Genetische modificatie vaak onzichtbaar voor consumenten

 
Koeien, varkens en kippen eten op grote schaal veevoer waar genetisch gemodificeerde gewassen, ofwel GGO's, in zijn verwerkt. Het gaat hierbij voornamelijk om soja, maar ook mais wordt op steeds grotere schaal genetisch gemodificeerd. Alhoewel deze gewassen niet in Nederland worden geproduceerd, komen ze via de achterdeur, als veevoer, ons land binnen. Maar niemand die het ziet. Op het etiket van vlees, melkproducten en eieren hoeft namelijk niet vermeld te worden dat de desbetreffende kip of koe gevoed is met GGO-voer. Er is echter veel tumult rondom de mogelijke risico's voor de gezondheid, maar ook rondom de sociale en ecologische impact van GGO's.
Foodwatch vindt dat consumenten het recht hebben om te weten wat ze eten, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken. Daarom eist foodwatch dan ook verplichte etikettering op dierlijke producten wanneer ze zijn geproduceerd met behulp van GGO-veevoer.
GGO's, of genetische modificatie, wordt ook genetische manipulatie of gentechnologie genoemd. Gentechnologie wordt vaak afgekort tot gentech.
 
Etikettering

Volgens de Europese etiketteringswetgeving moet op de verpakking worden aangeven wanneer een levensmiddel meer dan 0.9 procent GGO's bevat. Dit is alleen van toepassing op producten waarin GGO's als direct ingrediënt zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd maiszetmeel in tomatensaus.
Wanneer GGO's echter indirect in een product terechtkomen, bijvoorbeeld via veevoer, is etikettering niet verplicht. De reden hiervoor is dat het genetisch gemodificeerde bestanddeel niet direct terug te vinden is in het eindproduct.

Keuzevrijheid consument
Hoe een product tot stand is gekomen, is echter wel relevant voor consumenten die een bewuste keuze willen maken in de supermarkt. Zeker 58 procent van alle Europeanen wil géén GGO's in zijn voedsel. Deze groep ondervindt dus een beperking in keuzevrijheid door de ontbrekende informatie over producten die indirect met GGO's zijn geproduceerd.

Waarom willen consumenten geen GGO's?
Onderliggende reden voor consumenten om geen GGO's te willen consumeren is de angst dat GGO's schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. De gezondheidseffecten op lange termijn op mens en dier zijn dan ook nog onvoldoende onderzocht.

Daarnaast ligt er een scala aan sociale en milieuredenen ten grondslag aan deze ontwikkeling. Zo wordt de almaar groeiende teelt van GGO's beheerst door een klein aantal machthebbende zaadleveranciers, zoals Monsanto. De machtspositie van deze spelers heeft grote gevolgen voor de rechten van kleine boeren, die afhankelijk worden van hun zaden en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast worden GGO's in verband gebracht met verlies van biodiversiteit, onder andere door monoculturen. Ook neemt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in veel gevallen niet af, maar juist toe.

Voor wie geen bijdrage wenst te leveren aan bovenstaande problematiek, is transparantie over het gebruik van GGO's heel relevant. En dit geldt voor zowel direct gebruik, zoals bijvoorbeeld GGO rijst, als voor indirect gebruik, zoals GGO's in veevoer. Alleen dan kunnen consumenten een bewuste keuze maken.

Deel van een artikel door Foodwatch, 23 januari 2013 https://www.foodwatch.nl/laatste_nieuws/nieuwsberichten/genetische_
modificatie_vaak_onzichtbaar_voor_consumenten/index_nl.html

Bronnen:
Als er genetisch gemodificeerde stoffen in het voedsel zitten, staat dit op het etiket, lees meer:
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/genetische-modificatie.aspx
Maar bij diervoeding is dit niet duidelijk:http://www.foodwatch.org/de/informieren/gentechnik/mehr-zum-thema/die-kennzeichnungsluecke/
Taskforce duurzame soja:
http://www.taskforceduurzamesoja.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=
ISAAA Brief 43-2011: Executive Summary , Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2011: http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/43/executivesummary/default.asp
Betreffende de traceerbaarheid GMO in voedsel:
https://www.foodwatch.nl/foodwatch-nl/content/e38086/e38783/e45183/e45198/Verordening(EG)nr.1830.2003_nl.pdf
Levensmiddelen GGO’s in diervoedeing:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/l21154_nl.htm
Factsheet voedsel en warenautoriteit:
https://www.foodwatch.nl/foodwatch-nl/content/e38086/e38783/e45183/e45195/VWA-factsheetGGO_nl.pdf