Germaanse Geneeskunde in de ban
 Over de werkwijze van Dokter Hamer


Dokter Ryke Geert Hamer

‘Wij zijn met z’n allen heel erg op de verkeerde weg’
 

Germaanse Geneeskunde. Het klinkt als een Middeleeuwse geneeswijze uit lang vervlogen ketterse tijden, toen medicijnmannen en -vrouwen, tovenaars en heksen hun wijsheid deelden. Niets is minder waar. Germaanse Geneeskunde werd in 1981 ontdekt door dokter Ryke Geert Hamer, toen hij als chef-internist werkzaam was in Oberaudorf, in een Duitse kliniek voor patiënten met gynaecologische kanker. Frontier Magazine in gesprek met voorlichter Casper Rutten.

Net als cardioloog Pim van Lommel (auteur van de bestseller Oneindig bewustzijn) interviewde hij zijn patiënten. Hamer kwam erachter dat al zijn onderzochte kankerpatiënten (200) een schokkende ervaring achter de rug hadden voordat ze ziek werden. Zijn collega’s waren op zijn zachtst gezegd niet blij met zijn bevindingen. Hamer werd voor de keuze gesteld: óf je zweert je stellingen af óf je verlaat de kliniek. Hij koos voor het laatste, en niet voor de makkelijkste weg.

De tweehonderd patiënten van het begin zijn er inmiddels 60.000 geworden. Ieder van hen werd geïnterviewd, onderzocht en met een hersen-CT geanalyseerd. Hamer toonde aan dat de zogenoemde IJzeren wet van Kanker geen enkele uitzondering kent. De Duitse arts toonde daarmee ook aan dat kanker veroorzaakt wordt door een psycho-biologische conflictshock en dat deze ziekte geen zinloze, kwaadaardige, algemene en willekeurig woekerende vernietiging van het organisme is.

Sinds het begin van zijn ontdekking wordt Hamer - hoe kan het ook anders - verketterd in medische kringen. Hij moest 75 maal op gerechtelijk bevel voor een psychiatrisch onderzoek komen opdraven en is inmiddels uit zijn doktersambt gezet. En dat terwijl er artsen zijn die in het geheim bij hun vakgenoten Germaanse Geneeskunde toepassen! Hamer stelt dat kanker en andere ziektes Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s zijn die ons helpen te overleven. Een totale omkering van denken: kanker of andere ziektes zijn een uiting van het genezingsproces! Hamer lijkt het gelijk aan zijn zijde te hebben. In de Germaanse Geneeskunde overleven onder ideale omstandigheden 98% van de patiënten. En degenen die sterven zijn de patiënten die sterven aan de paniek die volgt op de prognose kanker en aan chemo-gif en morfine tijdens de behandeling.

Elektrotechnicus Rutten is door persoonlijke familieomstandigheden met Germaanse Geneeskunde in aanraking gekomen. Door zijn ervaring werd hij zo enthousiast over de ontdekking van Hamer, dat hij sinds 2006 voorlichter is over de Germaanse Geneeskunde en Hamers Beknopte inleiding in de Germaanse Geneeskunde uit het Duits vertaalde. “Zoals gezegd liggen er inmiddels 60.000 casussen die het gelijk van Hamers theorieën aantonen. Die kan iedereen stuk voor stuk natrekken, maar je raadt het al: daar is nog nooit iets mee gedaan. Sterker nog, toen Hamer zijn biologische natuurwetten had opgesteld, heeft hij ze als arts bij de universiteit van Tübingen gedeponeerd. In Duitsland is een universiteit vervolgens wettelijk verplicht deze te testen. Maar ondanks meerdere rechterlijke bevelen deed men niets. Uiteindelijk bood de Slowaakse universiteit van Trnava aan - Hamer zat inmiddels in de gevangenis - een rehabilitatieprocedure door te voeren, want zijn toelating als arts was hem ontnomen.”

