Fatale EU-richtlijn voor hartpatiënten 

 

Een alarmerend artikel over de fatale gevolgen van de wetenschappelijke fraude van de Nederlandse internist Don Poldermans werd in allerijl van de website van het European Heart Journal verwijderd, schreef De Volkskrant op 22 januari. Twee vooraanstaande Britse cardiologen concludeerden in het ingetrokken artikel dat die fraude de afgelopen 5 jaar in heel Europa aan 800.000 hartpatiënten het leven heeft gekost. Alleen al in Groot-Brittannië zouden door toepassing van de richtlijn tienduizend patiënten onnodig zijn overleden. 

De sterfgevallen zijn volgens de schrijvers van dit artikel het gevolg van toepassing van een foutieve Europese richtlijn over het gebruik van bètablokkers bij operaties. Die medicijnen vertragen de hartslag en het idee was dat ze de kans op fatale complicaties verlagen omdat het hart meer stress aankan. Sinds 2009 worden deze middelen in ziekenhuizen in heel Europa

standaard voorgeschreven. 

De Hartstichting meldt intussen dat de Europese Richtlijn in september 2014 (??) op dit punt zal worden aangepast : https://www.hartstichting.nl/actualiteiten/gebruik-van-betablokkers-bij-een-operatie

 

 

Met dank aan Ellen

Andere afleveringen van Aleph zijn te bekijken op de site http://www.gezondverstandavonden.nl of http://alephinformeert.blogspot.fr/
Wanneer je de wekelijkse Aleph wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr