Nieuwsbrief over de Codex Alimentarius


Het was geen eenvoudige klus om deze nieuwsbrief samen te stellen. Uit de vele reacties op onze vorige nieuwsbrief en de RADAR-uitzending van 19 mei jl. over de Codex Alimentarius bleek dat de meningen sterk uiteenlopen. Bovendien speelt voor ons persoonlijk het tijdselement een rol, omdat ons boek Worden wij wandelende ChipKnips? in de eindfase verkeert. Maar bij nader inzien bleek deze samenloop juist interessante kennis over het grotere plaatje op te leveren.

En dus besloten wij één van de appendices uit ons boekmanuscript, getiteld Appendix 2: Voeding, bij deze nieuwsbrief te voegen, omdat die inzicht geeft in hoe de in wezen eenvoudige en basale aspecten van voeding door de voedingsmiddelenindustrie en de door haar ingehuurde wetenschappers totaal zijn verwrongen. De grootschalige industrie wordt daarbij gesteund door politiek en overheid. Zie de bijlage Appendix 2: Voeding. We stellen je voor die te downloaden en te verspreiden onder geïnteresseerde vrienden en kennissen.

Geruststellende reacties
Sommige lezers van onze nieuwsbrief stuurden ons geruststellende reacties door die zij hadden ontvangen van onder meer: Herbalife, OrthoBasics-Afytal, TS Products Harderwijk, Europarlementariër Bert Staes (uit de RADAR-uitzending van 19 mei) en Bio Forum, de Vlaamse organisatie van biologische voeding en landbouw. Twee van deze mails bespreken we verderop in deze nieuwsbrief, want bij nader onderzoek blijkt de zaak een stuk genuanceerder te liggen dan deze reacties suggereren.

Verontruste reacties
Andere lezers waren ronduit boos. Weer anderen hadden kritiek op de RADAR-uitzending en vroegen zich af hoe het in godsnaam mogelijk is een stuk van 16.000 pagina’s in een kwartiertje te behandelen en dan al tot de conclusie te komen dat we ons geen zorgen over de Codex Alimentarius hoeven te maken.
Klik voor een genuanceerd commentaar op de RADAR-uitzending op www.willenwijweten.nl/uitgelicht.htm - codexradar2

Wat ons echter het meest verontrustte, waren de mails van onze vrienden uit België waar de Codex Alimentarius al in de wetgeving tot uitdrukking is gebracht. Reeds op 19 april schreef een Vlaamse vriend van ons:

“Onlangs bestelde ik in een apotheek alle benodigdheden voor het aanmaken van MMS [een immuun versterkend middel]. Het duurde een tijdje voor alles binnen was.Toen ik er mocht om gaan, vertelden ze me daar: ‘Ik heb het ingevoerd in de computer en we dienen alles te vernietigen…’ De firma die het leverde eiste opeens dat alles vernietigd diende te worden en niet meer verkocht mocht worden.

”En op 12 mei ontvingen we een mailtje van een Vlaamse familie dat luidt als volgt:

“Hallo,Per 2009 gaan heel veel natuurproducten en voedingssupplementen verboden worden in Europa!België loopt vooruit op deze zaken en verwijdert nu al radicaal heel veel producten uit de schappen. Ik heb zelf een bedrijf in natuurproducten en ben redelijk op de hoogte van de nieuwe wetgevingen en ondervind dat ook dagelijks. De producten van mijn collega vriendin in de natuurbranche zijn met spoed in België uit de schappen gehaald, terwijl dit zuivere etherische oliemengsels zijn! Er hangen bovendien zware boetes op als het nog wel verkocht wordt!

In België heeft het de krant gehaald dat een natuurkundig therapeut en diens patiënt zijn beboet wegens het verstrekken respectievelijk in bezit hebben van illegale middelen: het ging om een grassoort, psyllium, die de immuniteit verhoogt!

Nuanceringen
We ontvingen een mail van Milieudefensie die ons aan het denken zette. Klik aan in de bijlage en lees in het bijzonder de passages met de kopjes: Gevolgen van onze keuzevrijheid; Genetisch gemanipuleerde producten en Hormonen in rundvlees. Klik in de bijlage ook de onderbouwde en genuanceerde brief van de Partij voor de Dieren aan.

Als je naar zijn naam en zijn dierenwelzijnsactiviteiten kijkt, lijkt de Partij voor de Dieren een ‘one issue partij’ te zijn, maar volgens fractievoorzitter Marianne Thieme dient de partij een breder belang. De PvdD profileert zich onder meer op het terrein van de voedselvoorziening in de wereld als een voorvechter van duurzaamheid (Trouw 16 juni 2008: interview met Marianne Thieme). Er zijn maar weinig politieke partijen die het werkelijk gaat om het grote geheel en waar mensen niet louter uit eigenbelang op stemmen c.q. lid van zijn.