Zweren en bekeren
Het Slowaakse rehabilitatie van Hamers biologische natuurwetten verliep succesvol, maar had niet tot gevolg dat de academische geneeskundige wereld in Duitsland van mening veranderde. Haar officiële standpunt is nog steeds: als Hamer de Germaanse Geneeskunde afzweert krijgt hij zijn dokterstitel weer terug. Rutten: “Dat is een uitspraak die uit Vaticaanstad had kunnen komen. Alsof academische geneeskunde een kwestie van zweren en bekeren is in plaats van wetenschap.”

Rutten haalde als voorlichter over Germaanse Geneeskunde het Tros tv-programma Radar. Hier bleek dat hij per se niet het gevecht wil aangaan met de medische wereld, want: “iedereen kan voor zichzelf controleren of deze benadering werkt. Dat is ook de enige manier om ‘het systeem’ te veranderen. Dus niet aan de deur rammelen en zeggen: ‘jullie moeten het anders doen’.”

Zijn eerste ervaringen met Germaanse Geneeskunde deed Rutten op doordat zijn zoon achttien jaar geleden met nierfalen werd geboren. Met zijn vrouw liep hij stad en land af om zijn zoon te laten helpen. Desondanks balanceerde deze tot driemaal toe op het randje van de dood. “Mijn zoon was de motor achter onze zoektocht. Op een gegeven moment kwam ik in contact met een therapeut in de Ardennen, die zei te werken met dr. Hamer. We hebben toen een hersenscan laten maken waaruit bleek dat het probleem niet bij hem, maar bij mijn vrouw lag. Mijn vrouw werd behandeld en de therapeut stelde dat het daarna met mijn zoon vanzelf wel goed zou gaan. Maar mijn zoon had zo ontzettend veel complicaties en aandoeningen… Uiteindelijk bleek het niet te werken omdat we hier te maken hadden met geïntegreerde Germaanse Geneeskunde.” (Zie ook elders in dit artikel bij de activiteiten van dr. Claude Sabbah in Frankrijk, fv.)

Ruttens pragmatische inslag spreekt boekdelen als hij vervolgt: “Als ik zie dat iets werkt, dan weet ik dat het werkt. Gebeurt er niets, dan weet ik dat het niet werkt. Zo gaat dat in mijn vakgebied en zo hoort het ook in de geneeskunde te gaan. Het toeval wilde dat ik zeven jaar later opnieuw met de Germaanse Geneeskunde in contact kwam door een lezing van de Oostenrijkse universiteitsdocent en ingenieur Helmut Pilhar. Drie uur lang hield hij een vurig betoog en voor mij was dat een openbaring. Waarom? Omdat het zo passend in elkaar stak. Logisch en controleerbaar ook. In mijn vakgebied werk ik als elektrotechnicus met natuurwetenschappen. Logisch denken is mij aangeboren en daarom kan ik goed uit de voeten met Germaanse Geneeskunde. Maar ik hoef dat niet uit te dragen als een missionaris. Mijn drijfveer is veeleer de schokkende constatering dat Germaanse Geneeskunde al meer dan dertig jaar bestaat en dat niemand haar kent. Ik wist wel dat de media aan het sjoemelen was en dat daar niet alles verteld wordt. Maar het kon toch niet zó graverend zijn? Ja dus.” Rutten kan niet voldoende onderstrepen hoe ongelooflijk belangrijk Hamers ontdekking is. “Dit is geen geloof, dit is pure wetenschap. Over Germaanse Geneeskunde kun je niet anders denken. Het is gewoon zoals het is.”

Germaanse Geneeskunde toont aan dat lichaam en geest niet te scheiden zijn.
“Klopt. Als er iets in mijn lichaam gebeurt, gebeurt er tegelijkertijd iets in mijn geest, en omgekeerd. Therapeutisch kun je dat uitwerken op drie niveaus: psyche, fysiek en hersenen. In de hersenen is dat met een CT-scan aan te tonen. Het is niet zo dat het een na het ander komt. Als het in het ene reageert is het direct in het andere aanwezig. Het is tijdloos en het is één. Dat is de denkfout die velen maken als men de psyche boven alles wil stellen. Dat kan niet. De psyche zit erin.”

