ADHD medicijnen remmen groei van kinderen


Nieuw onderzoek gepubliceerd in de augustus 2007 editie van de Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry toont aan dat Ritalin, het amfetamine medicijn dat gebruikt wordt om de psychiatrische stoornis Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) te behandelen, de groei van kinderen remt. Na 3 jaar gebruik zijn kinderen korter en gemiddeld 2 kilo lichter dan hun leeftijdsgenootjes.

Psychiaters hebben geprobeerd om de groeibeperking die de medicijnen veroorzaken af te doen als onderdeel van de psychiatrische ziekte. Onderzoek uitgevoerd door verschillende psychiaters die werkzaam waren voor de National Institutes of Health hebben vaker bewijs gevonden dat ADHD medicijnen de groei van kinderen remmen. Echter, ze hebben nooit de conclusie getrokken dat ADHD medicijnen lange termijn groei risico’s veroorzaken (de psychiaters hebben vaak nauwe banden met de farmaceutische industrie).

Psychiaters hebben dus opzettelijk de risico’s van ADHD medicijnen verzwegen en de bijwerkingen van de medicijnen gebruikt om ouders gemakkelijker in een ziekte te laten geloven zodat de behandeling met medicijnen kon worden voortgezet. De psychiaters richten zich op het behandelen van een ziekte in de hersenen die, in werkelijkheid, is bedacht door de farmaceutisch gefinancierde psychiatrische industrie als een manier om meer medicijnen aan meer kinderen te kunnen verkopen.

In de media proberen psychiaters mensen bang te maken voor ADHD door het stigma aan te wakkeren dat ADHD kinderen voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke problemen. ADHD kinderen zijn sneller junk, ADHD kinderen zijn sneller werkloos, ADHD kinderen zijn sneller crimineel, ADHD kinderen roken sneller en kunnen moeilijker stoppen, kopt het in alle kranten.

Met de (onbewuste) afkeer tegen ADHD gediagnosticeerde mensen die door de stigmatisatie ontstaat kunnen psychiaters gemakkelijker potentieel schadelijke behandelingen met medicijnen afdwingen met het oog op de mogelijke negatieve gevolgen van de gestigmatiseerde ziekte.

Lange termijn risico’s
Deze nieuwe studie naar de gevolgen van ADHD medicijn gebruik beantwoord niet de vraag of de kinderen na het stoppen met de medicijnen hun oorspronkelijke groei hervatten en de groeiachterstand zullen kunnen inhalen. Het is mogelijk dat de medicijnen de groei onherstelbaar remmen. Het doet je afvragen of een medicijn die de groei van het lichaam remt misschien ook de ontwikkeling van hersencellen en het zenuwstelsel remt, waardoor de kinderen intellectueel minder goed kunnen presteren als oorspronkelijk het geval zou zijn geweest.

Een antwoord op die vragen is er niet, maar het is aannemelijker en veiliger te vermoeden dat het risico wel aanwezig is dan de psychiaters te volgen en de risico’s te bagetalliseren.

In de afgelopen jaren hebben psychiaters geprobeerd hun eer te redden en mensen wijs te maken dat niet ADHD medicijnen de groei remmen, maar dat de ADHD ziekte de oorzaak is. Ze hebben dat met een stalen gezicht durven claimen en laten mensen zelfs denken dat ADHD medicijnen de enige oplossing zijn om de groeibeperking te behandelen.

Deze soort ‘gestoorde’ circulaire logica van psychiaters is een typisch onderdeel van de praktijk van de psychiatrie welke je vaker tegen komt. 40% van alle schizofreniepatiënten herstelt volledig binnen 2 jaar zonder behandeling, maar met medicijnen kan 95% nooit meer herstellen. (zie madinamerica) Psychiaters claimen dat schizofrenie een ongeneeslijke ziekte is, terwijl ze het zelf ongeneeslijk maken met antipsychotica.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid ingegrepen en heeft psychiaters verboden om kinderen nog langer te behandelen met ADHD medicijnen. De eerstelijns behandeling bestaat nu uit opvoedcursussen voor ouders, welke veel effectiever blijken te werken dan de medicijnen.

Als ouder dien je je te af te vragen: hoe objectief is deze diagnose? Heeft mijn kind werkelijk een hersenziekte? En zo ja, hoe weet men dat? Is een vragenlijst wel voldoende om een hersenziekte te kunnen diagnosticeren?
Bron: WebMD (mirror)


Met dank aan: Zielenknijper.nl
Door Arjan, november 2008.