Gezamenlijke inzet voor een gezonde, rechtvaardige en vreedzame wereld


Wij zijn vandaag bijeengekomen om onze stem te verheffen tegen één van de grootste misdaden in de geschiedenis: het feit dat men ons het recht op vrije toegang tot natuurlijke therapieën wil onthouden.

Dit recht zou ons ontzegd moeten worden ten gunste van de internationale wetenschappelijke belangen van één industrietak: de farmaceutische industrie. De miljardenhandel van deze industrietak is gebaseerd op het voortbestaan en zelfs op de uitbreiding van ziekten. De duizenden synthetische en via octrooien te beveiligen farmaceutische preparaten dienen hierbij als zeer gewilde investeringsgoederen.

Maar de gewetenloze Codex-plannen van het farmaceutisch kartel zijn niet bepaald een teken van kracht. Zij zijn een directe reactie op de spectaculaire doorbraak van het vitamineonderzoek en van cellulaire geneeskunde, hetgeen de grondslag legt voor het bestrijden van de huidige volksziekten.

Niet eerder in de geschiedenis van de mensheid kon een afzonderlijke medische doorbraak zoveel volksziekten in een keer bestrijden en zoveel mensenlevens redden, als het inzicht in het nut van vitaminen, mineralen en andere cellulaire voedingsstoffen voor de behandeling en preventie van ziekten.

Niet eerder in de geschiedenis van de mensheid konden met behulp van een afzonderlijke medische doorbraak de belangrijkste doodsoorzaken zowel in de geïndustrialiseerde landen als in de ontwikkelingslanden tot een fractie van het huidige aantal worden teruggedrongen. In de geïndustrialiseerde landen kunnen hartinfarcten, beroertes, hoge bloeddruk, hartzwakte, kanker, osteoporose en andere volksziekten tegenwoordig met succes worden bestreden; in de ontwikkelingslanden kunnen de gevolgen van ondervoeding en de vatbaarheid voor tuberculose, aids en andere infectieziekten worden aangepakt.

Niet eerder in de geschiedenis van de mensheid was het mogelijk zulke onvoorstelbare doelen binnen slechts enkele decennia te bereiken. Dit is nu mogelijk omdat de benodigde cellulaire voedingsstoffen overal ter wereld in voldoende mate direct beschikbaar zijn.

Niet eerder in de geschiedenis van de mensheid was het doel ‘een wereld zonder ziekten’ zo reëel als nu. De belangrijkste hindernis op onze weg naar dit doel is de tegenstand van de farmaceutische industrie; een industrietak wiens zakelijke basis het voortbestaan van volksziekten is.

Niet eerder in de geschiedenis van de mensheid was er een industrie die de gezondheid en het leven van miljoenen mensen langer en systematischer op het spel zet dan de farmaceutische industrie. Dit met het doel om miljarden euro’s winst te behalen uit het voortdurende lijden van miljoenen patiënten.

Niet eerder in de geschiedenis van de mensheid werd er een dergelijke scrupuleuze poging gedaan om door middel van de Codex-plannen een globaal systeem van miljardenbedrog in stand te houden. Het gaat hier om een systeem waarbij regeringen, nationale en internationale parlementen worden misbruikt voor het uitvaardigen van beschermings- en muilkorfwetten, met als doel een effectieve, bijwerkingvrije en betaalbare gezondheidszorg – door een natuurlijke, niet-patenteerbare geneesmethode – uit te sluiten.

Niet eerder in de geschiedenis van de mensheid had een generatie een grotere verantwoordelijkheid dan onze generatie. Of het lukt ons nu de mensheid te bevrijden van het ‘zakendoen in ziekten’, óf de scrupuleuze farmaceutische industrie zal de mensheid nog generaties lang blijven onderdrukken.