Zo’n partij is ook de Partij voor Mens en Spirit. Op www.mensenspirit.nl/Artikel.o3?newsitem=28 tref je een kort en bondig  artikel over de Codex Alimentarius aan. Je kunt daarin lezen dat de normen van de Codex – hoewel vrijwillig – tòch bindend zijn!

Het lijkt erop dat de informatie over de Codex doelbewust ondoorzichtig wordt gehouden: dat bleek ook uit het TROS-RADAR-interview met Belgisch Europarlementariër Bart Staes. Niemand in het Europese Parlement, behalve Staes, heeft werkelijk kennis van de Codex. Dat betekent dat de 16.000 pagina’s er in korte tijd doorheen gejast zullen worden: dictatuur vanuit de grootschalige multinationale ondernemingen onder de dekmantel van (Europese) democratie. Overigens, van de 16.000 pagina’s Codex is géén Nederlandse vertaling beschikbaar!

Als je toch naar www.mensenspirit.nl surft, raadpleeg dan ook even het artikel Westerse vrijheden in gevaar door reeks controlemaatregelen van Johanna Boogerd, voormalig lid van het Europees parlement. Verder verwijzen wij voor genuanceerde informatie over de Codex naar Stichting Poort van Hannah van Buuren: www.stichtingpoort.nl

In de RADAR-uitzending werd gezegd dat Dr. Rima E. Laibow, MD niet bereikbaar was voor een interview. Inmiddels – op 17 juni 2008 – heeft ze weer van zich laten horen! Zie bijlage: Natural Solutions Foundation Health Freedom eAlert met nieuwe informatie over de Codex Alimentarius.

Geruststellende informatie met dubbele bodem
In zijn brief d.d. mei 2008 maakt Herbalife aan zijn Supervisors (met een kapitale S) duidelijk, dat de Herbalife-organisatie nauw betrokken is bij de totstandkoming van de Codex Alimentarius (zie de bijlage). Herbalife komt dan ook met een niets-aan-de-hand-boodschap. Je moet er daarom niet vreemd van opkijken, dat Herbalife aan zijn producten onder meer het kankerverdachte zoetmiddel aspartaam E951 toevoegt. Aspartaam is in Duitsland verboden en sommige multinationale bedrijven voegen het niet meer toe aan hun producten, maar m.b.t. E951 is het voorzorgsprincipe kennelijk aan Herbalife niet besteed. Hoewel de naam Herbalife suggereert dat het bedrijf gezonde producten in de markt zet, kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat economische gezondheid belangrijker is dan de gezondheid van de consument. Lees in onze Appendix 2: Voeding waarom het lichaamsvreemde aspartaam aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en stel vast dat zelfs het Nederlandse Voedingscentrum uit de hand van de voedingsmiddelenindustrie eet!

De brief van OrthoBasics-Alfytal (zie de bijlage) spreekt evenals de brief van Herbalife over bangmakerij waar het gaat om genuanceerd commentaar op de 16.000 pagina’s Codex Alimentarius die straks niet meer dan een ongelezen hamerstuk in het Europese Parlement zullen zijn (wàt een brevet van onvermogen!). Maar als je de OrthoBasics brief goed leest, kun je vaststellen dat het wel degelijk wringt waar men schrijft: ‘We zullen de nodige vrijheden moeten inleveren om in de pas te kunnen lopen met de EU-regelgeving.’ Ook uit de onderdelen Derogatielijst en EFSA spreekt teleurstelling: ‘Veel producten zullen moeten worden aangepast, [betrouwbare] grondstoffen moeten worden vervangen of verdwijnen uit het product. Sommige producten verdwijnen helemaal. Eerlijk is eerlijk: dit is niet leuk maar helaas onontkoombaar.’

Een vreemde brief. De misvatting zit vooral in de tweede alinea van de bijlage Wetgeving en Mineralen, waarin ten onrechte staat dat de regelgeving van de individuele EU-landen niets met de Codex van doen heeft:  zie het eerder aangehaalde artikel van Lea Manders op www.mensenspirit.nl

Twijfel zaaien is hun job
De Codex Alimentarius is een complex onderwerp dat deel uitmaakt van een stelsel van manipulaties met als ultieme bedoeling: het bevoordelen van de economische grootmachten.
In Doubt Is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens our Health, ISBN 978-0-19-530067-3 doet auteur/epidemioloog David Michaels een boekje open over de praktijken van industrie en overheid die ten doel hebben verwarring te zaaien bij het publiek.‘
Twijfel is ons product, omdat dat de beste manier is om te wedijveren met het feitenmateriaal dat bij het publiek leeft. Het is tevens een goede manier om een controverse in te prenten.’ Aldus een sigarettenfabrikant jaren geleden.

David Michaels laat zien dat bedrijven steeds vaker via zgn. product defence firms wetenschappers inhuren. Deze huurlingen vervormen in toenemende mate de technische literatuur, creëren en vergroten wetenschappelijke onzekerheid en beïnvloeden de overheidspolitiek ten voordele van vervuilers en fabrikanten van riskante producten. Om het publiek in verwarring te houden over de risico’s van globale opwarming, meeroken, mobiele telefonie, asbest, lood, plastic en veel meer giftige stoffen huren industriedirecties gewetenloze wetenschappers en lobbyisten in om wetenschappelijk bewijs, dat het publiek op de risico’s zou kunnen attenderen, te betwisten. Het is hun job om twijfel te zaaien. De verwarring en twijfel rond de Codex Alimentarius past volledig in dit plaatje.