Bekijk ook de video: Dr. Hamers aanpak bij kanker op deze site     

Omkering terugdraaien
Als voorbeeld noemt Rutten een zware conflictsituatie: misbruik op jonge leeftijd. “Bij misbruik treedt er een wet in werking, een zogenoemd beschermingsmechanisme, en zolang dat niet opgelost wordt, blijft dat in werking en levenslang lopen. Je leeft dan bij wijze van spreken levenslang je conflict, tenzij je het kan oplossen. Elke inslag, elk actief conflict, is een dwangmatig denken. Doorsnee kun je zeggen dat elke persoon in onze samenleving zeker acht programma’s actief heeft.”

Dat wat wij over het algemeen ziekte noemen, noemt dr. Hamer genezing. Kun je dat toelichten?
“Dat zeggen wij ook bij ziekte: ik ben aan het genezen.”

Klopt, maar als iemand kanker heeft, zeg je in onze maatschappij in feite: ik ben stervende.
“Ja, daarom is kanker zo dodelijk. Maar het is niet dat Hamer alles omdraait, de huidige academische geneeskunde keert alles om. Hamer probeert het alleen maar terug te draaien. Het is in het belang van deze samenleving om alles op zijn kop te zetten, anders zijn wij als mensen niet te controleren.”Het territoriumconflict - iemand overschrijdt je grenzen, waaraan wij massaal lijden - ligt daaraan ten grondslag. Dat conflict is uit te leggen aan de hand van het voorbeeld van een wolfsroedel. De leider van de roedel bijt zijn wolven af waadoor ze ondergeschikt raken en de groep kan functioneren. Dat heet bestempeling op de leider. Zijn wil is wet; er is geen liefde, slechts adoratie. Hetzelfde principe vind je terug in onze maatschappij, legt Rutten uit. “Het territoriumconflict waaraan wij lijden, hebben wij nodig om in deze maatschappij te overleven. Het rukt ons uit het heden ofwel uit de werkelijkheid. Het is een vlucht en een beschermingsmiddel. De samenleving aan de andere kant heeft het nodig om ons te kunnen controleren. Realiseer je dat onze samenleving een massapsychose is. En wij zijn de kleine psychoten die daarin rondlopen. Biologisch staat vast: ik ben psychotisch. Net zo goed als jij dat bent. Alleen hebben wij onszelf in zekere mate onder controle. En omdat dat voor iedereen geldt, valt het niet meer op. Behalve dan degenen die heel zwaar zijn getroffen. Daarom sluiten we die op.”

“Bij het tweede actieve territoriumconflict”, vervolgt Rutten, “stopt de emotionele ontwikkeling van een mens. Vind het conflict op (zeer) jonge leeftijd plaats, dan reageert het als volwassen nog steeds als het kind dat zojuist het conflict onderging. Dan reageert het als een reptiel en is alleen nog overleven van belang. Om het heel zwart-wit te zeggen: zo’n kind is alleen bezig met eten en poepen en of mama daar is. Voor de rest mag de wereld afbranden. Ziehier onze maatschappij. In duurdere bewoordingen heet zoiets denken vanuit de hersenstam, spijsvertering en de primaire voortplantingsorganen.”

Een conflict dat Rutten zelf recent opgelost heeft, is een territorium-verliesconflict. In de genezingsfase kreeg hij een hartinfarct die ongeveer twintig minuten duurde. Toen was het over, hoewel hij de twee dagen daarna behoorlijk moe was. Had je niet het idee: ik moet naar het ziekenhuis toe? “Geen seconde. Op dat moment had ik maar één gedachte: ik moet uit het ziekenhuis wegblijven. Het ziekenhuis is de grootste bedreiging voor iemand die zich met Germaanse Geneeskunde bezighoudt.”

