Overheid maakt voedingssupplementenfirma’s,
uitgevers van gezondheidsbladen en journalisten monddood

 

1 december 2012
Bedilzucht burger én beknotting persvrijheid

Minister Schippers besloot reeds dat vanaf 1 juli op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen niet meer mag staan waarvoor ze gebruikt worden. Vanaf 14 december is het de beurt aan voedingssupplementen. De Europese en dus Nederlandse overheid maakt voedingssupplementenfirma’s, uitgevers van gezondheidsbladen en journalisten monddood. Vanaf die datum is EU-regelgeving van kracht die uitingen over de werking van voedingsmiddelen en voedingssupplementen, zogeheten ‘gezondheidsclaims’, sterk aan banden legt. Het ergst is: dit alles staat op gespannen voet met de grondwet, met de vrijheid van meningsuiting en van pers. Dr. Gert Schuitemaker zet het in zijn redactioneel in ORTHOmagazine voor u op een rij. Lees verder …

Minister Schippers heeft besloten dat vanaf 1 juli op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen niet meer mag staan waarvoor ze gebruikt worden. Vanaf 14 december is het de beurt aan voedingssupplementen.

 Minister Schippers

Vanaf die datum is EU-regelgeving van kracht die uitingen over de werking van voedingsmiddelen en voedingssupplementen, zogeheten ‘gezondheidsclaims’, sterk aan banden legt. 

Het ergst is: dit alles staat op gespannen voet met de grondwet, met de vrijheid van meningsuiting en van pers. Wat ik hier in ORTHOmagazine schrijf kan direct als voorbeeld dienen. Zeg ik hier dat vitamine D bij verkoudheid werkt en staat er ergens in deze uitgave een advertentie met een vitamine D-voedingssupplement (zelfs zonder enige toespeling op de werking), dan kan de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; ‘warenwet’) een boete opleggen. Als u dit niet gelooft, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan verwijs ik graag naar de website van de NVWA (http://bit.ly/Sdi5q5).

Diep verscholen vindt u daar de informatie. Wie de boete krijgt, is nog maar de vraag. Genomineerd zijn de adverteerder, Ortho Communications & Science als uitgever van ORTHOmagazine en ik als schrijver. Dus journalisten ook. In het journalistenvakblad Villamedia Magazine schreef journalist en ORTHO-schrijver Toine de Graaf een artikel onder de kop ‘De NVWA muilkorft journalisten’ (http://bit.ly/SQO0O6). Daarin legt hij haarfijn uit hoe absurd het allemaal is en aan welk gevaar de journalist zich blootstelt.

Voedingssupplementenleveranciers, en ook uitgevers en journalisten dus, mogen een concreet voedingssupplement

op geen enkele manier in verband brengen met een ziekte, als er ergens in hetzelfde tijdschrift of dezelfde krant een   advertentie staat met het betreffende supplement. Dat heet een ‘medische claim’ en zou een supplement tot geneesmiddel bombarderen. Sinds 14 december zijn daar nu de ‘gezondheidsclaims’ bijgekomen. Daarvan zijn er slechts enkele  goedgekeurd, bij voorkeur in orakeltaal. 

Neem bijvoorbeeld die van vitamine D (zo krijgt u een indruk):
‘Vitamine D draagt bij tot de normale opname/het normale gebruik van calcium en fosfor’
‘Vitamine D draagt bij tot normale calciumgehalten in het bloed’
‘Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale botten’
‘Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale werking van de spieren’
‘Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale tanden’
‘Vitamine D draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem’
‘Vitamine D speelt een rol in het celdelingsproces’
Noot: ‘Vitamine D versterkt het immuunsysteem’ is als claim absoluut verboden.

Zo zijn er slechts 222 gezondheidsclaims goedgekeurd.