Wij zijn hier vandaag bijeengekomen om onze kracht en vastberadenheid te tonen. Niemand heeft het recht om ons de toegang tot natuurgeneeswijzen te ontzeggen. Niemand heeft het recht om onze gezondheid opzettelijk in gevaar te brengen door het achterhouden van levensbelangrijke informatie. Gezondheid is een mensenrecht, overal ter wereld!

Vanaf morgen vergaderen de vertegenwoordigers en politieke handlangers van het wereldwijd opererende farmaceutisch kartel, onder auspiciën van de Duitse regering, hier in Bonn achter gesloten deuren. Het doel van deze vergadering is om opnieuw te proberen werkzame en bijwerkingvrije geneeswijzen wereldwijd te laten verbieden.

Met deze eerste wereldwijde beschermingswet van het globaliseringtijdperk zal een volledige industrietak tegen de ondergang worden beschermd. Want het is al tijden duidelijk dat vitaminetherapieën en andere niet-patenteerbare natuurgeneeswijzen werkzame en betaalbare alternatieven zijn voor de farmaceutische geneeskunde.

Om deze beschermingswet van het farmaceutisch kartel aan te kunnen nemen, verspreiden het farmaceutisch kartel en zijn politieke handlangers het sprookje van de zogenaamde bijwerkingen van vitaminen en andere natuurgeneeswijzen en draaien zij de bevolking met de ‘bescherming van de consument door de Codex Alimentarius’ een rad voor de ogen.

De bewering van zogenaamde bijwerkingen van vitaminen zet de feiten op zijn kop. Tot nu toe is er nog geen mens aan deze zogenaamd aanwezige bijwerkingen van vitaminen en andere natuurgeneeswijzen gestorven. Maar aan de bekende bijwerkingen van op recept te verkrijgen farmaceutische preparaten sterven elk jaar wereldwijd meer dan een miljoen mensen. Het inmiddels uit de handel genomen farmaceutische preparaat Vioxx werd wereldwijd door meer dan 80 miljoen mensen ingenomen. Ook nadat het preparaat uit de handel werd genomen, tikt in de mensen die het slikten een tijdbom, wegens alle langdurige bijwerkingen. Volgens de informatie van keuringsdiensten in de Verenigde Staten zullen de komende jaren nog duizenden patiënten sterven aan een hartinfarct, als gevolg van het feit dat zij in het verleden Vioxx hebben gebruikt.

Met het oog op de schandalen rondom Lipobay en Vioxx is het onbegrijpelijk dat geen regering ter wereld de zoektocht naar natuurlijke alternatieven intensiveert en dat de regeringen nog altijd achter de bedrieglijke farmaceutische handel in ziekten blijven staan.

Wij hebben consumentenbescherming nodig tegen de bijwerkingen van farmaceutische pillen en niet tegen de zogenaamde bijwerkingen van vitaminen!

De deelnemers aan de Codex Alimentarius-conferentie van volgende week hier in Bonn zijn verantwoordelijk voor de miljoenen mensen die overlijden aan ziekten die al lang tot het verleden hadden moeten behoren. Wij betwisten dat de deelnemers aan de Codex Alimentarius-commissie een democratische legitimiteit hebben. Met uitzondering van enkele onafhankelijke deelnemers - enkele van jullie zijn hier vandaag aanwezig - zijn de meeste leden van deze zogenaamde ‘commissie van experts’ willekeurig benoemde belangenbehartigers van het wereldwijd opererende farmaceutisch kartel.

