creëren. Deze post-humane soort zou moeten bestaan naast de gewone mensen, zonder dat “kruising” tussen beide soorten mogelijk is.

De mitochondriële vervanging techniek werkt als volgt: rondom de kern van de eicel zweven mitochondriën die het reguliere DNA bevatten, geërfd van de moeder. Gezond mitochondriaal DNA van een donor wordt in de eicel van een onvruchtbare vrouw geïnjecteerd.

In juni is in Engeland wetgeving rondom kiembaan modificatie veranderd. Besloten is door te gaan met baby’s die drie ouders zullen hebben. De procedurele regels worden nu opgesteld. Van leden van het Parlement wordt verwacht dat zij in 2014 over de kwestie stemmen.

Paul Knoepfler, celbioloog en anatomie professor aan de Universiteit van Californië merkt op:

Modificaties binnen eicellen kunnen allerlei verwoestende problemen veroorzaken, die zich misschien niet manifesteren totdat de mens is geboren. Dan is het te laat.

De BioPolitcal Times deelt deze mening:

Als het FDA aan de onderzoekers van de “Oregon Health and Science University” het groene licht geeft voor klinische proeven met menselijke eicelmodificatie, dan zal het de eerste wettelijke goedkeuring voor kiembaanmodificatie zij, waar ook ter wereld. Gezien het gebrek aan gegevens over veiligheid, zouden wetenschappers niet moeten experimenteren met het maken van permanente veranderingen in het menselijk genoom.

Net zoals met genetisch gemodificeerde gewassen, kan een gastheer onvoorziene en nadelige gevolgen ontwikkelen en kinderen van deze gastheer zullen deze erven.

Genetisch gemodificeerde voeding wordt in verband gebracht met onvruchtbaarheid en spontane abortussen bij vee.

Genetische modificatie van gewassen hebben een nadelig effect op de belangrijkste bestuivers in de landbouw: bijen, motten en vleermuizen.

Een ander argument tegen eicelmodificatie is dat het zal leiden tot designer baby's en een nieuwe klasse van underdogs - diegenen die zich geen “genetische verbeteringen” kunnen veroorloven.

Nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve hersenwetenschappen raken steeds verder met elkaar verweven. Dit heet NBIC-convergentie (of zoals de Amerikanen zeggen: Newbic). Eugenetici en futuristen als Ray Kurzweil (The Singularity Is Near, 2006) zijn blij met de convergentie van de NBIC velden.

Meer dan 50 beleidsmakers en wetenschappers uit een breed scala van NBIC terreinen kwamen bijeen in 2001 in een door het invloedrijke Amerikaanse National Science Foundation gesponsord symposium over convergerende NBIC technologieën. Zij richtten zich op de belangrijke gebieden van menselijke activiteiten: werken, leren, ouder worden, groepsinteractie en de menselijke evolutie. Consensus werd bereikt: de nationale prioriteit moest de verbetering van het menselijk ras zijn.

De FDA zal met het Office of Cellular Tissue en Gene Therapies Center for Biologics Evaluation & Research ook een gratis webcast van de tweedaagse discussie verzorgen. De bijeenkomst kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden verplaatst naar een andere datum, waarschuwt het FDA.

Bron: activistpost.com/2013/09/fda-to-hold-first-public-hearing-on-gm.html