Ondanks vele duizenden wetenschappelijke publicaties zijn door de EU-autoriteiten de meeste verzoeken van fabrikanten voor een gezondheidsclaim afgewezen. Onder het motto: onvoldoende bewijs. Jawel, door extreem rigide eisen te stellen, volgens de normen die aan patenteerbare medicijnen worden gesteld. En dit alles gaat nog verder …

Zelfs ‘antioxidant’ voor coënzym Q10 of ‘probioticum’ voor een probioticum mag niet genoemd worden. Zeker niet op het etiket (!), in folders of op de website. Deze termen zijn te veel gerelateerd aan de werking van het product en worden daarom door de EU-autoriteiten als misleidend beschouwd. Ook ik mag hier dus niet zeggen dat coënzym Q10 een  antioxidant is, als er elders in deze uitgave een coënzym Q10-advertentie staat.

Wettelijke handhaving van dit alles? Uiteraard kan de NVWA niet alle etiketten, folders, tijdschriften, kranten en websites lezen. Maar klikken, in de betekenis van ‘aangeven’, helpt. Met een tip gaat de NVWA beslist aan de slag, zo laat het weten aan De Graaf. Waar de NVWA de grenzen trekt, is onduidelijk. Willekeur dus en grote rechtsonzekerheid. Misschien is dat ook wel de bedoeling. Het kan iedere betrokkene – fabrikant, uitgever of journalist – overkomen. En ik verzeker u: de boetes zijn niet misselijk en kunnen in de tienduizenden euro’s lopen, zeker als het een medische claim betreft.

Het is een mix van Europese bedilzucht (onder het mom van de burger beschermen tegen misleiding) en obstructie  – de reden laat zich gissen – om diezelfde burger te beknotten in zijn vrijheid om zelf iets voor zijn gezondheid te doen. De orthomoleculaire geneeskunde (voedingsgeneeskunde!) wordt zo effectief van hogerhand belemmerd. 

Geneeskrachtige kruiden komen ook nog aan de beurt... Zo wordt de weg naar de huisarts gestimuleerd om daar met een recept de deur uit te gaan. Of is dat juist de bedoeling?

Als u dit verhaal heeft gelezen, vindt u het waarschijnlijk niet direct het meest spannende verhaal. Het onderwerp is niet ‘sexy’. Dat is – denk ik – ook waarom dit allemaal in verborgenheid plaats kan vinden. In Europa. In Nederland. Ernstig!
Met dank aan Gert Schuitemaker www.ortho.nl
© Ortho Communications & Science, 2012 – www.ortho.nl/tijdschriften/orthomoleculair-magazine

Achtergronden:
30 december 2006 - EU-verordening 1924/2006.
Publicatieblad van de Europese Unie L 404/9.
http://bit.ly/YdmIqj
25 mei 2012 - EU-verordening 432/2012.
Publicatieblad van de Europese Unie L 136/1.
http://bit.ly/U5Zfia
Na 25 mei 2012 - Welke claims beoordeelt de NVWA?
Publicatie NVWA
www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-food/dossier/claims/welkeclaims-
beoordeelt-de-nvwa
12 juni 2012 - EU-regels ‘gezondheidsclaims’
voedingssupplementen. Door Gert E. Schuitemaker
www.ortho.nl/orthomoleculair-blog/nieuws/2012/eu-regelsgezondheidsclaims-
voedingssupplementen
19 juni 2012 - Homeopathie: met wie heeft Schippers
gepraat? Door: Gert E. Schuitemaker
www.ortho.nl/orthomoleculair-blog/nieuws/2012/homeopathiemet-
wie-heeft-schippers-gepraat
15 oktober 2012 - Europese burger beschermen. Tegen
voedingssupplementen? Door: Gert E. Schuitemaker
Bekijk de risicokaart en oordeel zelf. De kans dat je dodelijk
door de bliksem wordt getroffen is 26 keer groter.
www.ortho.nl/orthomoleculair-blog/nieuws/2012/
europese-burger-beschermen-tegen-voedingssupplementen
8 november 2012 - De NVWA muilkorft journalisten.
Door: Toine de Graaf [zie vooral reactie 3 van Anita Douven,
Hoofd Communicatie NVWA]
www.villamedia.nl/opinie/bericht/de-nvwa-muilkorft-journalisten
26 november 2012 – NVWA maakt journalisten monddood.
Door: Gert E. Schuitemaker
www.ortho.nl/orthomoleculair-blog/nieuws/2012/nvwa-maaktjournalisten-
monddood/