Wij betwisten dat de Duitse bondskanselier Schröder, als beschermheer van deze gewetenloze bijeenkomst, het recht heeft de gezondheid en het levensbelang van 80 miljoen mensen in Duitsland te negeren en miljoenen euro’s – die de Duitse bevolking aan belasting heeft betaald – te misbruiken voor een bijeenkomst van de wereldwijde farmaceutische lobby. Wij veroordelen hem voor het feit dat hij helpt de Codex-plannen van het farmaceutisch kartel waar te maken.Wij betwisten tevens dat de VN enig recht heeft om in naam van alle mensen zulke gewetenloze plannen te verwezenlijken; plannen waardoor de wisse dood van vele honderden miljoenen mensen wordt veroorzaakt. Met hun besluit van afgelopen juni om de bezetting van Irak met terugwerkende kracht te legitimeren, werd een volgens het volkenrecht onwettige oorlog achteraf gerechtvaardigd. Met deze noodlottige beslissing ruïneerden de 16 leden van de Veiligheidsraad – waaronder ook Joschka Fischer – opzettelijk het handvest van de VN en het daarop gebaseerde internationale rechtssysteem.
Vanaf nu is elke staat vogelvrij verklaard voor wereldwijde economische en militaire belangen; het handvest van de VN, de enige bescherming voor 150 kleine landen, is voorgoed vernietigd.

Met het oog op deze nuchtere feiten blijft de vraag: welke wettige basis hebben de suborganisaties van de VN – WHO en FAO – nog, in wier naam de gewetenloze Codex-plannen zullen worden uitgevoerd? Het simpele antwoord: de verwoesting van het handvest van de VN, afgelopen juni, vernietigt ook elke legitimiteit van de suborganisaties van de VN, die allemaal op dit handvest berusten. En daarom zijn alle besluiten die de Codex Alimentarius-commissie volgende week zal nemen van meet af aan strijdig met het volkenrecht en hoeft geen land ter wereld zich eraan te houden.

In tegenstelling tot de ondemocratische Codex-bijeenkomst vertegenwoordigen wij de belangen van miljoenen mensen overal ter wereld. Wij zijn hier vandaag niet alleen voor onszelf, maar ook om 6 miljard mensen te vertegenwoordigen wiens gezondheid en leven die door de plannen van de Codex Alimentarius acuut in gevaar wordt gebracht. Dat de overgrote meerderheid van deze mensen nog nooit van de Codex Alimentarius heeft gehoord, is nog een bewijs voor het feit dat het farmaceutisch kartel en zijn handlangers alleen in het geniep en achter gesloten deuren opereren.

In naam van alle mensen ter wereld roepen wij de leden van de Codex Alimentarius-commissie hierbij op, de scrupuleuze Codex-plannen van het farmaceutisch kartel onmiddellijk op te geven. De vrije toegang tot natuurgeneeswijzen moet niet worden beperkt, maar juist worden bevorderd. Natuurlijke gezondheid is een mensenrecht dat in alle landen ter wereld wettelijk moet worden vastgelegd.

Wij worden ervan beticht dat wij in onze strijd tegen de Codex Alimentarius bezig zijn met complottheorieën. Dit argument is gemakkelijk te weerleggen: je hoeft je alleen maar de wetmatigheid van de farmaceutische ‘handel in ziekten’ te realiseren en je moet de geschiedenis van de systematische opbouw van deze investeringsbranche gedurende de 20ste eeuw kennen.

Allereerst de wetmatigheid van de farmaceutische investeringshandel. Die laat zich in een paar punten samenvatten:
De farmaceutische industrie is een investeringsindustrie, die geen geld verdient aan de gezondheid van mensen, maar aan het voortbestaan en de uitbreiding van ziekten.

De objecten waarmee deze investeringsbranche voornamelijk speculeert, zijn synthetische moleculen, die door octrooien beschermd worden. Het zijn juist deze octrooigelden die de ‘Return on Investment’, oftewel de winstmarge, bepalen.

De preventie van ziekten vernietigt de afzetmarkt voor de farmaceutische industrie, waarin miljarden euro’s omgaan. Vandaar dat deze industrietak vecht voor zijn afzetmarkt. Daarom heeft ook meer dan 80 procent van de farmaceutische preparaten geen genezend effect; deze preparaten verbergen slechts de symptomen.

