Ritalin kan kinderen psychotisch maken

en

FDA waarschuwt: ADHD medicijnen kunnen psychose veroorzaken


‘Ritalin kan kinderen psychotisch maken. Artsen moeten kinderen met adhd geen Ritalin en Concerta voorschrijven,' zegt de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck van het Psychiatrisch Centrum St. Amandus in Beernem. Hij voert een kruistocht tegen adhd-medicijnen. In 2007 verscheen zijn boek ‘ADHD-medicatie, Medische megablunder’ in Nederland.

Een vraaggesprek met Fernand Haesbrouck

Wat is de megablunder?

‘Per jaar krijgen duizenden adhd-kinderen Ritalin en Concerta voorgeschreven. De actieve stof hiervan is methylfenidaat, dat scheikundig gezien een amfetamineachtig product is. Bij langdurig gebruik kan het kinderen psychotisch maken. Veel kinderen die tenminste anderhalf jaar Ritalin gebruiken, slikken daarnaast ook antipsychotica. Medici denken dat hun psychotische klachten een symptoom zijn van de aandoening adhd. Onzin, ze zijn een bijwerking van de medicijnen.’

Hoe komt u daarbij?
‘Het is bekend, maar “never underestimate the power of denial”. De Belgische farmaceut Paul Janssen testte het antispychoticum Haldol vijftig jaar geleden op ratten. Voordat hij het middel toediende, spoot hij de beestjes in met amfetaminen, zodat ze psychotisch werden. Meer recent: de Amerikaanse Food and Drug Administration erkende in februari 2007 dat methylfenidaat een psychotische werking heeft en dat het bij langdurig gebruik zelfs dodelijk kan zijn. Ook uit eigen ervaring weet ik dat de stof psychoses kan opwekken. In mijn ziekenhuis loop ik geregeld professionele psychotische wielrenners tegen het lijf. De doping - ook een amfetamineachtig product - die we hun verbieden, schrijven we onze kinderen steeds vaker voor. De laatste vier jaar is het aantal opnamen van verslaafde, psychotische methylfenidaatpatiënten in Belgische ziekenhuizen verzesvoudigd. Nederland is gewaarschuwd.’

Toch wijst onderzoek uit dat die middelen werken.
‘Op korte termijn. Over de werkingsmechanisme van de stof methylfenidaat is weinig bekend, de heilzame effecten zijn evidence based. Mensen verbazen zich over de paradoxale werking van Ritalin en Concerta: hoewel het oppeppers zijn, worden adhd-kinderen er rustig van. De verklaring is dat ze de aanmaak van adrenaline verhogen. De kinderen worden echter niet kalmer, het verscherpt hun focus. Ze lijken misschien handelbaar en presteren beter, maar hun hoofd rammelt als nooit tevoren. Langdurig gebruik leidt niet zelden tot uitspattingen van agressie. Maradonna voetbalde aanvankelijk beter met dope, maar zijn carrière kende een voortijdig einde. Ook hij kreeg last van psychosen.’

Zijn medici dan zo naïef?
‘De farmacie schoof de medicijnen ooit naar voren als het wondermiddel. Dat wilde iedereen graag geloven en nu staart men zich blind. Volgens het boek Psychiaters te koop? van de auteurs Vandereycken en Van Deth worden maar liefst 58 van de 64 leerstoelen op de medische faculteit in Leuven gefinancierd door de farmaceutische industrie. Welke mythen worden daar in stand gehouden, vraag je je dan af.’

Wat is het alternatief?
‘Adhd is een ziekte van deze tijd. Geen arts kan vertellen wat er fysiologisch aan adhd-kinderen mankeert. Concentratie kun je leren. Een gebrekkige opvoeding compenseer je niet met een pil. In Amerika deed men ooit een experiment met sportkampen voor adhd-kinderen. Na een intensieve sportweek had geen kind meer last van klachten. Maar als je het over discipline hebt, noemen ze je in België een fascist. Nu maken we onze kinderen verslaafd aan - gelegaliseerde - harddrugs, om vervolgens hun zenuwstelsel uit te hollen met antipsychotica.’ (JH) 

Voor meer informatie over het boek ADHD-medicatie: medische megablunder.
Zie ook: American Food and Drug Administration, Medication Guide Ritalin (10 mei 2007)
Zie ook: American Food and Drug Administratrion, Medication Guide Concerta (10 mei 2007)

© Psy 22-05-2007
Afkomstig van StichtingTimeOut NL, de Vrije Encyclopedie.  
 

FDA waarschuwt: ADHD medicijnen kunnen psychose veroorzaken

Datum: 26 januari 2009,
In sommige gevallen kunnen medicijnen die worden voorgeschreven bij aandachtstekort (ADHD) bij kinderen leiden tot hallucinaties en een psychose. Ook wanneer ze genomen worden volgens de voorschriften. Dit laat de Amerikaanse overheid weten.
 