Petitie
Word je niet moe of ziek van de grote hoeveelheid petities die telkens weer op je afkomt? Hier volgt er wéér één! Van Milieudefensie (‘weet wat je eet’) en de Stichting Natuur en Milieu. Heel belangrijk. Vraag de minister om de 23 meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in ons voedsel te verbieden! Ze zijn namelijk kankerverwekkend en veroorzaken nog veel meer andere ernstige klachten. Surf naar www.pesticidewatch.eu/NL en ga tot actie over vóór 23 juni a.s.

Greenpeace heeft een inventarisatie gemaakt van pesticiden die nog steeds geproduceerd en verkocht worden, maar die zeer schadelijk zijn voor de mens. De top vijf van producenten moet met de billen bloot om meer informatie te geven over de pesticiden die ze maken, aldus Greenpeace, dat ervoor pleit dat de 170 gevaarlijke soorten worden verboden in de EU (Trouw 17 juni 2008).

Wist je overigens dat met de Codex Alimentarius agressieve, slecht afbreekbare, verboden pesticiden als dieldrin en aldrin (verwant aan DDT) die dertig, veertig jaar geleden zoveel schade aan milieu en gezondheid veroorzaakten, stiekem weer worden geïntroduceerd? Ergens tussen de 16.000 pagina’s die niet gelezen (kunnen) worden.

Genetische en andere manipulatie
De Codex Alimentarius is – gelet op haar ontstaansgeschiedenis – in het leven geroepen om de consument geheel onder controle te krijgen.  In de middeleeuwen was de mens lijfeigene/slaaf van de adel, de koning en de kerk. In de tweede helft van de vorige eeuw leek het erop dat de mens dat juk eindelijk van zich af zou werpen, maar er is – vooral sinds de 9/11 – een nieuw juk van techno- en consumptieslavernij voor in de plaats gekomen. Tot dit pakket van controlemaatregelen behoort ook de zogenaamd wetenschappelijk onderbouwde Codex Alimentarius, een gedrocht waar we in de komende jaren nog veel last van zullen ondervinden. Het zijn de grootschalige multinationale ondernemingen die de dienst beginnen uit te maken.

Eén van die ondernemingen die een belangrijke speler is op de voedingsmiddelen- en aanverwante markten is de Amerikaanse onderneming Monsanto, een gigantische pesticidenfabrikant die zich al jaren geleden heeft gestort op de gewas-gentechnologie. De gentechgewassen, die Monsanto ontwikkelt, worden gepatenteerd. Ze zijn resistent gemaakt tegen de Monsanto landbouwbestrijdingsmiddelen, zodat deze ‘samen’ verkocht kunnen/moeten worden. Boeren mogen niet zelf zaden winnen van deze gepatenteerde gewassen, bijvoorbeeld maïs, om die volgend jaar op hun akker te zaaien: gepatenteerde misdaad. Monsanto bedreigt het voortbestaan van de landbouwdiversiteit (evenals de diversiteit in de natuur). Bekijk in alle rust de filmpjes The World According to Monsanto en je begrijpt helemaal hoe deze wereld in elkaar steekt. Surf naar YouTube-Franse documentaire toont tactieken van Monsanto Deel 1

Volgens de Volkskrant van 18 juni 2008 zet voorzitter Barroso van de Europese Commissie de EU-landen onder druk om genetisch gemanipuleerde landbouwproducten toe te laten. Oostenrijk en Frankrijk hebben daar ernstige bezwaren tegen maar Barroso ‘vreest’ dat de EU door handelsmaatregelen van landen als de Verenigde Staten getroffen zou kunnen worden. Dit is een vorm van manipulatie om gemanipuleerde producten binnen de EU-grenzen toe te staan. Het gaat onder meer om de gemanipuleerde maïs – MON 801 –  van Monsanto. Van Barroso is bekend dat hij intieme contacten onderhoudt met het internationale bedrijfsleven. De Volkskrant: ‘Volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO is het alleen toegestaan dergelijke [genetisch gemanipuleerde] producten op basis van  wetenschappelijke gegevens te weren.’ Op basis van de Codex dus.
In dit kader zie ook de website van Miep Bos: www.gentechvrij.nl

Monsanto c.s. nodigen ons uit om wakker te worden, om te ontwaken uit ons slavendom, en de realiteit te zien voor wat die is. Er wordt ons gevraagd om te gaan staan voor wie we zijn, en onze integriteit te leven.

Voel je vrij om deze nieuwsbrief te delen met familie, vrienden en bekenden!
We wensen je een zonnige zomer toe met veel genieten!
Met warme groeten,
Karel & Caroline van Huffelen