Om deze bedrieglijke miljardenhandel te verbergen en voort te kunnen zetten, investeert de farmaceutische industrie haar winsten voornamelijk in maatschappelijke gebieden, zoals de geneeskunde, de media en de politiek, om deze van haar afhankelijk te maken. De grootste en meest bedrieglijke handel in de geschiedenis van de mensheid functioneert verbazingwekkend eenvoudig: aan miljoenen mensen wordt echte ‘gezondheid’ beloofd, maar zij krijgen echter steeds meer ziekten en daarmee worden afzetmarkten behouden en ontstaan er nieuwe afzetmarkten.

Vitaminetherapieën en andere wetenschappelijk gefundeerde natuurgeneeswijzen bedreigen de farmaceutische investeringsbranche om twee redenen in haar bestaan. Ten eerste kan er geen octrooi voor worden aangevraagd en zijn ze derhalve niet geschikt voor een investeringsbranche om ermee te speculeren. Ten tweede, en nog belangrijker: zij verhelpen de cellulaire oorzaken van volksziekten en verhinderen daarmee het voorbestaan van deze volksziekten als afzetmarkten voor farmaceutische preparaten.

De farmaceutische investeringshandel in ziekten en de wereldwijde inzet van vitaminetherapieën ter uitroeiing van ziekten kunnen niet samengaan. Ofwel de financiële belangen van een handjevol farmaceutische aandeelhouders winnen terrein, of de gezondheidsbelangen van zes miljard mensen. Een combinatie is niet mogelijk.

Ziekten zullen net zo lang bestaan als er een industrietak is, die aan het voortbestaan van ziekten miljarden verdient. Pas door middel van de afschaffing van de farmaceutische ‘handel in ziekten’ zal het lukken om de huidige volksziekten uit te roeien.

Laten wij ons nu kort richten op de geschiedenis van de farmaceutische industrie. Aan het eind van de 19e eeuw werden octrooien ingevoerd op synthetische moleculen als basis voor de farmaceutische investeringshandel. Aspirine en andere chemische substanties waren de eerste vertegenwoordigers van deze nieuwe investeringsbranche in de handel in ziekten.In 1915 richt oliemiljardair Rockefeller de Rockefeller-stichting op, om in de luwte van het algemeen belang miljarden dollars te investeren in de gerichte opbouw van een nieuwe miljardenbranche: de farmaceutische investeringsbranche. Het Amerikaanse Rockefellerkartel en het Duitse IG Farben-kartel – bestaand uit Bayer, BASF en Hoechst – botsen met elkaar door de enorme hebzucht. Op 9 november 1929 komt het tot een historische overeenkomst: beide kartels verdelen de wereld onder elkaar. De Rockefeller-groep krijgt de wereldwijde oliehandel toegewezen, IG Farben de wereldwijde handel in chemische producten.

Maar IG Farben hield zich niet aan deze afspraak. Bayer, BASF en Hoechst waren de grootste sponsoren van de verkiezingscampagne voor de machtsgreep van Hitler. De investeringen van IG Farben in deze politicus leken zich aanvankelijk uit te betalen. Elke keer als de Wehrmacht een Europees land binnenviel, stond IG Farben al op de treeplank en annexeerde voor niets de chemische industrieën en olievelden in Europa.

Is het niet verbazingwekkend: de machthebbers willen ons nog steeds wijsmaken dat de Tweede Wereldoorlog een soort ongeluk van de geschiedenis is geweest, veroorzaakt door een psychopaat genaamd Hitler. Feit is echter dat oorlogen destijds, net als vandaag de dag, in eerste instantie economische motieven hadden. De Tweede Wereldoorlog was geen uitzondering.
In het Oorlogstribunaal van Neurenberg tegen 24 managers van IG Farben zei de Amerikaanse hoofdaanklager, Tellford Taylor, dat zonder de economische belangen van IG Farben de machtsovername van Hitler en de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk zouden zijn geweest.

Fritz Ter Meer en andere IG Farben-bestuursleden werden veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf.
In plaats van dat er een volledige opsplitsing van het IG Farben-kartel zou komen, moffelden de geallieerden het concern onder invloed van de Rockefeller-groep weg.

