Waarom zouden we de farma-business vertrouwen?Langzamerhand wordt steeds duidelijker dat de farma-business de randen van de regels opzoekt en veel lobbywerk doet om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun medicijnen gebruiken. Op zich logisch voor bedrijven die winst moeten maken. Maar wel goed om te weten. Alle beweringen over het nut van veel medicijnen, waaronder ook vaccins uiteraard, moeten we uiterst kritisch bezien. Niet medicamenteuze behandelings-preventie-methoden worden  buiten beeld gelaten en zelden of nooit onderzocht.

Voorbeelden van farma-invloed op artsen, overheid en patiënten:
- Psychiaters hebben soms relaties met bijvoorbeeld de fabrikant van Ritalin dat wordt voorgeschreven aan ADHD kinderen. Daar ligt mogelijk ook een verklaring voor de ADHD-epidemie. Steeds meer vormen van onrustig gedrag krijgen van deze psychiaters het etiket ADHD hetgeen vervolgens suggereert dat de oorzaak van allerlei moeilijk gedrag in de hersenen ligt en derhalve met pillen bestreden moet worden. Onderscheid tussen ADHD met fysieke hersenschade, zoals bij vaccinatie-complicatie en gedragsproblemen door andere oorzaken is niet eenvoudig en krijgt van de industrie weinig aandacht. Ondertussen zijn de medicijn-bijwerkingen op lange termijn niet eens duidelijk en natuurlijk wordt er geen geld gebruikt voor onderzoek naar oorzaken van hersenschade zoals vaccinatie en naar andere behandelingsmogelijkheden zonder hun medicijn.

Artsen die de minister adviseerden over (on)nut van de vaccinatie van alle meisjes van 12 jaar tegen baarmoederhalskanker bleken betaald te zijn door de farmaceutische industrie. Dus het advies was positief voor de fabrikant van dit vaccin en de minister ging dit vaccin opnemen in het rijks- vaccinatieprogramma. Ik schreef al eerder dat het vermijden van één geval van baarmoederhalskanker met dit vaccin circa 300.000 euro kost. Ook hier zijn mogelijke bijwerkingen niet duidelijk. Voorlichting aan jongelui over welk gedrag het risico vermindert, zou meer voor de hand liggen. Jongens moeten hun eikels dagelijks wassen. Hoe meer verschillende partners hoe groter het risico. Condoomgebruik behoedt niet alleen voor geslachtsziektes maar vermindert ook het risico op baarmoederhalskanker.

Veel patiëntenverenigingen leven hoofdzakelijk van geld van de farmaceutische industrie. De Europese afdeling van de internationale diabetes federatie IDFontving in 2007 vier miljoen dat is 80 procent van hun totale inkomsten van de industrie. De Europese coalitie van kankerpatiënten ECPC kreeg in 2007 340.000 euro en dat was 95 procent van hun inkomsten. Deze bedragen zijn niet altijd terug te vinden op de websites van deze clubs. Voor bijeenkomsten van vertegenwoordigers van deze clubs met de industrie geldt soms een geheimhoudingsverplichting.
Augustus 2009,
©Jannes Koetsier, arts, degezondepatient.nl