Onbetaalbaar
Maar stel je voor dat een bloedprop de oorzaak was van het infarct…
“Dat is allemaal onzin. Je moet het verschil maken, iets wat academische geneeskunde amper doet, tussen twee soorten hartinfarcten: het myocardinfarct (een epileptische crisis van de hartspier die verkrampt, fv) en het kransslagaderinfarct. Over het algemeen is het tweede het geval waarbij de kransslagader niet alleen dichtgeslibd is, maar ook verslijmd. In de crisis van de genezingsfase verkrampt de kransslagader en tijdens de genezingsfase zwelt hij op. Maar als de genezingsfase goed verloopt dan verdwijnt de verslijming en/of vernauwing uiteindelijk. Maar wat nog veel belangrijker is: het hartinfarct wordt niet veroorzaakt door het dichtslibben van de kransslagader. Bij dieren heeft men operatief alle kransslagaderen dichtgemaakt en de beesten leefden gewoon door, omdat het hart op andere manieren bloed toegevoerd kreeg. De conditie wordt natuurlijk wel minder, maar sterven doe je er niet aan. Dat is het grote punt. Sterven doe je in de hersenen. Het coronair infarct ofwel het kransslagaderinfarct vindt in de hersenen plaats, in het territorium-verliesrelais.”

“Germaanse Geneeskunde is onbetaalbaar. Ik ben ondertussen tot de conclusie gekomen dat er niets anders is dan biologie. Dat is ook een heel logische conclusie volgens mij, want waar zijn wij uitgekropen? Uit de natuur. Dat is biologie. En alles wat niet in de biologie voorkomt, en in onze samenleving wel, is door ons uitgevonden.”

Waar Rutten, zoals hij zelf zegt, momenteel tegenaan trapt is de esoterie. “Ik ben zelf een behoorlijke zwever geweest zoals dat heet. Maar als iemand mij nu vraagt: waar is de spiritualiteit van de mens? Dan is mijn antwoord: Spiritualiteit van de mens is massapsychose. Als je het over spiritualiteit wilt hebben, moet je bij de dieren gaan kijken. Dieren zijn werkelijk spiritueel, zijn met elkaar verbonden en voelen elkaar aan. Mensen hebben een psychose-spiritualiteit ontwikkeld waarbij ze hun problemen aangaan door erboven te gaan staan, ze een plaatsje te geven. Dat is wat onze samenleving in stand houdt. De psychose heeft die werking. Een kind dat een zwaar conflict lijdt, weet: ik kan dit nu niet oplossen. Dat wordt het conflict biologisch ingevroren en is er geen ontwikkeling meer. Dát is de psychose.”

Is angst niet de basis van alle biologische conflicten?
“Ja, bijna de helft van alle conflicten ontstaan erdoor. Toch is angst een natuurlijk iets. Relais in de hersenen ontstaan niet op het moment dat een conflict inslaat. Die relais zijn er nu ook en wij denken ermee. Alleen, op het moment dat wij er niet meer uitkomen, dan slaat het conflict in. Momenteel wordt er veel angst in de samenleving gebracht. Dingen die helemaal niet bestaan, maar zijn gecreëerd. Terrorisme is duidelijk. De financiële crisis is nog duidelijker. Medisch gezien is er de laatste honderd jaar geen enkele doorbraak geweest, behalve in apparatuur. Niet in oplossingen van ziektes als kanker of aids. De apparatuur wordt ons verkocht als oplossingen. Maar, kun jij een gloeilamp maken? Simpel toch, iets van zo’n 160 jaar oud? Nee dus. Je hebt niet de kennis. Je kan de huidige technologie bedienen, maar je weet niet waaruit die bestaat. Esoterisch wordt onze ontwikkeling geprezen, maar biologisch staan wij aan de rand van de afgrond. Sterker nog, zijn wij al gevallen en zitten wij in een valkuil waar wij niet meer uitkomen. Ik heb je verteld van de wolfsroedel. De natuur heeft gelukkig gezorgd voor veiligheidsmechanismen, zodat als de leider wegvalt, de groep kan voortbestaan. 99 procent van ons mensen verkeert in een schizofrene constellatie (als twee actieve conflicten tegelijk, maar in verschillende hersenhelften lopen, fv). Bijna iedereen is ondergeschikt. Degene die dat niet is, heeft een grote mond. Het is daarom zó belangrijk om te weten hoe wij werkelijk functioneren. Pas dan komen we tot andere inzichten.”Grote bedreiging
Als je het hebt over biologisch, dan klinkt dat heel mechanisch.
“Fysiek, mechanisch, maar dat is het absoluut. Germaanse Geneeskunde is zo ongelooflijk spiritueel, in de ware zin van het woord en wat ik als spiritueel ervaar. Dat kunnen de meeste mensen die zeggen spiritueel te zijn niet bevatten. Waarom? Omdat ze nog vol in die psychose hangen en wegzweven van de werkelijkheid. Iemand die zo’n constellatie niet heeft, is in mijn ogen écht spiritueel en ongelooflijk intuïtief. Die denkt heel weinig na en alleen als het noodzakelijk is. Wij denken altijd na en proberen af en toe nog wat te voelen.”