Inname van ADHD-medicijnen kan leiden tot psychose en manie. In sommige gevallen kregen kinderen waanbeelden van wormen, insecten of slangen die op hen kropen.
 
Tot deze conclusie komen onderzoekers van het U.S. Food and Drugs Administration (FDA) na het bestuderen van data van 49 voorgaande klinische onderzoeken, uitgevoerd door de medicijnfabrikanten zelf. (zie ook Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim) Sommige van de onderzochte medicijnen zijn ook in Nederland verkrijgbaar, zoals Ritalin en Concerta.
 
Psychiaters moeten ouders inlichten
 
Hoewel deze bijwerkingen vrij zeldzaam zijn, vindt het FDA dat deze effecten goed moeten worden besproken met de ouders van de patiëntjes. In de Verenigde Staten gebruiken miljoenen kinderen deze medicijnen en het is belangrijk dat ouders niet schrikken van zulke effecten. Zo gauw de medicatie stopt, verdwijnen ook de bijwerkingen, aldus een arts van het New York University Child Study Center.
 
Uit eerdere onderzoeken (1, 2, 3) is gebleken dat ADHD medicijnen de groei van kinderen remmen waardoor tevens de hersenen van het kind zich minder goed kunnen ontwikkelen. Psychiaters wisten dit al heel lang maar hebben de informatie gebruikt om ouders te laten denken dat de ADHD ziekte de groei van het kind beperkte en dat medicijnen de enige behandeling waren voor de ziekte. Ook nu nog bagetalliseren ze de risico’s zoals onlangs maar weer eens bleek uit het betoog van psychiater Geurt van de Glind.
 
Nu een uitgebreide studie heeft aangetoond dat het de ADHD medicijnen zijn die de kinderen in hun groei beperken en voor problemen zorgen in de hersenen die tot psychose en erger kunnen leiden, kunnen psychiaters er niet meer onderuit. Maar ze lijken zich bewust stil te houden en te profiteren van de mensen die het niet nog weten en die nog steeds geloven in de oude leugens.
 
Complot theorie of niet. Is het toeval dat ADHD medicijnen psychotisch maken en dat veel ADHD kinderen om die reden moeten worden gecorigeerd met antipsychotica, een middel dat voor veranderingen in de hersenen zorgt die het kind biologisch gevoeliger maakt om een psychose te krijgen en tevens de gevolgen onderdrukt zodat het nooit meer zonder antipsychotica kan?
 
Antipsychotica veroorzaken een atrofie van de hersenschors en vergroting van de basale ganglia. Het blokkeert dopamine D2 receptoren in de hersenen en in een reactie daarop maken de hersenen de receptoren gevoeliger zodat iemand wanneer hij of zij probeert te stoppen met het nemen van de antipsychotische medicijnen zoals Risperdal, Seroquel of Zyprexa, een heftige psychose krijgt.
 
Is het toeval? Is het toeval dat psychiaters in de media haat aanwakkeren tegen ADHD kinderen en mensen laten geloven dat ADHD kinderen de oorzaak zijn van alle problemen in de maatschappij? Dat ADHD kinderen sneller junk worden, dat ADHD kinderen sneller werkloos zijn, dat ADHD kinderen sneller crimineel worden, dat ADHD kinderen sneller roken en minder goed kunnen stoppen… Dat heet stigmatiseren, en zorgt er voor dat mensen onbewust ADHD kinderen als oorzaak voor problemen gaan zien. En de psychiaters weten ouders al te vertellen dat het kind de gestigmatiseerde ’ziekte’ heeft als het 4 jaar oud is op basis van een vragenlijst. Is het toeval dat er een ADHD epidemie is?
 
Is het toeval dat antidepressiva de cognitieve vaardigheden belemmeren en mannen onvruchtbaar maken? Is het toeval dat het emoties afvlakt en mensen verslaafd maakt? Is het toeval dat er steeds meer mensen antidepressiva gebruiken in Nederland (1 miljoen Nederlanders, en het worden er steeds meer) als het principe an sich waarin mensen bang worden voor een niet meetbare ziekte die iedereen kan hebben omdat het niet te meten is, als oorzaak voor ongeluk/depressieve gevoelens in het leven, mensen verslaafd maakt aan medicijnen? Is het toeval dat psychiaters proberen om ADHD kinderen met prozac te behandelen vermomd in een andere verpakking onder de naam Strattera? Terwijl antidepressiva verboden zijn voor kinderen in Nederland omdat antidepressiva volgens de statistieken in meer zelfmoorden resulteren? (zie deze reportage over kinderen & antidepressiva)
 
Wat willen psychiaters eigenlijk?
 
Bron: GezondheidsNet