De Rockefeller-groep – dus de voormalige concurrent – nam het aandelenpakket van IG Farben over. Het bestuur van de herrezen farmaceutische en chemische concerns Bayer, BASF en Hoechst namen de voormalige oorlogsmisdadiger Ter Meer aan boord.

De leider van deze vermetele personele beslissingen was Ludwig Erhard, de latere bedenker van het Duitse Wirtschaftswunder en bondskanselier. Hij verklaarde openlijk dat de keuze van de naoorlogse leidende figuur in het bedrijfsleven is gemaakt na afweging van de bijzondere kennis en ervaringen van de manager van IG Farben, op het bedrijfseconomische en chemisch-technische gebied.

De voormalige man van IG Farben, Ludwig Erhard, werd al snel minister van Economische Zaken in naoorlogs-Duitsland, en in 1963 werd hij zelfs bondskanselier.

1963 was niet alleen het jaar waarin Ludwig Erhard bondskanselier werd en oorlogsmisdadiger Fritz ter Meer weer de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van het Bayer-concern innam. Het was ook het jaar waarin de Duitse regering de auspiciën van de zogenaamde commissie van experts ter bescherming van de wereldwijde farmaceutische belangen in het kader van de VN op zich nam. Deze kreeg de toen nog onbekende naam ‘Codex Alimentarius’.

De Codex-Alimentarius-bijeenkomst volgende week hier in Bonn staat in lijn met een lange historische machtstraditie, waarbij men zich nog nooit heeft bekommerd om de belangen van de mensen, maar waarbij het altijd alleen gaat om dienstbare politieke kaboutertjes van de hoge heren in de kartelcentrales.

In 1982 greep een voormalig farmaceutisch adviseur van BASF, door een zogenaamde constructieve motie van wantrouwen, naar de macht in de top van de Duitse regering. Zijn naam: Helmut Kohl. Het farmaceutisch kartel had Kohl van eenvoudige medewerker van BASF in het zadel van de politieke macht geholpen. 16 jaar lang droeg Helmut Kohl als bondskanselier vanuit zijn kantoren zorg voor de wereldwijde politieke belangen van het farmaceutisch kartel.

Op 21 juni 1997 werd dit verband en de rol van de toenmalige bondskanselier als marionet van het farmaceutisch kartel voor het eerst onthuld. In mijn redevoering in de Stadthalle van Chemnitz maakte ik tevens duidelijk dat de farmaceutische industrie wat betreft de bevrijding van volksziekten de grootste hindernis voor de mensheid is.

Deze rede, en de verspreiding ervan in het kader van de startende Gezondheidsalliantie, was het begin van een ontwakingsproces in Duitsland, dat met de indrukwekkende niet-herkiezing van bondskanselier Kohl een jaar later – in september 1998 – zijn eerste hoogtepunt ondervond.

Met de niet-herkiezing van hun politieke handlanger Helmut Kohl zochten de farmaceutische investeringskringen, die in wezen via de Deutsche Bank gecoördineerd worden, een nieuw thuisfront. De keuze viel op de Verenigde Staten, waar zojuist een zekere George Walker Bush zijn opwachting maakte, om de belangen van de Rockefeller-groep op wereldniveau via het Witte Huis en het Pentagon te coördineren.

Om deze gigantische verhuizing van de farmaceutische investeringshandel van het voormalige centrum in Duitsland naar het nieuwe centrum in de Verenigde Staten te coördineren, werd besloten tot een fusie van de Deutsche Bank met een van de grootste investeringsbanken in de Verenigde Staten, de Bankers Trust of America. Alles was perfect voorbereid, maar toen gebeurde het: de in New York voor economische fusies verantwoordelijke ambtenaar Alan Hevisi dreigde de miljardenfusie niet door te laten gaan, omdat de Duitse Bank nog niet had ‘betaald’ voor haar verleden waarin zij de machtsgreep van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog en de bouw van het concentratiekamp Auschwitz had gefinancierd.