Dat zou een definitie van verlichting kunnen zijn.
“Ja, iemand die verlicht is, is ook vrij van inslagen. De alfa leeft niet in het verleden en niet in de toekomst. Die leeft in het moment, want in het verleden leven is de depressie, en in de toekomst de manie. Geluk kun je ook alleen maar in het moment beleven. En het lichaam is de beste toestand om het geluk te ervaren. Ik denk dat wij hier niet zijn om te leren, want we weten alles al. We zijn alleen een beetje vergeetachtig.”

Dus om ons te herinneren?
“Ja, en om te ervaren. Ken je dat je iets ervaart en dat er direct een herinnering bijkomt? Ik ben in dit leven bezig mijn geluk te ervaren. Dat gaat niet vanzelf, het is een keuze.”

Rutten stelt dat het biologische systeem perfect is en niet het resultaat van evolutie. “Op het moment dat de eerste levende cel bestond, waren de vijf biologische natuurwetten direct aanwezig. Hamer zegt ook dat zoiets niet per toeval kan zijn ontstaan, ‘het is niet aards, het is iets universeels, kosmologisch’. Als je zo kijkt, kom je bij een spiritualiteit uit die heel anders is dan die van de New Age. De Nieuwetijdsspiritualiteit is onderdeel van de psychose en is geboren uit psychische nood. De mens stond zo onder druk dat hij naar alternatieven en schijnoplossingen heeft gezocht zodat hij aan de psychose kan ontsnappen. Maar zoek je naar iets dat buiten de psychose ligt, buiten jezelf, zoals religie, kapitalisme en esoterie, dan kan je daar naar blijven verlangen, maar het zal nooit een oplossing zijn. ‘Het’ komt er nooit. Het blijft morgen en in de natuur is er geen morgen. Daarom zul je begrijpen dat Germaanse Geneeskunde niet alleen medisch gezien een grote bedreiging is, maar ook sociaal.”

Deze bedreiging werd in al eerder onderkent in Frankrijk waar Hamer zo’n duizend artsen opleidde in de Germaanse Geneeskunde. “Nadat ze hun opleiding hadden afgerond, werden ze naar de artsenkamer geroepen en moesten ze een document ondertekenen waarin ze de biologische wetten afzworen. Met uitzondering van enkele artsen onder leiding van dr. Claude Sabbah. Hij kreeg de opdracht de biologische wetten vervormd in de samenleving te zetten en te integreren. Maar daarmee verdwijnt het biologische conflict. Het is onmogelijk Germaanse Geneeskunde te integreren, want dan moet je het aanpassen waarna het niet meer hetzelfde is. Maar het is juist de bedoeling dat de samenleving geïntegreerd wordt in de biologie. Pas dan zou het kunnen functioneren. Maar dat is het laatste wat de samenleving wil, want dan heeft ze geen controle meer over de mensen. Dan worden ze zelfstandig, onafhankelijk en gelukkig…”

