De rechter en het kind, over ritalin gesprokenHet begon op 1 mei 2011 : “Geen Ritalin voor dochter” 
De rechtbank te Breda heeft aan een moeder de toestemming geweigerd haar zesjarige dochter het medicijn Ritalin toe te dienen. Ritalin wordt voorgeschreven in geval van adhd. Alhoewel de ziekte niet onomstotelijk werd gediagnostiseerd vroeg de vrouw in kort geding toch om deze toestemming omdat haar ex-echtgenoot en vader van het kind nadrukkelijk weigerde met het gebruik van Ritalin in te stemmen. De advocate van de man, mr. Lucy Habets: “Ritalin wordt ook wel ‘Kiddy’s cocaïne’ genoemd. 

Er zijn vele studies waaruit blijkt dat er grote vraagtekens te plaatsen zijn bij het gebruik ervan, met name vanwege de bijwerkingen op lange termijn. De studies zijn van dien aard dat er in ieder geval grote terughoudendheid op zijn plaats is bij het voorschrijven ervan. ‘Kinderen maken of breken’, dat lijkt de keuze voor Ritalin”, aldus de advocaat. 

De voorzieningsrechter laat zich niet uit over de vraag wie van de ouders, die beiden belast zijn met het ouderlijk gezag, het recht heeft te bepalen welk medicijn aan hun kind kan worden gegeven. Mr. Habets: “Voor de vader is duidelijk dat hij niet zonder meer buitenspel gezet kan worden. Het belang van het kind dient voorop te staan”. 

Lees meer: http://www.mulders-advocaten.nl/public/

Het eindigde op 26 juni 2014: Na hoger beroep van de moeder en vervolgens van de vader heeft de rechter nu in al zijn wijsheid rechtgesproken.... de moeder is in het gelijk gesteld.


 Prille junkies

Naar schatting krijgen meer dan 10.000 Amerikaanse peuters van twee en drie jaar medicatie tegen ADHD. Dat blijkt uit statistieken die de Centers for Disease Control and Prevention hebben vrijgegeven. Het gebruik van medicatie op die leeftijd wordt ten zeerste afgeraden door kinderartsen, waaronder die van het Carter Center van Atlanta.

De cijfers zijn schrijnend, want de American Academy of Pediatrics heeft zelfs geen richtlijnen opgesteld om ADHD te diagnosticeren bij die leeftijdsklasse. Kinderen op die leeftijd zijn nu eenmaal uitzonderlijk actief. Anita Zervigon van het Carter Center is absoluut gechoqueerd door de cijfers: 'ADHD-medicatie op die leeftijd zou niet mogen voorgeschreven worden. Artsen tasten hier gewoon in het duister: moest er iets gebeuren met het kind, dan kunnen die artsen een medische fout aangewreven worden.'

In de VS zou 5 tot 11 % van kinderen van 4 tot 17 jaar ADHD hebben. Het merendeel krijgt medicatie zoals methylfenidaat en amfetaminen, ondanks de risico's zoals groeivertraging, slapeloosheid en hallucinaties. Zelfs methylfenidaat is niet goedgekeurd voor kinderen jonger dan zes, maar sommige verenigingen laten het in bepaalde gevallen wel toe.

Niet-farmacologische behandelingen worden vaak vergeten. Ouders die hulp zoeken, krijgen al te gemakkelijk een substantie mee die de gezondheid en ontwikkeling van het kind in gevaar brengt. 

Een gemakkelijkheidsoplossing voor zowel de ouders als voor de behandelende arts. Al beweren sommige experts dat methylfenidaat slechts in een uitzonderlijk geval te verantwoorden is.

Lees meer: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/865 

Ook de Gezondheidsraad maakt zich plots grote zorgen. 'De afgelopen jaren is het gebruik van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen en jongeren verviervoudigd. Ook blijkt een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-achtige problemen in het hulpcircuit terecht te komen. Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken belangrijke oorzaken van de sterk gegroeide hulpvraag. Hiermee is niet vastgesteld of er sprake is van overbehandeling. Daarvoor is onvoldoende bekend over gepaste zorg. 

Hoe dan ook moet veel meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van jongeren het hoofd te bieden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in twee vandaag uitgebrachte adviezen aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, getiteld ‘ADHD: medicatie en maatschappij’ en ‘Participatie van jongeren met psychische problemen’. 

Lees meer: http://www.gezondheidsraad.nl meer-medicatie-adhd-baart-zorgen 

 Wanneer je de wekelijkse Aleph met gezondheidsnieuws wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr  

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of ophttp://alephinformeert.blogspot.fr