Om de verhuizing van de farmaceutische investeringshandel in de Verenigde Staten toch nog mogelijk te maken, moest er een afleidingsmanoeuvre komen die ervoor zou zorgen dat de media en de wereldopinie zo lang hun adem in zouden houden totdat de fusie van de investeringsbanken in kannen en kruiken was.

Dit was het begin van de oorlog in Kosovo. Schröder en Fischer werden praktisch de aanzetters tot deze oorlog. Toen Oskar Lafontaine – toen nog de nummer drie in de Duitse politieke hiërarchie – weigerde deze oorlog te ontketenen, moest hij opstappen. Op 24 maart 1999 vielen de eerste bommen in Kosovo.

Drie maanden en meer dan 10.000 doden later, op 4 juni 1999, werd het conflict in Kosovo in een plechtige verklaring door bondskanselier Schröder in Keulen als beëindigd verklaard. Op diezelfde dag maakte de Deutsche Bank bekend dat de deal met Bankers Trust in Amerika rond was. Gerhard Schröder liet zich alle eer bewijzen ; het Kosovo-vredesverdrag kreeg de bijnaam ‘Schröder’s Pact’.

In de luwte van de oorlog in Kosovo was de gehele farmaceutische investeringshandel van de thuisbasis van de niet-herkozen farmaceutische marionet Kohl verhuisd naar de thuisbasis van de nieuwe farmaceutische marionet George W. Bush. Met de verhuizing van de Deutsche Bank verhuisde niet alleen de farmaceutische investeringshandel. Ook de complete knowhow verhuisde mee; over hoe regeringen tegen de wil van het volk naar de macht grijpen en over hoe oorlogen en crises geënsceneerd kunnen worden om noodwetten door te kunnen voeren, die vervolgens de deuren openen voor het kartel. De parallel tussen de Rijksdagbrand in Berlijn in 1933 en de gebeurtenissen op 11 september in New York is niet toevallig.

Overmorgen, op 2 november 2004, stelt de nieuwe wereldwijde politieke marionet van het farmaceutisch kartel, George W. Bush zich opnieuw kandidaat. Wordt hij gekozen, dan zullen de noodwetten voor het wereldwijde machtsbehoud van het farmaceutisch kartel daarna desnoods met wapengeweld worden doorgevoerd. De mensheid maakt dan een van de meest kritieke fasen in haar geschiedenis door. Alleen wie de verbanden kent en bereid is zijn ervaringen uit te breiden, is in staat deze gang van zaken te bestrijden.

De Dr. Rath Health Foundation en de leden van onze Gezondheidsalliantie zien in dat het dezelfde belangengroepen zijn die in de wereldopinie verantwoordelijk zijn voor ziekte en oorlog. Wij zetten ons in voor een gezonde, rechtvaardige en vreedzame wereld. Als u van mening bent dat ook u iets moet doen, ondersteun ons dan.

Wij roepen alle mensen ter wereld op, zich bij ons aan te sluiten, met het doel de aarde van de huidige volksziekten te bevrijden. Help mee om gezondheid tot een onvervreemdbaar mensenrecht te maken. Niemand heeft het recht ons levensbelangrijke gezondheidsinformatie te onthouden.

Wij roepen alle politici ter wereld op: versper de weg naar de plannen van de farmaceutische industrie, om vitaminetherapieën en andere natuurgeneeswijzen, alsmede informatie hierover, per wet te laten verbieden. Wij zeggen ‘Nee’ tegen de Codex-plannen van het farmaceutisch kartel!

Laten we gezamenlijk ons voordeel halen uit de doorbraak van cellulaire geneeskunde, ter uitroeiing van volksziekten voor deze en alle komende generaties. Laten we ons gezamenlijk inzetten voor een gezonde, vreedzame en rechtvaardige wereld!

Hartelijk dank.
Voordracht dr. Rath, 31 oktober 2004 in Bonn
© by Dr. Rath Health Foundation | www.dr-rath-foundation.org