Het gaat niet om de vijf biologische natuurwetten, zegt Rutten. “Die kun op een avond uit je hoofd leren, dan ken je ze en dan? Het gaat om het besef waar je vandaan komt. Jij en ik zijn biologische wezens. Ik reageer is elke situatie biologisch. Dat is ook fysiek aan te tonen. Ik kan niet spiritueel reageren, daar heb ik geen relais voor. Wil ik die stap maken, dan moet ik door dat moment heen van niet goed voelen. Ik moet door heel mijn verleden heen en terugkeren naar de basis. En met die basis kan ik iets gaan doen. Ik hoop dat mensen dit oppakken en dat ze tot het bewustzijn komen dat wij hier met z’n allen heel erg op de verkeerde weg zijn. We moeten tot onszelf komen.”

De vijf biologische natuurwetten
Hamer vat zijn Germaanse Geneeskunde samen in vijf Biologische Natuurwetten. Zij maken het mogelijk alle lichamelijke of geestelijke ziekten en aandoeningen wetenschappelijk te testen. Daardoor komt de oorzaak boven tafel en wordt genezing mogelijk. Hamer stelt dat 80 procent van alle ziekten zonder medicijnen, operaties, ingrijpende behandeling en blijvend letsel tot volledige genezing kunnen komen.

  • De eerste biologische wet, de IJzeren Wet van Kanker, stelt dat elke ziekte veroorzaakt wordt door een shock (biologisch conflict) die de betreffende persoon geïsoleerd en onverwachts overvalt. De ziekte uit zich op psychisch, hersen- en orgaanniveau doordat er een noodprogramma optreedt. Het denken wordt dwangmatig, een orgaan verandert en alles stuurt aan op een oplossing van het biologische conflict. De inhoud van het conflict correspondeert met een uniek deel van de hersenen waar er als het ware een relais doorbrandt. Dat is te verifiëren met een CT-scan.
  • De tweede biologische natuurwet is de wet van de twee fasen. Na een shock schakelt het lichaam automatisch over naar continu-stress ofwel de koude fase. Lost het conflict op dan treedt de tweede fase in, de genezingsfase ofwel warme fase. Interessant is dat de meeste ‘ziekteverschijnselen’ pas optreden in de tweede fase!
  • De derde natuurwet maakt duidelijk waarom er twee verschillende vormen van celtoename zijn: initiële celtoename, weefselvermeerdering als in een tumor, dat wordt aangestuurd door de oude hersenen; celtoename in de genezingsfase is de reparatie van de eerste vorm en is geen tumor maar cel-wederopbouw in de grote hersenen.
  • De vierde biologische natuurwet stelt dat de werking van schimmels, tbc, bacterieën (en virussen, als ze bestaan) uitsluitend in de genezingsfase werken en de genezing ondersteunen.
  • De vijfde en laatste wet is het belangrijkste. Elke ziekte is onderdeel van een door de evolutionaire ontwikkeling verklaarbare Zinvol Biologisch Speciaalprogramma van de natuur. Elke ziekte heeft een biologische zin!

TIP: Lees de Beknopte inleiding in de Germaanse Geneeskunde van dr. Ryke Geert Hamer minstens tien keer door, omdat het omdenken tot stand moet komen.


Met dank aan Frontier Magazine: http://frontierworld.nl/frontiermagazine/ 

Bronnen:
Beknopte inleiding in de Germaanse Geneeskunde door Dr. Med. Mag. Theol. Ryke Geert Hamer, maart 2011, ISBN 978-84-96127-50-0, uitgeverij Amici di Dirk, Spanje.

Interview tussen Prof. J. Miklosko en Dr. Ryke Geerd Hamer over de officiële wetenschappelijke verificatie van de Biologische Natuurwetten aan de universiteit van Trnava in Slowakije: http://video.google.com/videoplay?docid=3488925521270363116&hl=de

www.gnm-nl.be  van Casper Rutten.

www.germanische-heilkunde.at  van Helmut Pilhar.

Einer gegen alle. Die Erkenntnisunterdrückung der Neuen Medizin, Dr. Med. Mag. Theol. Ryke Geert Hamer, 2005, ISBN 978-84-96127-15-X